Hệ Thống Giáo Dục Úc

Úc được đánh giá là một trong những nước có hệ thống giáo dục hàng đầu của thế giới. Học tập tại Úc đem đến cho các du học sinh một trải nghiệm học tập trong môi trường an toàn, thân thiện và chi phí phải chăng. Bằng cấp của các trường Úc được công nhận quốc tế. Ngoài ra, học sinh còn có cơ hội làm việc bán thời gian trong quá trình học tập để có thể đảm bảo khả năng tài chính và cuộc sống tốt hơn khi đang tại Úc.


Hệ thống giáo dục Úc dành cho du học sinh được giám sát chặt chẽ dưới sự kiểm soát của Australian Qualifications Framework và Australian Law.

Australia Education System

Australia Education System Chart

1. Trường tiểu học (Primary School)

từ 7 đến 8 năm tùy theo bang và vùng lãnh thổ 7 năm (Australian Capital Territory, New South Wales, Tasmania, Victoria)
8 năm (Northern Territory, Queensland, South Australia, Western Australia) Tuy nhiên, chương trình Prep School hoặc Kindergarden không bắt buộc tại Úc.

2. Trường trung học (Secondary School – Junior High School & Senior High School)

từ 5 đến 6 năm tùy theo bang và vùng lãnh thổ. Trường phổ thông ở Úc bao gồm các trường công lập và tư thục với đầy đủ các loại hình: trường nội trú, trường đạo, trường nam sinh, trường nữ sinh hoặc cả nam lẫn nữ. Tất cả các trường đều giảng dạy các bộ môn chính là Anh văn, toán, khoa học, nghệ thuật, công nghệ và ngôn ngữ. Ngoài ra, học sinh còn có thể theo học một số bộ môn đa dạng như truyền thông số, nông nghiệp, thiết kế đồ họa, âm nhạc và kế toán.

Hoàn tất chương trình trung học, học sinh sẽ được cấp Chứng nhận tốt nghiệp chương trình trung học (Senior Secondary Certificate of Education).

Úc bắt buộc trẻ em từ độ tuổi 6 đến 15 phải đến trường học; sau đó, học sinh có thể lựa chọn học tiếp đến lớp 12, rời trường làm việc hoặc tham gia các khóa đào tạo nghề. Một năm học tại trường tiểu học và trung học thường bắt đầu vào đầu Tháng Hai, có 3 – 4 học kỳ trong 1 năm.

Australian Capital Territory (ACT)ACT Year 12 Certificate
New South Wales (NSW)Higher School Certificate (HSC)
Northern Territory (NT)Northern Territory Certificate of Education (NTCE)
Queensland (QLD)Senior Certificate
South Australia (SA)South Australian Certificate of Education (SACE)
Tasmania (TAS)Tasmanian Certificate of Education (TCE)
Victoria (VIC)Victorian Certificate of Education
Western Australia (WA)WA Certificate of Education

 3. Trường nghề (Vocational Education & Training Courses – VET) & trường cao đẳng (College)

Các tổ chức dạy nghề cung cấp các khóa học kỹ năng của từng ngành cụ thể, những kỹ năng thực tiễn và kinh nghiệm trong ngành. Các khóa học này được cung cấp bởi Hệ thống Giáo dục Cao đẳng và Chuyên nghiệp (Technical and Further Education TAFE) và các tổ chức tư thục khác. Nhiều tổ chức có liên kết với các trường đại học. Qua đó, các trường đại học có thể cho phép học sinh từ các tổ chức này theo đuổi bằng đại học tại trường khi học sinh có thể thỏa mãn những yêu cầu của trường đại học.

A. Chứng nhận (Certificate I – IV)

 • Chứng nhận I: 3 đến 6 tháng
 • Chứng nhận II & III: 6 đến 12 tháng
 • Chứng nhận IV: 12 đến 18 tháng

Sau khi hoàn thành chứng nhận, học sinh có thể tìm kiếm công việc phù hợp hoặc học lên chương trình Cao đẳng và Cao đẳng nâng cao để có thể học tiếp lên chương trình Đại học.

B. Chương trình đào tạo bậc Cao đẳng (Diploma và Advanced Diploma)

 • Diploma: 1 – 2 năm
 • Advanced Diploma: 2 – 2.5 năm

Sau khi hoàn thành chương trình, học sinh có thể học chuyển tiếp lên chương trình cử nhân tại các trường đại học có liên kết

C. Chương trình đào tạo nghề sau Đại Học

 • Vocational Graduate Certificate: 6 tháng
 • Vocational Graduate Diploma: 1 – 1.5 năm

4. Trường Đại Học (University)

University là cấp độ cao nhất trong hệ thống giáo dục tại Úc. Tại University có thể có các chương trình đào tạo bằng Cử Nhân (Bachlor Degree), Bằng Thạc Sỹ (Master Degree), Bằng Tiến Sỹ (Doctoral Degree), và các bằng chứng chỉ khác. Úc có 41 trường đại học, trong đó 38 trường công lập và 3 trường dân lập.

 • Bằng cử nhân (Bachelor Degree): thời gian hoàn tất chương trình cử nhân ít nhất 3 năm
 • Bằng cử nhân (Bachelor Honours Degree): thời gian học là 4 năm
 • Chứng chỉ sau đại học (Graduate Certificate / Graduate Diploma): thời gian học từ 6 tháng đến 12 tháng
 • Bằng Thạc Sỹ (Master Degree): thời gian học từ 1 đến 2 năm
 • Bằng Tiến Sỹ (PhD): thời gian học 3 năm

Một năm học tại trường nghề và các trường đại học cao đẳng thường bắt đầu vào cuối tháng Hai hoặc đầu tháng Ba, có 2 học kỳ trong 1 năm với các kỳ kiểm tra vào tháng Sáu và tháng Mười Một, và một kỳ nghỉ ngắn từ 2 – 4 tuần. Kỳ nghỉ hè dài thường từ tháng Mười Một đến tháng Ba.

5. Trung Tâm Anh Ngữ (English Language)

Tại Úc có gấn 100 trung tâm Anh Ngữ tư thục. Các khóa học Anh Ngữ phục vụ nhiều mục đích như học tập, du lịch, định cư và kinh doanh. Các khóa học Anh Ngữ cũng có thể được cung cấp bởi một số trường đại học và các tổ chức TAFE.

 

Share In
Các tin liên quan