The Village School (Dormitory)

The Village School (Dormitory) là trường trung học dân lập tại Houston, Texas. The Village School cung cấp chương trình học tập nghiêm ngặt thách thức các học sinh, phát triển tính cách và khả năng của từng học sinh. Trường cũng cung cấp chương trình bằng Tú Tài Quốc Tế và cơ hội sống nội trú với chương trình Meritas Elite Boarding Program. Ngoài ra, tại trường còn có nhữngbuổi học ngoại khóa để phát triển tiềm năng như thể thao, mỹ thuật….


Tên trường: The Village School (Dormitory)
Loại: Trường Trung Học Dân Lập
Giáo dục: Mẫu Giáo đến lớp 12
Địa chỉ: Houston – Harris County - Texas

CHƯƠNG TRÌNH HỌC CHÍNH:

Trường có chương trình giảng dạy từ cấp mẫu giáo đến cấp lớp 12.

THỜI GIAN NHẬP HỌC:

3 kỳ: Mùa Xuân (tháng 1), Mùa Hè (tháng 4), Mùa Thu (tháng 9)

HỌC PHÍ:

Cấp lớp Học Phí
Lớp mầm $12,050
Lớp chồi, lớp lá $18,075
Lớp 1, lớp 2 $19,725
Lớp 3 $19,825
Lớp 4 $19,925
Lớp 5 $20,175
Lớp 6, 7 $22,525
Lớp 8 $23,475
Lớp 9 - 11 $23,200
Lớp 12 $23,450 

Share In
Các tin liên quan