Curtin University

Curtin University là trường đại học công lập tại Western Australia. Curtin University được thành lập vào năm 1987 và thường xuyên được đánh giá caotrong các bảng xếp hạng trường đại học tốt nhất thế giới do Times, QS và Shanghai Jiao Tong bình chọn.


Tên trường: Curtin University – Sydney
Loại trường: Trường Đại học công lập
Địa chỉ: Perth - Western Australia
Website: http://www.curtin.edu.au/

CHƯƠNG TRÌNH HỌC CHÍNH

Curtin University cung cấp chương trình học cấp bậc đại học và cao học cùng với chương trình pathways từ Curtin College – Curtin University.

BẬC ĐẠI HỌC

1.    3D Design
2.    Accounting
3.    Accounting Technologies
4.    Actuarial Science
5.    Advertising
6.    Agribusiness
7.    Applied Geology
8.    Architecture
9.    Arts
10.    Banking
11.    Business Administration
12.    Business Information System
13.    Business Information Technology
14.    Business Law
15.    Chemical Engineering
16.    Chemistry
17.    Chinese
18.    Civil & Construction Engineering
19.    Coastal & Marine Science
20.    Commerce
21.    Computer System Engineering
22.    Computer Systems & Networking
23.    Computing
24.    Construction Management
25.    Corporate Screen Production
26.    Creative Advertising & Graphic Design
27.    Creative Writing
28.    Digital Design
29.    Early Childhood Education
30.    Electrical Power Engineering
31.    Electronic & Communication Engineering
32.    Engineering
33.    Entrepreneurship
34.    Environment Pre-major
35.    Environmental Biology
36.    Environmental Science
37.    Event Management
38.    Extractive Metallurgy
39.    Fashion
40.    Finance
41.    Financial Planning
42.    Fine Art
43.    Food Science & Technology
44.    Geographic Information Science
45.    Geographic Information Science Pre-major
46.    Geographic Information Science & Applied Geology
47.    Geography
48.    Geophysics
49.    Health Information Management
50.    Health Promotion
51.    Health Sciences
52.    Health, Safety and Environment
53.    History
54.    Human Biology Preclinical
55.    Human Resource Management
56.    Industrial Relations
57.    Interior Architecture
58.    International Business
59.    International Relations
60.    Internet Communications
61.    Journalism
62.    Laboratory Medicine
63.    Law
64.    Literary & Cultural Studies
65.    Logistics & Supply Chain Management
66.    Management
67.    Marketing
68.    Mass Communication
69.    Mathematics
70.    Mathematics Pre-major
71.    Mechanical Engineering
72.    Mechatronic Engineering
73.    Medical Imaging Science
74.    Metallurgical Engineering
75.    Mining
76.    Mining Engineering
77.    Mining Science Pre-major
78.    Molecular Genetics & Biotechnology
79.    Multidisciplinary Science
80.    Nursing
81.    Nutrition
82.    Occupational Therapy
83.    Oral Health Therapy
84.    Performance Studies
85.    Petroleum Engineering
86.    Pharmacy
87.    Photography
88.    Physical Sciences
89.    Physics
90.    Physiotherapy
91.    Primary Education
92.    Professional Writing & Publishing
93.    Property Development & Valuation
94.    Psychology
95.    Public Relations
96.    Science
97.    Screen Arts
98.    Secondary Education
99.    Social Work
100.    Speech Pathology
101.    Surveying
102.    Tourism & Hospitality
103.    Urban & Regional Planning
104.    Visual Communication Design
105.    Visualization Technologies
106.    Web Media

BẬC CAO HỌC

1.    Actuarial & Financial Science
2.    Advanced Accounting
3.    Applied Design & Art
4.    Applied Linguistics
5.    Architecture
6.    Banking & Finance
7.    Biomedical Sciences
8.    Business Administration
9.    Chemical Engineering
10.    Chemistry
11.    Clinical Pharmacy
12.    Clinical Physiotherapy
13.    Computer Science
14.    Corrosion Engineering
15.    Development Planning
16.    Dietetics
17.    Dr. of Business Administration
18.    Dr. of Clinical Physiotherapy
19.    Dr. of Creative Arts
20.    Dr. of Education
21.    Dr. of International Health
22.    Dr. of Mathematics Education
23.    Dr. of Philosophy
24.    Dryland Agricultural Systems
25.    Education
26.    Electrical Engineering
27.    Electrical Utility Engineering
28.    Engineering Management
29.    Environmental Biology & Management
30.    Environmental Health
31.    Food Science & Technology
32.    Geographic & Geospatial Information Science
33.    Geology
34.    Geophysics
35.    Health Administration / Services Management
36.    Health Promotion
37.    Human Resources
38.    Human Rights
39.    Indigenous Studies
40.    Industrial Engineering
41.    Information System
42.    International Business
43.    International Health
44.    International Relations & National Security
45.    Internet Communications
46.    Logistics & Supply Chain Management
47.    Management
48.    Marketing
49.    Philosophy
50.    Petroleum Technology
51.    Mathematical Sciences
52.    Media & Communication
53.    Medical Sonography
54.    Metallurgy
55.    Mineral & Energy Economics
56.    Mining
57.    Nursing
58.    Nursing Practice
59.    Occupational Health & Safety
60.    Occupational Therapy
61.    Oenology
62.    Petroleum Engineering
63.    Pharmacy
64.    Physiotherapy
65.    Professional Accounting
66.    Project Management
67.    Psychology
68.    Public Health
69.    Science
70.    Science & Mathematics Education
71.    Secondary Education
72.    Sexology
73.    Speech Pathology
74.    Subsea Engineering
75.    Sustainability Management
76.    Sustainability & Climate Policy
77.    Sustainable Aquaculture
78.    Taxation
79.    Urban & Regional Planning

THỜI GIAN NHẬP HỌC

2 kỳ: Tháng 3, Tháng 8

HỌC PHÍ

 • Học phí của các chương trình đào tạo bậc ĐẠI HỌC dao động từ AUD$ 24,600 – AUD$ 40,000 | năm
 • Học phí của các chương trình đào tạo bậc CAO HỌC dao động từ AUD$ 23,100 – AUD$ 52,500 | năm

Thông tin chi tiết:
http://sydney.curtin.edu.au/future-students/fees-and-charges/course-fees-for-international-applicants-students/

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC

BẬC ĐẠI HỌC

 • Bằng tốt nghiệp cấp Trung Học Phổ Thông với bảng điểm của 6 môn thi Tốt Nghiệp (từ 8.0 trở lên) HOẶC Bảng điểm hoàn thành năm Nhất của Đại học đang theo học
 • Chứng chỉ Anh Ngữ TOEFL iBT 79 HOẶC IELTS 6.5.
 • Ngoài ra, ngành Education, Pharmacy, Nursing, Medical Imaging yêu cầu chứng chỉ anh ngữ IETLS 7.0, TOEFL iBT 94

BẬC CAO HỌC

 • Bằng tốt nghiệp Đại Học chính quy
 • Chứng chỉ Anh Ngữ TOEFL iBT 79 HOẶC IELTS 6.5
 • Ngoài ra, ngành Education, Information Management, Business yêu cầu chứng chỉ anh ngữ IETLS 7.0, TOEFL iBT 94

CHƯƠNG TRÌNH PATHWAYS TỪ CURTIN COLLEGE

Để được nhận vào chương trình Pathways Curtin College – Curtin University:

 • Diploma Provisional Entry
  • Chứng chỉ Anh Ngữ TOEFL iBT 71, IELTS 5.0
 • Diploma:
  • Chứng chỉ Anh Ngữ TOEFL iBT 79, IELTS 5.5

 

Share In
Các tin liên quan