Cambridge International College - Perth

Cambridge International College (CIC) - Perth là một trong hai cơ sở của trường cao đẳng quốc tế Cambridge được đặt tại Thành phổ Melbourne. CIC cung cấp chương trình đào tạo ngôn ngữ tiếng Anh, Dạy nghề và các khóa học giáo dục đại học. CIC tự hào lớp học hiện đại và các phòng thí nghiệm máy tính, cũng như các cơ sở đào tạo khác lý tưởng cho sinh viên muốn nhận được nhiều nhất của kinh nghiệm nghiên cứu của họ. Giáo viên và giảng viên có trình độ và kinh nghiệm trong giảng dạy và quản lý các nhu cầu của sinh viên quốc tế và được chọn để kiến thức sâu rộng và liên quan của họ, và kinh nghiệm trong ngành.


Tên trường: Cambridge International College
Loại trường: Dự bị Đại Học
Đỉa chỉ:

 • Melbourne – Victoria
 • Perth – Western Australia

Website: http://cambridgecollege.com.au/

CHƯƠNG TRÌNH ANH NGỮ CHUYÊN SÂU

Cambridge International College – Perth cung cấp các khóa học Anh Ngữ nhằm giúp học sinh có thể nâng cao trình độ Anh Ngữ, thỏa điều kiện đăng ký nhập học các khóa chính, nhanh chóng thích nghi với môi trường học tập và sinh hoạt tại CIC và Úc.

 • IELTS Exam Preparation
 • General English

Thời gian nhập học: Mỗi thứ Hai hàng tuần

Điều kiện đăng ký nhập học: Học sinh sẽ được làm bài kiểm tra năng lực Anh ngữ qua CIC placement test. Dựa trên kết quả đó, CIC sẽ xếp học sinh vào lớp học phù hợp trình độ.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC CHÍNH

Cambridge International College – Perth cung cấp các khóa đào tạo ngành Accounting, Management và Marketing. Đặc biệt, CIC – Perth Campus cung cấp chương trình đào tạo của ngành Hospitality.

 • Certificate III in Accounts Administration
 • Certificate IV in Accounting
 • Diploma of Accounting
 • Advanced Diploma of Accounting
 • Certificate IV in Frontline Management
 • Diploma of Management
 • Certificate IV in Marketing
 • Diploma of Marketing
 • Certificate III in Commercial Cookery
 • Certificate IV in Commercial Cookery
 • Diploma of Hospitality

CIC Chart

HỌC PHÍ

Chương trình học
Thời gian học
Học phí
Certificate III in Accounts Administration2 học kỳ$AUD 6,200
Certificate IV in Accounting2 học kỳ$AUD 6,200
Diploma of Accounting2 học kỳ$AUD 6,200
Advanced Diploma of Accounting2 học kỳ$AUD 6,200
Certificate IV in Frontline Management2 học kỳ$AUD 4,600
Diploma of Management2 học kỳ$AUD 4,600
Certificate IV in Marketing2 học kỳ$AUD 4,600
Diploma of Marketing2 học kỳ$AUD 4,600
Certificate III in Commercial Cookery4 học kỳ$AUD 11,500
Certificate IV in Commercial Cookery2 học kỳ$AUD 5,750
Diploma of Hospitality4 học kỳ$AUD 11,500
Diploma of Hospitality (combines)8 học kỳ$AUD 23,000

THỜI GIAN NHẬP HỌC

4 kỳ: Tháng 3, Tháng 5, Tháng 8, Tháng 10

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC

 • BẰNG CERTIFICATE III:
  • Hoàn thành lớp 11 & IELTS 5.0
 • BẰNG CERT. IV, DIPLOMA. ADV. DIPLOMA:
  • Hoàn thành lớp 11, IELTS 5.5
 • BẰNG CỬ NHÂN:
  • Hoàn thành lớp 12, IELTS 6.0 
    

 

Share In
Các tin liên quan