Du học New ZealandGiới Thiệu về New Zealand

Giới Thiệu về New Zealand

Một năm học ở New Zealand hợp với năm dương lịch. Tốt nhất là xin trường và ghi danh sớm để bạn có nhiều thời gian xin thị thực và những thứ khác.

Tại New Zealand, học sinh được giảng dạy trong một môi trường nói tiếng Anh. Bạn sẽ chia sẻ các lớp học với người bản xứ New Zealand và được khuyến khích tham gia tất cả các hoạt động của học tập. New Zealand hoạt động trên nền tảng của hệ thống Anh. Bằng cấp được công nhận ở nước ngoài, vì vậy bạn có thể chuyển trường giữa các trường ở New Zealand hoặc trường ở các nước nói tiếng Anh khác.


Các Trường tại Wellington - New Zealand

Wellington là thủ đô của New Zealand và là đứng hạn 12 thành phố sống tốt nhất trong 125 thành phố trên thế giới. Wellington đứng hạn thứ 5 thành phố sinh thái trên thế giới.


Share In