International College of Hotel Management

International College of Hotel Management ICHM là trường đại học dân lập tại Adelaide, South Australia. Với tiêu chí chuẩn bị cho học sinh vai trò quản lý cấp cao, ICHM đã xây dựng chương trình đào tạo dựa trên mô hình Swiss Hotel Association (SHA) nổi tiếng, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học tất cả các khía cạnh trong nền công nghiệp khách sạn. Chương trình đào tạo tại ICHM là chương trình đào tạo với 2 bằng đại học, 6 tháng học tại trường và 6 tháng thực tập tại các nhà hàng khách sạn nổi tiếng, và quy mô lớp học nhỏ (15 – 20 người).


Tên trường: International College of Hotel Management
Loại trường: Trường đại học dân lập
Địa chỉ: Adelaide – South Australia
Website: http://www.ichm.edu.au/

CHƯƠNG TRÌNH HỌC CHÍNH

International College of Hotel Management cung cấp một chương trình đào tạo với 2 bằng đại học:

  1. Bachelor of Business (Hospitality Management) (Year 1, 2, 3)
  2. Bachelor of International Hotel Management (Year 4)

Mỗi năm học tại ICHM sẽ bao gồm 6 tháng học tại trường và 6 tháng thực tập có trả lương tại các nhà hàng khách sạn liên kết với trường (tại Úc hoặc các nước khác).


HỌC PHÍ

Bachelor of Business (Hospitality Management)
Bachelor of International Hotel Management
AUD$ 25,280
Chi phí Ăn Ở AUD$ 8,565
Chi Phí Sách Vở AUD$ 900
Chi Phí Đồng Phục AUD$ 1,200
Tổng chi phí ước lượng / năm AUD$ 35,945

THỜI GIAN NHẬP HỌC

2 kỳ: Tháng 1, Tháng 7

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC

  • Hoàn thành lớp 12 với điểm trung bình 7.0
  • Chứng chỉ Anh Ngữ: IELTS 6.0, TOEFL iBT 60
  • Ngoài ra, ICHM liên kết với Eynesbury thiết kế chương trình đào tạo chuyển tiếp Pathways từ Eynesbury.


 

Share In
Các tin liên quan