Queensland Intitute of Business and Technology - QIBT

Queensland Institute of Business and Technology – Qibt là học viện thuộc tập đoàn Navitas, tập đoàn cung cấp giáo dục được công nhận toàn cầu. Qibt hợp tác với Griffith University thiết kế chương trình học chuyển đổi liên kết từ Qibt trực tiếp vào Griffith University. Qibt mang đến cho học sinh phương pháp học tập theo nhu cầu riêng, hỗ trợ về mặt giảng dạy để học sinh có thể thành công trong học tập cũng như hòa nhập vào môi trường văn hóa của trường Griffith University và của nước Úc.


Tên trường: Queensland Institute of Business and Technology – Qibt
Loại trường: Học viện dự bị Cao Đẳng – Đại Học
Địa chỉ: Brisbane, Gold Coast - Queensland
Website: https://www.qibt.qld.edu.au/

CHƯƠNG TRÌNH HỌC CHÍNH

Qibt cung cấp các chương trình học:

1.    Certificate IV Tertiary Preparation Program
2.    Diploma in:

 • Bioscience
 • Commerce
 • Criminology and Criminal Justice
 • Engineering
 • Graphic Design
 • Health Care
 • Health Sciences
 • Hotel Management
 • Information Technology
 • Media & Communication

3.    Associate Degree in Commerce and Business

Sau khi hoàn tất khóa học tại QiBT, sinh viên có cơ hội được học chuyển tiếp lên năm 2 của đại học Griffith University.

QiBT Pathway

HỌC PHÍ

Chương trình họcThời gian họcHọc phí
Mathematics Bridging Course
Maths Intensive13 tuầnAUD$ 739
Mathematics
Advanced Mathematics
13 tuầnAUD$ 2,075
Pre-University Level  
Dip. Criminology & Criminal Justice
Dip. Media & Communication
2 học kỳ
2 hoặc 3 học kỳ
AUD$ 21,280
Dip. Commerce
Dip. Hotel Management
2 hoặc 3 học kỳAUD$ 21,000
Dip. Graphic Design2 hoặc 3 học kỳAUD$ 24,150
Dip. Information Technology2 hoặc 3 học kỳAUD$ 22,300
Dip. Health Care2 hoặc 3 học kỳAUD$ 24,720
Dip. Health Science2 hoặc 3 học kỳAUD$ 28,150
Dip. Engineering2 học kỳ   AUD$ 26,960
Dip. Biosciences2 học kỳAUD$ 25,910
Associate Degree in Commerce and Business
    - 1st year entry
    - 2nd year entry

4 hoặc 6 học kỳ
2 hoặc 3 học kỳ

AUD$ 42,000
AUD$ 21,000
 • Chi phí ăn ở sinh hoạt tại trường cho 2 học kỳ ước lượng khoảng AUD$ 13,000 – AUD$ 18,000
 • Chi phí ăn ở sinh hoạt tại trường cho 3 học kỳ ước lượng khoảng AUD$ 18,000 – AUD$ 25,000

THỜI GIAN NHẬP HỌC

3 kỳ: Tháng 2, Tháng 6, Tháng 10

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC

Chương trình họcHọc lựcIELTSTOEFL pBTTOEFL iBT
Cert IVHoàn thành lớp 11 với điểm trung bình 6.05.5 (no band below 5.0)52546
Dip. BiosciencesHoàn thành lớp 12 với điểm trung bình 5.5
Dip. Commerce
Dip. Engineering
Dip. Graphic Design
Dip. Health Science
Dip. Hotel Management
Dip. Information Technology
Dip. Media & Communication
Associate Degree in Commerce and Business
Dip. Criminology & Criminal Justice6.5 (no band below 6.0)57546 (no score < 21)
Dip. Health Care-


 


 

Share In
Các tin liên quan