Education and Training International - ETI

Education & Training International – ETI là một bộ phận thuộc phòng ban đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Tây Úc, có nhiệm vụ tuyển dụng và xét hồ sơ nhập học của các sinh viên quốc tế sẽ theo học tại các học viện TAFE Tây Úc và các trường Trung Học công lập.


Website: http://www.eti.wa.edu.au/   

TRƯỜNG PUBLIC SCHOOLS

ETI bao gồm có 115 trường tiểu học (Primary School) chuyên giảng dạy từ cấp mẫu giáo đến lớp 7 và 47 trường trung học (Secondary School) giảng dạy từ cấp lớp 8 đến lớp 12. Hệ thống trường tiểu học và trung học này được trải dài khắp Tây Úc. Ngoài ra, các trường còn cung cấp các chương trình Anh Ngữ như IEC – Intensive English Centre, EALD – English as an Additional Language or Dielect.

HỌC PHÍ

Chương trình họcHọc phí / năm
KHÓA HỌC TIẾNG ANH
IEC – Intensive English Center$AUD 3,000
EALD – English as Additional Language or Dielect$AUD 1,500
PRIMARY SCHOOLS
Lớp mẫu giáo$AUD 5,080
Lớp 1 – Lớp 7$AUD 11,370
SECONDARY SCHOOLS
Lớp 8 – Lớp 10$AUD 13,490
Lớp 11 – Lớp 12$AUD 14,800
Oversea Health Cover$AUD 571

THỜI GIAN NHẬP HỌC

4 kỳ: Tháng 2, tháng 4, tháng 7, tháng 10

CHƯƠNG TRÌNH ANH NGỮ

ETI cung cấp các chương trình đào tạo Anh Ngữ tại TAFE Tây Úc:

 • General & Academic English
 • English for Academic Purposes
 • IELTS Ready Preparation
 • IELTS Plus
 • International Business English
 • Vocational English Courses

Các khóa học đào tạo Anh Ngữ này giúp cho các du học sinh có thể nâng cao trình độ Anh Ngữ, đáp ứng được điều kiện đăng ký học tại TAFE hoặc các trường đại học, nhanh chóng thích nghi với môi trường sống, sinh hoạt và giao tiếp tại Tây Úc.

Học phí: $300 | 1 tuần học

TAFE WESTERN AUSTRALIA

TAFE – Technical and Further Education là chương trình giáo dục chuyên về Kỹ Thuật và Thực Hành ở bậc Cao Đẳng của Úc. TAFE được trải dài khắp Tây Úc, được chính phủ hỗ trợ. Các học viện của TAFE cung cấp những khóa học đào tạo nghề đa dạng, cơ sở vật chất hiện đại, và những con đường học chuyển tiếp lên bậc cao hơn như đại học.

CÁC KHÓA HỌC TẠI TAFE WESTERN AUSTRALIA

TAFE Western Australia cung cấp hơn 250 khóa học với các lĩnh vực sau:

 • Animal, Equine Management & Marine
 • Art, Design & Multimedia
 • Associate Degrees
 • Aviation
 • Building Design, Construction & Engineering
 • Business & Management
 • Children & Community Services
 • Health, Recreation & Lifestyle
 • Hospitality & Tourism
 • Information Technology
 • Marine
 • Science & Environmental Studies

UNIVERSITY PATHWAYS với các trường đại học công lập hàng đầu tại Tây Úc như:

 Murdoch Curtin
ECU

Các chương trình TAFE Pathways

 • Art, Design & Multimedia
 • Aviation
 • Business & Management
 • Childrens & Community Services
 • Building Design, Construction & Engineering
 • Health, Recreation & Lifestyle
 • Hospitality & Tourism
 • Information Technology
 • Science & Environmental Studies

HỌC PHÍ: khoảng từ $AUD 5,600 cho mỗi học kỳ

THỜI GIAN ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC

2 kỳ: Tháng 2, Tháng 7

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ HỌC

Chương trình họcIELTSTOEFL iBT
Certificate, Diploma, Advanced Diploma5.555
Associate Degree6.060

 

 

Share In
Các tin liên quan