Stott's Colleges

Stott’s College là Cao đẳng tư thục tại Melbourne. Victoria. Được thành lập vào năm 1883, Stott’s College có bề dày lịch sử giảng dạy chuyên đào tạo ngành kinh doanh mang tầm cỡ quốc tế. Stott’s College là một trong số ít trường cao đẳng tư thục được công nhận Giáo Dục chương trình Đại học chuyên ngành “Cử nhân kinh doanh”. Ngoài ra, Stott’s College còn cung cấp chương trình đào tạo bậc Trung Học lớp 11, lớp 12.


Tên trường: Stott’s Colleges
Loại trường: Cao đẳng Tư Thục
Địa chỉ: Melbourne – Victoria
Website: http://www.stotts.vic.edu.au/

CHƯƠNG TRÌNH HỌC CHÍNH

Stott’s College cung cấp chương trình học từ cấp bậc trung học đến bậc đại học:

1.    Lớp 11 & Lớp 12
2.    Certificate III in Business Administration
3.    Certificate IV in Business Administration
4.    Diploma of Business
5.    Advanced Diploma of Business
6.    Advanced Diploma of Accounting
7.    Bachelor of Business
8.    Bachelor of Business (Accounting)
9.    Bachelor of Business (Community Services Management)

Stott College Pathway 1

Stott College Pathway2

HỌC PHÍ

Chương trình họcThời Gian HọcHọc Phí
Lớp 111 năm$AUD 16,000
Lớp 121 năm$AUD 16,000
Cert. III in Business Administration22 tuần$AUD 3,500
Cert. IV in Business Administration22 tuần$AUD 3,500
Diploma of Business22 tuần$AUD 5,000
Advanced Diploma of Business26 tuần$AUD 7,000
Advanced Diploma of Accounting92 tuần$AUD 20,300
Bachelor of Business3 năm$AUD 45,000
Bachelor of Business (Accounting)3 năm$AUD 45,000
Bachelor of Business (Community Services Management)3 năm$AUD 45,000
Phí sách vở $AUD 200 - $AUD 500
Phí Bảo Hiểm Y Tế 1 năm $AUD 553
Phí Ăn Ở 1 tuần $AUD 280 - $AUD 320

THỜI GIAN NHẬP HỌC

  • Lớp 11 & 12, Cert. III & IV, Dip. & Advanced Dip.
    • Tháng 1, Tháng 4, Tháng 7, Tháng 10
  • Bachelor:
    • Tháng 3, Tháng 7, Tháng 11

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC

Chương trình họcHọc LựcIELTS
Lớp 11Hoàn thành lớp 105.0
Lớp 12Hoàn thành lớp 115.5
Certificate III, IVHoàn thành lớp 115.5
Diploma, Advanced DiplomaHoàn thành lớp 125.5
Bachelor 6.0

 

 

Share In
Các tin liên quan