Bradford College

Bradford College là viện nghiên cứu nơi chuẩn bị cho sinh viên quốc tế tham gia vào các khóa học bậc đại học tại The University of Adelaide. Trường nằm trong khuôn viên của The University of Adelaide. Bradford College cung cấp chương trình đào tạo Anh Ngữ - General Academic English, chương trình chuyển tiếp Degree Transfer và chương trình Foundation Studies nhằm giúp các học sinh thỏa điều kiện nhập học tại University of Adelaide, 1 trong 8 trường đại học uy tín nhất của Úc.


Tên trường: Bradford College
Loại trường: Dự Bị Đại Học
Địa chỉ: Adelaide – South Australia
Website: http://www.bradford.adelaide.edu.au/

CHƯƠNG TRÌNH HỌC CHÍNH

Bradford College cung cấp các chương trình đào tạo

General Academic English

 • For Foundation Studies
 • For Degree Transfer Standard
 • For Degree Transfer Accelerated
 • For Degree Transfer Extended

Degree Transfer

3 chương trình đào tạo:     

 • Standard Program – DTS
 • Accelerated Program – DTX
 • Extended Program – DTE

Tập trung vào các ngành

 • Commerce
 • Computer Science
 • Economics
 • Engineering
 • Finance
 • Health Science
 • Science

Sau khi hoàn thành chương trình Degree Transfer, học sinh có thể đăng kí học chuyển tiếp lên chương trình đại học năm II của The University of Adelaide

Fradford Pathway

Foundation Studies

 • Chương trình đào tạo 1 năm dành cho các học sinh chỉ hoàn thành chương trình lớp 11. Sau khi hoàn thành chương trình Foundation, học sinh có thể học chuyển tiếp lên năm I các khóa chính tại trường University of Adelaide.
 • 2 chương trình đào tạo: Standard Program & Accelerated Program

Bradford Pathway

HỌC PHÍ

Chương trình học
Thời gian học
Tổng Học Phí
General English5 – 30 tuần$AUD 380 / tuần
Degree Transfer Standard12 tháng$AUD 25,920 – $AUD 28,680
Degree Transfer Accelerated09 tháng$AUD 23,960
Degree Transfer Extended15 tháng$AUD 32,940 – $AUD 37,800
Foundation Studies34 – 40 tuần$AUD 23,200

THỜI GIAN NHẬP HỌC

Tháng 2, Tháng 3, Tháng 7, Tháng 10

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC

Chương trình họcHọc Lực
IELTS
TOELF pBT
TOEFL iBT
General English-4.5 trở lên-36 (Speaking & Writing 11)
Degree Transfer StandardHoàn thành chương trình lớp 125.5
(Speaking & Writing 5.5)
-50
(Speaking & Writing 17)
Degree Transfer Accelerated6.0
(Tất cả điểm 5.5)
-57
(Speaking & Writing 18)
Degree Transfer Extended5.5
(tất cả điểm 5.0)
19550
(Speaking & Writing 16)
Foundation Studies   Hoàn thành chương trình lớp 115.5
(Tất cả điểm 5.0)
195-

 

 

Share In
Các tin liên quan