Chaminade College Preparatory School

Chaminade College Preparatory School là trường trung học dân lập dành cho nam sinh tại St. Louis, Missouri. Trường cung cấp chương trình giảng dạy từ cấp lớp 6 đến cấp lớp 12, với quy mô lớp học nhỏ (17 học sinh 1 lớp) và hệ thống phương tiện giảng dạy đầy đủ, hiện đại. Trường còn có những chương trình hoạt động ngoại khóa, dã ngoại,…


Thông tin trường:
http://www.chaminade-stl.org/data/files/gallery/FlashVideoFileGallery/Chaminade_Brand_Book.pdf

CHƯƠNG TRÌNH ANH NGỮ CHUYÊN SÂU

Trường có chương trình Esto Vir International Program, một chương trình bắt buộc cho tất cả du học sinh. Chương trình này tập trung chủ yếu vào việc đánh giá và giảng dạy Anh Ngữ. Ngoài ra, chương trình này cũng cung cấp cho các du học sinh những thường thức chung về trường Chaminade như kiểm tra Anh ngữ và Toán, giới thiệu về hệ thống ký túc xá, tư vấn về học tập, dịch vụ y tế v.v… Chương trình này nhằm giúp các du học sinh nhanh chóng thích nghi với môi trường mới trong khi đang nâng cao trình độ Anh Ngữ của bản thân.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC CHÍNH

Trường có cung cấp chương trình đào tạo từ cấp lớp 6 đến lớp 12.

HỌC PHÍ

Học phí + nhà ở$35,536
Phí Học Sinh Quốc Tế$1,500
Phí khác$2,600
Tổng phí ước lượng$39,636

Thông tin chi tiết: http://www.chaminade-stl.org/welcome/tuitionfinancial_aid/index.aspx

THỜI GIAN NHẬP HỌC

Năm học được bắt đầu vào tháng 9.

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC

  • Các học sinh từ lớp 6 đến lớp 8 phải nộp bài kiểm tra SSAT khi đăng ký nhập học.
  • Chứng chỉ Anh Ngữ TOEFL, hoặc IELTS không nằm trong điều kiện xét tuyển nhập học tài trường Chaminade College Preparatory School, tuy nhiên, học sinh nên nộp các chứng chỉ này (nếu có) để trường có thể dễ dàng xét tuyển và phân lớp phù hợp khả năng.

 


 

Share In
Các tin liên quan