University Of Queensland

University of Queensland là trường đại học công lập tại Queensland, Úc. University of Queensland cung cấp hơn 400 chương trình đào tạo xuất sắc và hơn 4000 khóa học các cấp độ ĐẠI HỌC, CAO HỌC cùng với môi trường học tập quốc tế, các phương tiện học tập và giảng dạy hiện đại.University of Queensland thuộc danh sách 1% trường Đại Học hàng đầu Thế Giới, là thành viên của 8 trường đại học hàng đầu Úc (Group of Eight).


Tên trường: University of Queensland
Loại trường: Trường đại học công lập
Địa chỉ: Brisbane, Queensland
Website: http://www.uq.edu.au/international-students/

CHƯƠNG TRÌNH HỌC CHÍNH

University of Queensland cung cấp các chương trình đào tạo bậc Đại Học và Cao Học:

BẬC ĐẠI HỌC

-    Advanced Science
-    Agribusiness
-    Agricultural Science
-    Applied Science
-    Architecture Design
-    Arts
-    Biomedical Science
-    Biotechnology
-    Business (Associate Degree)
-    Business Management
-    Commerce
-    Communication
-    Dental Science
-    Economics
-    Engineering
-    Exercise & Nutrition Science
-    Exercise & Sport Science
-    Education (Primary)
-    Education (Secondary)
-    Environmental Management
-    Environmental Science
-    Food Technology
-    Global Issues (Dip.)
-    Health Science
-    Health, Sport & Physical Education
-    Human Services
-    International Studies
-    International Hotel & Tourism Management
-    Information Technology
-    Journalism
-    Languages (Dip.)
-    Laws
-    Multimedia Design
-    Midwifery
-    Medicine
-    Music Performance (Dip.)
-    Music
-    Nursing
-    Occupational Therapy
-    Occupational Health & Safety Science
-    Pharmacy
-    Physiotherapy
-    Psychological Science
-    Regional & Town Planning
-    Science
-    Social Work
-    Speech Pathology
-    Social Science
-    Veterinary

BẬC CAO HỌC

-    Agribusiness
-    Agricultural Science
-    Animal Science
-    Applied Econometrics
-    Applied Laws
-    Architecture
-    Alcohol, Tobacco & Other Drug Studies
-    Audiology Studies
-    Applied Linguistics
-    Applied Psychology
-    Arts
-    Arts in Chinese Translation & Interpreting
-    Arts in Japanese Translation & Interpreting
-    Bioinformatics
-    Biotechnology
-    Business
-    Business Administration
-    Business Economics
-    Biostatistics
-    Conservation Biology
-    Commerce
-    Community Relations
-    Computer Science
-    Computer Science (Management)
-    Clinical Dentistry
-    Clinical Exercise Physiology
-    Clinical Pharmacy
-    Clinical Psychology
-    Communication
-    Counseling
-    Development Economics
-    Dietetics Studies
-    Development Practice
-    Environmental Management
-    Economics
-    Economics & Public Policy
-    Energy Studies
-    Engineering
-    Engineering Science
-    Engineering Science (Management)
-    E-Healthcare
-    Epidemiology
-    Education
-    Educational Studies
-    Financial Mathematics
-    Food Science & Technology
-    Geographic Information Science
-    Global Management
-    Governance & Public Policy
-    Health Economics
-    International Commercial Law
-    International Economics & Finance
-    Information Technology
-    Information Technology Management
-    Integrated Water Management
-    Interaction Design
-    International Public Health
-    International Studies
-    Laws
-    Magnetic Resonance Technology
-    Molecular Biology
-    Molecular Imaging
-    Mineral Resource
-    Medicine
-    Medicine (Doctor Degree)
-    Mental Health
-    Mental Health Nursing
-    Midwifery
-    Mediation & Conflict Resolution
-    Museum Studies
-    Music
-    Nursing
-    Nursing Studies
-    Occupational Health & Safety Science
-    Occupational Therapy Studies
-    Organizational Psychology
-    Project Management
-    Property Studies
-    Physiotherapy
-    Physiotherapy Studies
-    Public Health
-    Psychology
-    Rural Development
-    Research Commercialization
-    Research Methods
-    Science
-    Science in Petroleum Engineering
-    Speech Pathology Studies
-    Sport Coaching
-    Sport Medicine
-    Social Work Studies
-    Technology & Innovation Management
-    Tourism, Hotel & Event Management
-    Tourism Leadership
-    Teaching
-    Urban     & Regional Planning
-    Veterinary Science

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO PATHWAYS

1.    Chương trình đào tạo Pathways Anh Ngữ

Dành cho các học sinh đạt điều kiện học tập, nhưng chưa đạt điều kiện Anh Ngữ khi đăng ký nhập học.

Có 2 chương trình đào tạo Pathways Anh Ngữ

English Pathway

Bridging English Program (BEP)

Điều kiện đăng kí vào chương trình này là IELTS 6.0, TOEFL 557, TOELF iBT 78

English for Academic Purposes (EAP) + IELTS

English Chart

2.    Chương trình đào tạo Pathways qua Foundation Year

Đây là chương trình Pathways được cung cấp bởi International Education Services tại Brisbane, cung cấp 1 chương trình đào tạo cầu nối giữa bậc phổ thông và đại học.

Có 3 chương trình đào tạo Pathways

•    Standard PLUS – 44 tuần
•    Standard – 37 tuần
•    Express – 27 tuần

Điều kiện đăng ký nhập học chương trình

•    Hoàn thành lớp 11 hoặc 12
•    Chứng chỉ Anh Ngữ:

 Chương trình học
IELTS
TOEFL pBT
TOEFL iBT
 Standard PLUS5.050056
 Standard5.552570
 Express6.055078

HỌC PHÍ

 Chương trình học
Học Phí
 Standard PLUS$AUD 27,500
 Standard$AUD 23,700
 Express$AUD 20,800

3.    Chương trình Pathways từ Associate Degree in Business

Học tại UQ College, Chương trình Pathways từ Associate Degree in Business vào học kỳ IV của khóa Bachelor of Business Management.

HỌC PHÍ

  • Học phí của bậc ĐẠI HỌC từ $AUD 23,100 đến $AUD 59,840
  • Học phí của bậc CAO HỌC từ $AUD 11,280 đến $AUD 31,800

THỜI GIAN NHẬP HỌC

2 kỳ: Tháng 1, Tháng 7

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC

  • Điều kiện Anh Ngữ cơ bản nhất của hầu hết các khóa học chính: TOEFL 570, TOEFL iBT 87, IELTS 6.5.
  • Ngoài ra, một số ngành học khác như Nursing, Pharmacy, Laws, … sẽ đòi hỏi IELTS 7.0 – 7.5
  • Nếu học sinh không đáp ứng được nhu cầu nhập học trực tiếp, học sinh có thể đăng ký các khóa học Pathways Anh Ngữ hoặc từ Dip.| Certificate.
 

Share In
Các tin liên quan