South Australian Institute of Business and Technology - SAIBT

South Australian Institute of Business and Technology – SAIBT là học viện thuộc tập đoàn Navitas, tập đoàn cung cấp giáo dục được công nhận toàn cầu. SAIBT hợp tác với University of South Australia thiết kế chương trình học chuyển đổi liên kết từ SAIBT trực tiếp vào University of South Australia. SAIBT mang đến cho học sinh phương pháp học tập theo nhu cầu riêng, hỗ trợ về mặt giảng dạy để học sinh có thể thành công trong học tập cũng như hòa nhập vào môi trường văn hóa của trường University of South Australia và của nước Úc.


Tên trường: South Australian Institute of Business & Technology
Loại trường: Học viện dự bị Cao Đẳng – Đại Học
Địa chỉ: Adelaide – South Australia
Website: http://www.saibt.sa.edu.au/

CHƯƠNG TRÌNH HỌC CHÍNH

South Australian Institute of Business and Technology cung cấp các chương trình đào tạo như:

1.    Diploma of Arts
2.    Diploma of Business
3.    Diploma of Engineering
4.    Diploma of Health Science
5.    Diploma of Information Technology
6.    Associate Degree in Management

saibt chart

HỌC PHÍ

Chương trình học Học phí
Diploma of Arts Stage 1: AUD$ 19,200
Stage 2: AUD$ 22,200
Diploma of Business Stage 1: AUD$ 19,200
Stage 2: AUD$ 23,200
Diploma of Engineering Stage 1: AUD$ 19,200
Stage 2: AUD$ 27,200
Diploma of Health Science Stage 1: AUD$ 19,200
Stage 2: AUD$ 24,200
Diploma of Information Technology Stage 1: AUD$ 19,200
Stage 2: AUD$ 25,200
Associate Degree in Management AUD$ 46,400

Ngoài ra, một số chi phí khác học sinh cần lưu ý như:  Phí Y Tế (AUD$ 519), Phí Ăn Ở Sinh Hoạt (AUD$ 18,000 – AUD$ 20,000)

THỜI GIAN NHẬP HỌC

3 kỳ: Tháng 2, Tháng 6, Tháng 10

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC

 • Diploma Stage 1:
  • Hoàn thành lớp 11
  • Chứng chỉ Anh Ngữ:
   • Diploma of Arts, Business, Engineering or IT:
    TOEFL 525, TOEFL cBT 195, TOEFL iBT 51, IELTS 5.5
   • Diploma of Health Science: TOEFL 550, TOEFL cBT 213, TOELF iBT 70, IELTS 6.0
 • Diploma Stage 2:
  • Hoàn thành lớp 12 với điểm trung bình 5.5
  • Chứng chỉ Anh Ngữ:
   • Diploma of Arts, Business, Engineering or IT:
    TOEFL 525, TOEFL cBT 195, TOEFL iBT 51, IELTS 5.5
   • Diploma of Health Science: TOEFL 550, TOEFL cBT 213, TOELF iBT 70, IELTS 6.0
     
Share In
Các tin liên quan