Sydney Institute of Business and Technology - SIBT

Sydney Institue of Business and Technology SIBT là học viện thuộc tập đoàn Navitas, tập đoàn cung cấp giáo dục được công nhận toàn cầu. SIBT hợp tác với Macquarie University thiết kế chương trình học chuyển đổi liên kết từ SIBT trực tiếp vào Macquarie University. SIBT mang đến cho học sinh phương pháp học tập theo nhu cầu riêng, hỗ trợ về mặt giảng dạy để học sinh có thể thành công trong học tập cũng như hòa nhập vào môi trường văn hóa của trường Macquarie University và của nước Úc.


Tên trường: Sydney Institute of Business and Technology
Loại trường: Học viện dự bị Đại học – cao đẳng
Địa chỉ: Sydney - New South Wales
Website: https://www.sibt.nsw.edu.au

CHƯƠNG TRÌNH HỌC CHÍNH

SIBT cung cấp các chương trình học sau:

1.    Certificate IV in Tertiary Preparation Program
2.    Diploma of Arts
3.    Diploma of Business Administration
4.    Diploma of Commerce
5.    Diploma of Communication
6.    Diploma of Computing
7.    Diploma of Engineering
8.    Advanced Diploma of Business Administration
9.    Advanced Diploma of Commerce
10.    Advanced Diploma of Computing
11.    Associate Degree in Business

Sau khi hoàn thành chương trình học tại SIBT, học sinh có thể học tiếp các chương trình trình độ cao hơn tại SIBT hoặc chuyển tiếp sang chương trình trình độ tương đương tại Macquarie University.

SIBT

SIBT Undergrad

HỌC PHÍ

Khóa
Thời Gian HọcHọc Phí
Certificate IV12 thángAUD$ 20,600
Provisional Entry Program12 thángAUD$ 31,560
Diploma12 thángAUD$ 26,960
Advanced Diploma16 thángAUD$ 40,440
Associate Degree24 thángAUD$ 53,920

Thông tin chi tiết: https://www.sibt.nsw.edu.au/fees

THỜI GIAN NHẬP HỌC

3 kỳ: Tháng 2, Tháng 6, Tháng 10

KhóaTOEFLTOEFL cBTTOEFL iBTIELTSĐiều Kiện Khác
Mix English Program – Certificate IV50017361 - 705.0Hoàn thành lớp 11
Certificate IV52719771 - 785.5Hoàn thành lớp 11
Provisional Entry Program52719771 - 785.5Hoàn thành lớp 12 với điểm 6.0 - 6.9
Diploma (fast –track & Standard-track)550213796.0Hoàn thành lớp 12 với điểm 6.0 - 6.9


 

Share In
Các tin liên quan