Newcastle International College - NIC

Newcastle International College – NIC là học viện thuộc tập đoàn Navitas, tập đoàn cung cấp giáo dục được công nhận toàn cầu. NIC hợp tác với University of Newcastle thiết kế chương trình học chuyển đổi liên kết từ NIC trực tiếp vào University of Newcastle. NIC mang đến cho học sinh phương pháp học tập theo nhu cầu riêng, hỗ trợ về mặt giảng dạy để học sinh có thể thành công trong học tập cũng như hòa nhập vào môi trường văn hóa của trường University of Newcastle và của nước Úc.


Tên trường: New Castle International College
Loại trường: Trường dự bị đại học
Địa chỉ: Newscatle – New South Wales
Website: http://www.nic.nsw.edu.au/

CHƯƠNG TRÌNH HỌC CHÍNH

Newcastle International College cung cấp các chương trình học sau:

1.    Certificate IV in Tertiary Preparation Program
2.    Tertiary Preparation Program leading to Medicine
3.    Diploma of Business & Commerce
4.    Diploma of Engineering
5.    Diploma of Information Technology
6.    Diploma of Media & Communication
7.    Diploma of Provisional Entry Program

Sau khi hoàn thành khóa học tại NIC, học sinh có thể lựa chọn học chuyển tiếp lên năm 2 của trường University of Newcastle.

NIC Pathway

HỌC PHÍ

Chương Trình Học Thời Gian Học Học Phí
Certificate IV Tertiary Preparation Program 2 hoặc 3 học kỳ AUD$ 17,700
Diploma of Business and Commerce 2 hoặc 3 học kỳ AUD$ 19,980
Diploma of Engineering 2 hoặc 3 học kỳ AUD$ 24,410
Diploma of Information Technology 2 hoặc 3 học kỳ AUD$ 23,370
Diploma of Media & Communication 2 hoặc 3 học kỳ AUD$ 21,100
Provisional Entry Program 3 học kỳ AUD$ 23,680 - $28,110

Thông tin chi tiết: http://www.nic.nsw.edu.au/enrol-today/fees

THỜI GIAN NHẬP HỌC

3 kỳ: Tháng 2, Tháng 6, Tháng 10

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC

CERTIFICATE IV IN TERTIARY PREPARATION PROGRAM:

  • Hoàn thành chương trình lớp 11 với điểm trung bình là 5.0
  • Chứng chỉ Anh Ngữ TOEFL 527, TOEFL cBT 197, TOEFL iBT 71, IELTS 5.5

DIPLOMA – PROVISIONAL ENTRY PROGRAM

  • Hoàn thành chương trình lớp 12 với điểm trung bình là 6.0
  • Chứng chỉ Anh Ngữ TOEFL 527, TOEFL cBT 197, TOEFL iBT 71, IELTS 5.5

DIPLOMA – FAST-TRACK & STANDARD-TRACK

  • Hoàn thành chương trình lớp 12 với điểm trung bình là 6.0
  • Chứng chỉ Anh Ngữ TOEFL 550, TOEFL cBT 213, TOEFL iBT 79, IELTS 6.0


 

Share In
Các tin liên quan