Kaplan International English - Adelaide

Kaplan Australia thuộc hệ thống trường quốc tế Kaplan, một trong những nhà cung cấp giáo dục hàng đầu thế giới, giúp hàng triệu sinh viên trên toàn thế giới đạt được mục tiêu giáo dục và nghề nghiệp mỗi năm. Trường Kaplan cam kết cung cấp giáo dục chất lượng cao và phúc lợi sinh viên. Trường Kaplan được công nhận bởi nhiều tổ chức giáo dục trên thế giới như Hội đồng Anh tại Vương quốc Anh, ACCET tại Mỹ, NEAS tại Úc, NZQA tại New Zealand, ACELS tại Ireland và Languages Canada tại Canada. Các chương trình và dịch vụ của chúng tôi được giám sát thường xuyên để đảm bảo trải nghiệm học tập của bạn vừa thành công vừa thú vị.


Tên trường: KAPLAN – International English
Loại trường: Trường Anh Ngữ
Địa chỉ:

  • Adelaide – South Australia
  • Brisbane | Cairns – Queensland
  • Melbourne – Victoria
  • Perth – Western Australia
  • Sydney | Sydney, Manly – New South Wales

Website: http://www.kaplaninternational.com/

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

  • Intensive English Course
  • English for Academic Purposes
  • Intensive Academic Semester
  • IELTS Preparation

HỌC PHÍ

Chương Trình Học Số tuần học Học phí tuần Tổng học phí
Intensive English Course 2 – 12
13 – 23
24
$AUD 380
$AUD 365
$AUD 350
$AUD 760 – $AUD 4,560
$AUD 4,745 – $AUD 8,395
$AUD 8,400
IELTS Preparation 2 – 12
13 – 23
24
$AUD 380
$AUD 365
$AUD 350
$AUD 810 – $AUD 4,860
$AUD 5,135 – $AUD 9,085
$AUD 9,240
English for Academic Purposes 10   $AUD 3,800
Intensive Academic Semester (6 tháng) 24   $AUD 7,990
Intensive Academic Semester (5 tháng) 20   $AUD 6,650

THỜI GIAN NHẬP HỌC

Chương Trình HọcThời Gian Nhập Học
Intensive English CourseMỗi Thứ Hai
IELTS Preparation
English for Academic PurposesTháng 4, Tháng 10
Intensive Academic Semester (6 tháng)Tháng 1, Tháng 2. Tháng 3. Tháng 4, Tháng 5, Tháng 6, Tháng 7, Tháng 8, Tháng 9, Tháng 10
Intensive Academic Semester (5 tháng)   

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC

Trước khi đăng ký khóa học, học sinh sẽ được trường Kaplan kiểm tra trình độ Anh Ngữ. Dựa trên kết quả của bài kiểm tra và nhu cầu học tập của học sinh, trường Kaplan sẽ sắp xếp lớp phù hợp trình độ của từng học sinh.

Kaplan International English Entry Requirements
 

Share In
Các tin liên quan