Edith Cowan University

Edith Cowan University là một trong bốn trường đại học công lập tại thành phố Perth, Western Australia. Trường cung cấp hơn 320 chương trình đào tạo bậc đại học và cao học cùng với các chương trình đào tạo ngắn hạn của các lĩnh vực như: Kinh Doanh, Luật, Y Tế, Kỹ Thuật, Khoa Học, Giáo Dục Nghệ Thuật. Trường có 2 khuôn viên được đặt tại Mount Lawley và Joondalup.


Tên trường: Edith Cowan University
Loại trường: Trường đại học công lập
Địa chỉ: Perth – Western Australia
Website: http://www.ecu.edu.au/

CHƯƠNG TRÌNH HỌC CHÍNH

Edith Cowan University cung cấp chương trình đào tạo bậc đại học, cao học và các chương trình đào tạo ngắn hạn khác:

BẬC ĐẠI HỌC

1.    Applied & Analytical Chemistry
2.    Aviation
3.    Acting
4.    Art Management
5.    Biological Sciences
6.    Biomedical Science
7.    Chemical
8.    Civil & Environmental
9.    Civil
10.    Computer Systems
11.    Counselling
12.    Conservation and Wildlife Biology
13.    Communications
14.    Creative Industries
15.    Computer Science
16.    Counter Terrorism Security & Intelligence
17.    Cyber Security
18.    Dance
19.    Electronic & Computer System
20.    Engineering
21.    Electrical Power
22.    Electronics & Communications
23.    Environmental Management
24.    Event, Sport, and Recreation Management
25.    Education
26.    Forensic Investigation
27.    Hospitality & Tourism Management
28.    International Hotel & Resort Management
29.    Information Technology
30.    Instrumentation, Control & Automation
31.    Laws
32.    Language Studies
33.    Marine & Freshwater Biology
34.    Marketing & Creative Services
35.    Marketing, Advertising & Public Relations
36.    Marine & Offshore System
37.    Mechanical
38.    Mechatronics
39.    Motorsports
40.    Mathematics
41.    Medical Science
42.    Music Theatre
43.    Music
44.    Music
45.    Nursing
46.    Midwifery
47.    Naval Architecture
48.    Ocean Engineering
49.    Performing Arts
50.    Planning
51.    Psychology, Criminology & Justice
52.    Physics
53.    Psychology
54.    Paramedical Science
55.    Sustainability
56.    Social Science
57.    Social Work
58.    Speech Pathology
59.    Sport Management
60.    Sport, Recreation & Event Management
61.    Tourism Management

BẬC CAO HỌC

1.    Biological Sciences
2.    Business Administration
3.    Business Administration International
4.    Chemistry
5.    Computer Science
6.    Cyber Security
7.    Criminal Justice
8.    Clinical Nursing
9.    Counselling & Psychotherapy
10.    Digital Forensics
11.    Design
12.    Disaster & Emergency Response
13.    Environmental Management
14.    Engineering
15.    Engineering Science
16.    Education
17.    Finance & Banking
18.    Healthcare Studies
19.    Health Science
20.    Human Resource Management
21.    Human Biology
22.    Information Technology   
23.    Interdisciplinary Studies
24.    Midwifery
25.    Mathematics & Planning
26.    Marketing & Innovation Management
27.    Nursing
28.    Philosophy
29.    Paramedical Science
30.    Professional Accounting
31.    Professional Communications
32.    Project Management
33.    Performing Arts
34.    Screen Studies
35.    Social Work
36.    Social Science

HỌC PHÍ

  • Học phí của các khóa học bậc ĐẠI HỌC dao động từ AUD$ 21,900 – AUD$ 31,550 | 1 năm
  • Học phí của các khóa học bậc CAO HỌC dao động từ AUD$ 23,600 – AUD$ 25,500 | 1 năm
  • Chi phí ăn ở sinh hoạt tại Perth dao động từ AUD$ 22,000 – AUD$ 26,000 | 1 năm

THỜI GIAN NHẬP HỌC

2 kỳ: Tháng 2, Tháng 7

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC

BẬC ĐẠI HỌC

  • Chứng chỉ Anh Ngữ: TOEFL 550, TOEFL iBT 70, IELTS 6.0

BẬC CAO HỌC

  • Chứng chỉ Anh Ngữ: TOEFL 573, TOEFL iBT 84, IELTS 6.5

Ngoài ra, trường Edith Cowan University có liên kết với trường PIBT – Perth Institute of Business and Technology. Sauk hi hoàn thành chương trình học tại PIBT, sinh viên có thể lựa chọn học chuyển tiếp lên năm 2 tại trường Edith Cowan University.
 

 

Share In
Các tin liên quan