Australian Campus Network - ACN

Australian Campus Network – ACN là chi nhánh của trường đại học La Trobe University tại Sydney, New South Wales. Được thành lập vào năm 2001, ACN cung cấp chương trình đào tạo liên kết và chuyển tiếp vào chương trình học chính của La Trobe University, Victoria, và các khóa học cử nhân về kinh doanh. ACN được tọa lạc tại trung tâm kinh doanh của Sydney, cung cấp một môi trường học tập năng động, phản ánh phong cách giáo dục tiên tiến.


Tên trường: Australian Campus Network – ACN
Loại trường: Học viện dự bị cao đẳng đại học
Địa chỉ: Sydney – New South Wales
Website: http://www.latrobe.edu.au/acn/

CHƯƠNG TRÌNH HỌC CHÍNH

ACN cung cấp các chương trình đào tạo sau:

1.    Foundation Studies Program
2.    Diploma in Business
3.    Bachelor of International Business
4.    Bachelor of Business (Accounting)
5.    Bachelor of Business (Accounting & Financial Management)
6.    Bachelor of Business (Accounting & Human Resource Management)
7.    Bachelor of Business (Accounting & Management)
8.    Bachelor of Business (Accounting & Marketing)
9.    Bachelor of Business (Financial Management)
10.    Bachelor of Business (Financial Management & Human Resource Management)
11.    Bachelor of Business (Financial Management & Management)
12.    Bachelor of Business (Financial Management & Marketing)
13.    Bachelor of Business (Human Resource Management)
14.    Bachelor of Business (Human Resource Management & Management)
15.    Bachelor of Business (Management)
16.    Bachelor of Business (Marketing)
17.    Bachelor of Business (Marketing & Human Resource Management)
18.    Bachelor of Business (Marketing & Management)


Thông tin chi tiết: http://www.latrobe.edu.au/acn/study/courses

Sau khi học xong các khóa học của ACN, học sinh có thể chọn học tiếp lên Bachelor hoặc chuyển tiếp sang trường La Trobe University

HỌC PHÍ

Chương Trình Học
Thời Gian Học
Học Phí
Foundation Studies Program8 thángAUD$ 17,400
Diploma in Business12 thángAUD$ 18,000
Provisional Adminission Pathway + Diploma in Business12 thángAUD$ 22,550
Bachelor of Business3 nămAUD$ 69,552

Thông tin chi tiết: http://www.latrobe.edu.au/acn/study/fees

THỜI GIAN NHẬP HỌC

3 kỳ: Tháng 3, Tháng 7, Tháng 11

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC

Chương trình họcIELTSTOEFLTOEFL iBTTOEFL cBTĐiều kiện khác
Foundation Studies Program & Provisional Admission Pathway5.552572195Hoàn thành lớp 11 với điểm 5.0
Diploma6.0
(no band less than 5.5)
55080213Hoàn thành lớp 12 với điểm 6.0
Degree6.0
(no band less than 5.5)
55080
213
Điểm trung bình của trường Trung Học là 8.0


 

Share In
Các tin liên quan