Charles Sturt University

Charles Sturt University là một trong những trường Đại Học công lập lớn nhất tại Úc. Bằng cấp của CSU được công nhận trên toàn nước Úc và trên Thế Giới. Được chính thức thành lập năm 1989, CSU đã thiết kế nên hơn 500 khóa học phong phú từ khoa học cơ bản, y tế, giáo dục, công nghệ, kinh tế, kinh doanh, … với nhiều lựa chọn học tập cho học sinh như on campus, học từ xa. CSU được công nhận là trường dẫn đầu trong các chương trình đào tạo từ xa. Trường có 8 khu cơ sở học dành cho sinh viên quốc tế như khuôn viên tại Albury – Wolonga, Orange, Bathurst, Wagga Wagga và Parramatta của New South Wales; khuôn viên tại Canberra của Australian Capital Territory; 2 trung tâm đào tạo tại 2 thành phố lớn Sydney, New South Wales và Melbourne, Victoria.Tên trường: Charles Sturt University
Loại trường: Trường đại học công lập
Địa chỉ:

  Albury – Wolonga Campus, NSW CSU Study Centre in Sydney, NSW
  Bathurst Campus, NSW CSU Study Centre in Melbourne, Victoria
  Canberra Campus, ACT Wagga Wagga Campus, NSW
  Orange Campus, NSW  Parramatta Campus, NSW

Website: http://www.csu.edu.au/

CHƯƠNG TRÌNH HỌC CHÍNH

Charles Sturt University cung cấp các chương trình đào tạo Đại Học và Cao Học:

BACHELOR DEGREE

-    Accounting
-    Agricultural Business Management
-    Agricultural Science
-    Agriculture
-    Animal Science
-    Applied Science (Medical Imaging)
-    Applied Science (Outdoor Recreation & Ecotourism)
-    Applied Science (Parks, Recreation & Heritage)
-    Arts
-    Border Management
-    Business (Banking)
-    Business (Finance)
-    Business (Human Resource Management)
-    Business (Insurance)
-    Business (Management)
-    Business (Marketing)
-    Business Studies
-    Clinical Practice (Paramedic)
-    Clinical Science
-    Communication (Advertising)
-    Communication (Journalism)
-    Communication (Media Practice)
-    Communication (Public Relations)
-    Computer Science
-    Creative Arts & Design (Graphic Design)
-    Criminal Justice
-    Dental Science
-    Ecological Agricultural Systems
-    Education (Birth to 5 Years)
-    Education (Early Childhood & Primary)
-    Education (Health & Physical Education)
-    Education (K-12)
-    Education (Technology & Applied Studies)
-    Educational Studies
-    Emergency Management
-    Environmental Science
-    Environmental Science & Management
-    Equine Science
-    Exercise & Sport Science
-    General Studies (Science)
-    Health & Rehabilitation Science
-    Health Science (Complementary Medicine)
-    Health Science (Food & Nutrition)
-    Horticulture
-    Hotel Management
-    Information Studies
-    Information Technology
-    Islamic Studies
-    Liberal Studies (Arts)
-    Medical Radiation Science
-    Medical Science
-    Nursing
-    Occupational Therapy
-    Oral Health (Therapy | Hygiene)
-    Pharmacy
-    Physiotherapy
-    Podiatric Medicine
-    Policing
-    Policing (Investigations)
-    Psychology
-    Science
-    Social Science (Psychology)
-    Social Science (Social Welfare)
-    Social Work
-    Speech & Language Pathology
-    Teaching (Primary)
-    Teaching (Secondary)
-    Theology
-    Veterinary Biology
-    Viticulture
-    Wine Business
-    Wine Science

GRADUATE CERTIFICATE

-    Aged Service Management
-    Applied Statistics
-    Asthma & Respiratory Management
-    Audio Visual Archiving
-    Captive Vertebrate Management
-    Commerce
-    Corruption & Integrity Management
-    Criminology
-    Customs Administration
-    Finance
-    Financial Planning
-    Fire Investigation
-    Health Services Management
-    Human Services
-    Inclusive Education
-    Indigenous Education
-    Information Technology
-    Journalism
-    Learning & Teaching in Higher Education
-    Mobiles Applications Development
-    Organizational Change
-    Organizational Communication
-    Respiratory Science
-    River Restoration & Management
-    Small Business Management

GRADUATE DIPLOMA

-    Health Services Management
-    Inclusive Education
-    Mathematics
-    Ornithology
-    Psychology
-    Theology

MASTER DEGREE

-    Accounting Practice
-    Agricultural Business Management
-    Animal Science
-    Anti Money Laundering & Counter Terrorist Financing
-    Applied Finance
-    Applied Science
-    Arts (Aging & Pastoral Studies)
-    Arts (Classical Arabic)
-    Arts (Intelligence Analysis)
-    Arts (Pastoral Counseling)
-    Arts (Religious & Value Education)
-    Business Administration
-    Business Administration (Computing)
-    Business Administration (Law Enforcement & Security)
-    Business Leadership
-    Child & Adolescent Welfare
-    Commerce
-    Communication
-    Creative Practice
-    Dispute Resolution
-    Ecotourism
-    Education
-    Education (Knowledge Networks & Digital Innovation)
-    Education (Teacher Librarianship)
-    Emergency Management
-    Environmental Management
-    Ethics & Legal Studies
-    Fraud & Financial Crime
-    Gerontology
-    GIS & Remote Sensing
-    Health Science
-    Health Services Management
-    Human Resource Management
 
-    Human Service
-    Inclusive Education
-    Information & Communication Technology in Education
-    Information Studies
-    Information Systems Security
-    Information Technology
-    International Education ( School Leadership)
-    Investigations
-    Islamic Studies
-    Leadership & Management (Policing & Security)
-    Management
-    Management (Information Technology)
-    Marketing
-    Medical Radiation Science
-    Medical Science
-    Medical Ultrasound
-    Midwifery
-    Ministry
-    Natural Resource Management
-    Networking & Systems Administration
-    Nursing
-    Pharmacy
-    Professional Accounting
-    Professional Accounting (CPA Extension)
-    Project Management
-    Social Work (Advanced Practice)
-    Social Work (Professional Qualifying)
-    Sustainable Agriculture
-    Systems Development
-    Teaching English to Speakers of Other Language TESOL
-    Terrorism & Security Studies
-    Theology
-    Viticulture & Oenology
-    Water Resource Management

DOCTORAL DEGREE

-    Policing & Security

THỜI GIAN HỌC

2 kỳ: Thàng 2, Tháng 7

HỌC PHÍ

Chương trình học
Thời gian học
Học phí / năm
Bachelor Degree 3 – 4 năm $AUD 20,000 – $AUD 50,400
Graduate Certificate 0.5 năm $AUD 11,440 – $AUD 16,400
Graduate Diploma 1 năm $AUD 16,400 – $AUD 32,800
Master Degree 1.5 – 2 năm $AUD 16,400 – $AUD 31,600
Doctoral Degree 3 – 4 năm $AUD 21,200 – $AUD 32,800

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

  • Điều kiện yêu cầu cơ bản về Chứng chỉ Anh Ngữ cho các ngành học: IELTS 6.0, TOEFL iBT 80
  • Đối với các khóa học Cao Học (By Research): IELTS 6.5, TOEFL 577, TOEFL cBT 233, TOEFL iBT 90

 

 

Share In
Các tin liên quan