Các Trường Tại Bang South Australia - Nam Úc (Adelaide)

South Australia là tiểu bang nằm phía Trung-Nam của nước Úc. South Australia đứng thứ tư về mặt diện tích, thứ năm về dân cư và thứ sáu về mật độ dân cư trong các tiểu bang và lãnh thổ Úc.

Về địa lý, South Australia có địa hình phần lớn là các đồng cỏ khô hạn, bán khô hạn cùng với những dãy núi thấp. Khu vực quan trọng nhất của tiểu bang là hệ thống dãy núi Lofty-Flinders, bờ biển với vịnh Spencer, bán đão Eyre và Yorke.


Về kinh tế, South Australia phát triển các lĩnh vực như: sức khỏe, hỗ trợ xã hội, thương mại, sản xuất công nghiệp, nông nghiệp như thịt, lúa mì, rượu vang, kim loại….

Thủ phủ & Thành Phố Lớn Nhất: Adelaide

South Australia

Cờ

South Australia Flag

Về giáo dục, South Australia có 3 trường đại học công lập (University of Adelaide, Flinders University of South Australia, University of South Australia) và 3 trường đại học dân lập (Carnegie Mellon University – Australia, University College London’s School of Energy & Resource, Crainfield University). Ngoài ra, South Australia còn có hệ thống TAFE được tài trợ bởi chính phủ cung cấp các chương trình đào tạo nghề.

Burnside

Burnside

Adelaide

Adelaide

DANH SÁCH TRƯỜNG

HỌC VIỆN DỰ BỊ CAO ĐẲNG – ĐẠI HỌC THÀNH PHỐ
South Australian Institute of Business & Technology - SAIBT
(Path way to University of South Australia)
Adelaide
Eynesbury
(Path way to University of South Australia, University of Adelaide, International College of Hotel Management)
Adelaide
Kapland International English
Adelaide
Bradford College
Adelaide

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP THÀNH PHỐ
University of South Australia Adelaide
University of Adelaide Adelaide
Flinders University
Adelaide

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP THÀNH PHỐ
International College of Hotel Management Adelaide
Kapland Business School
Adelaide

 

Share In
Các tin liên quan