Macquarie University

Macquarie University là trường đại học công lập tại Sydney, New South Wales. Macquarie University liên tục nằm trong top 10 trường đại học tốt nhất tại Úc và là trường đại học lớn thứ 4 của Úc. Trường cung cấp hơn 87 chương trình học bậc đại học và 124 chương trình học bậc cao học. Trường có liên kết với học viện SIBT – Sydney Institute of Business and Technology, cung cấp chương trình Pathways giúp học sinh dễ dàng hơn trong việc theo đuổi trình độ học vấn cao hơn.


Tên trường: Macquarie University
Loại trường: Trường Đại Học Công Lập
Địa chỉ: Sydney – Cumberland – New South Wales
Website: http://www.mq.edu.au/

CHƯƠNG TRÌNH HỌC CHÍNH

Macquarie University cung cấp chương trình học cấp bậc Đại học và Cao Học:

1.    Accounting
2.    Actuarial Studies
3.    Advanced Science
4.    Ancient & Modern Languages
5.    Ancient History
6.    Anthropology
7.    Astromony & Astrophysics
8.    Biodiversity
9.    Biology
10.    Biomolecular Sciences
11.    Business Information System
12.    Business Studies
13.    Chemistry
14.    Chiropractic
15.    Climate change
16.    Commerce
17.    Commerical law
18.    Communication
19.    Computing
20.    Conservation
21.    Creative Arts
22.    Criminology
23.    Cultural Studies
24.    Data Science
25.    Decision Science
26.    Development Studies & Culture Change
27.    Early Childhood
28.    Economics
29.    Editings & Publishing
30.    Education & Teaching
31.    Electronics
32.    English
33.    Environment
34.    Environmental Earth Science
35.    Environmental Law
36.    Environmental Management
37.    Environmental Sciences
38.    Finance
39.    Games Design & Development
40.    Gender Studies
41.    Geographic Information Science
42.    Geography – Human
43.    Geography – Physical
44.    Geology & Geophysics
45.    Health
46.    Human Biology
47.    Human Resources
48.    Human Sciences

49.    Indigenous Studies
50.    Information System
51.    Information Technology
52.    International Business
53.    International Law
54.    International Relations
55.    International Studies
56.    Journalism
57.    Linguistics
58.    Management
59.    Marine Science
60.    Marketing
61.    Mathematics
62.    Mechanical Engineering
63.    Mechatronics
64.    Media
65.    Media & the Law
66.    Medical Sciences
67.    Meteorology
68.    Modern History
69.    Palaeobiology
70.    Philosophy
71.    Photonics
72.    Physics
73.    Planning
74.    Politics
75.    Psychology
76.    Public Policy, Governance & Law
77.    Research
78.    Robotics
79.    Science & the Law
80.    Science: Double & Combined Degrees
81.    Security Studies
82.    Social Justice
83.    Social Sciences
84.    Sociology
85.    Software
86.    Software engineering
87.    Speech & Hearing Sciences
88.    Statistics
89.    Telecommunications
90.    Translating & Interpreting
91.    Urban Studies
92.    Web Design
93.    Web Development
94.    Wireless Engineering
95.    Writing

HỌC PHÍ

Chương trình họcHọc Phí | năm
Bậc Đại HọcAUD$ 31,512
Bậc Cao HọcAUD$ 33,600


Thông tin chi tiết:
http://www.mq.edu.au/study/international/tuition_fees_for_international_students/undergraduate_fees/

THỜI GIAN NHẬP HỌC

3 kỳ: Tháng 3, Tháng 8, Tháng 12

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC

BẬC ĐẠI HỌC:

  • Hoàn thành lớp 12 với điểm học lực 8.75
  • Chứng chỉ Anh Ngữ TOEFL 570, TOEFL iBT 83, IELTS 6.5

BẬC CAO HỌC:

  • Bằng tốt nghiệp đại học
  • Chứng chỉ Anh Ngữ TOEFL 570, TOEFL iBT 83, IELTS 6.5

Nếu học sinh không đủ điều kiện đăng ký nhập học của trường, học sinh có thể tham gia vào khóa học Pathways thông qua SIBT – Sydney Institute of Business and Technology. Sau khóa học của SIBT, học sinh có thể chuyển đổi trực tiếp vào khóa học với trình độ tương đương tại Macquarie University.


 

Share In
Các tin liên quan