University of Newcastle

University of Newcastle là trường đại học công lập tại Newcastle, New South Wales. University of Newcastle là một trong top 10 trường đại học nghiên cứu của Úc.University of Newcastle cung cấp nhiều chương trình học bậc đại học và cao học, trong đó chương trình về Medicine được xếp hạng top 200 và Disciplines được xếp hạng top 100 trên toàn thế giới (theo QS World University Rankings by Subject 2013).


Tên trường: University of Newcastle
Loại trường: Trường đại học công lập
Địa chỉ: Newcastle – Northumberland – New South Wales
Website: https://www.newcastle.edu.au

CHƯƠNG TRÌNH HỌC CHÍNH

BẬC ĐẠI HỌC

1.    Aboriginal Professional Practice
2.    Aboriginal Studies
3.    Arts
4.    Biomedical Science
5.    Biotechnology
6.    Business
7.    Commerce
8.    Communication
9.    Computer Science
10.    Construction Management
11.    Design
12.    Development Studies
13.    Engineering
14.    Environmental & Occupational Health & Safety
15.    Environmental Science & Management
16.    Exercise & Sport Science
17.    Fine Arts
18.    Food Science & Human Nutrition
19.    Industrial Design
20.    Information Technology
21.    Laws
22.    Mathematics
23.    Medical Radiation Science
24.    Medical Science
25.    Medicine
26.    Music
27.    Natural History Illustration
28.    Nursing
29.    Nutrition & Dietetics
30.    Occupational Therapy
31.    Oral Health Therapy
32.    Physiotherapy
33.    Podiatry
34.    Psychology
35.    Science
36.    Social Science
37.    Social Work
38.    Speech Pathology
39.    Teaching
40.    Visual Communication Design
41.    …
 

BẬC CAO HỌC

1.    Applied Finance
2.    Applied Linguistics
3.    Architecture
4.    Aviation Management
5.    Business Administration
6.    Business Psychology
7.    Clinical Epidemiology
8.    Clinical Psychology
9.    Disaster Preparedness & Reconstruction
10.    Educational Studies
11.    Engineering Management
12.    Environmental & Business Management
13.    Environmental Management & Sustainability
14.    Health Science
15.    Human Resource Management
16.    Information Technology
17.    International Business
18.    Laws
19.    Leadership & Management in Education
20.    Marketing
21.    Medical Statistics
22.    Mental Health Nursing
23.    Midwifery Studies
24.    Nursing
25.    Pharmacy
26.    Professional Accounting
27.    Project Management for the Built Environment
28.    Property
29.    Public Health
30.    Social Change & Development
31.    Special Education
32.    Teaching
33.    Traumatology
34.    ….

Thông tin chi tiết: https://www.newcastle.edu.au/degrees

 HỌC PHÍ

Chương trình họcHọc phí / năm
Undergraduate DegreeAUD$ 18,680 – AUD$ 43,880
Doctor DegreeAUD$ 27,120 – AUD$ 29,280
Graduate CertificateAUD$ 22,360 – AUD$ 28,740
Graduate DiplomaAUD$ 22,360 – AUD$ 29,280
Master DegreeAUD$ 21,340 – AUD$ 31,035

Thông tin chi tiết:
https://www.newcastle.edu.au/__data/assets/pdf_file/0010/74863/2014-Intl-UG-Indicative-Annual-Fees.pdf
https://www.newcastle.edu.au/__data/assets/pdf_file/0009/74862/2014-International-Postgraduate-Coursework-Indicative-Program-Fees.pdf

THỜI GIAN NHẬP HỌC

2 kỳ: Tháng 2, Tháng 8

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC

Chương trình họcIELTSTOEFLTOEFL iBT
International Foundation5.550071
Undergraduate6.052580
Undergraduate Laws7.0600101
Bachelor of Communication6.555093
Postgraduate6.555093
Research Higher Degree6.557593

Ngoài ra, một số chương trình học có điều kiện về Chứng chỉ Anh Ngữ cao hơn như các ngành về dược, y tá, giáo dục…

Thông tin chi tiết:
http://www.newcastle.edu.au/about-uon/governance-and-leadership/policy-library/document?RecordNumber=D12_79756P 

Share In
Các tin liên quan