Murdoch Institute of Technology

Murdoch Institute of Technology – MIT là học viện kỹ thuật Murdoch tọa lạc ngay tại trong khuôn viên của trường Murdoch University. MIT cung cấp các chương trình học cơ bản, cần thiết cho những khóa học chính tại trường Murdoch University.


Tên trường: Murdoch Institute of Technology
Loại trường: Học viện kỹ thuật Murdoch
Địa chỉ: Perth – Western Australia
Website: http://www.murdochinstitute.wa.edu.au/

CHƯƠNG TRÌNH HỌC CHÍNH

Murdoch Institute of Technology cung cấp chương trình đào tạo:

1.    Murdoch University Preparation Course
2.    Diploma of Business
3.    Diploma of Communication & Media Studies
4.    Diploma of Information & Communication Technology
5.    General English
6.    English for Academic Purposes

Sau khi hoàn thành các khóa học, sinh viên có thể học chuyển tiếp lên Murdoch University.

MIT Pathway

HỌC PHÍ

Chương trình học Thời gian học Học Phí
Murdoch University Preparation Course 1 – 3 học kỳ AUD$ 16,500
Diploma of Business 2 – 3 học kỳ AUD$ 18,800
Diploma of Communication & Media Studies 2 – 3 học kỳ AUD$ 18,800
Diploma of Information & Communication Technology 2 – 3 học kỳ AUD$ 18,800
General English 5+ tuần AUD$ 405 / tuần
English For Academic Purposes 10 tuần AUD$ 4,050

THỜI GIAN NHẬP HỌC

3 kỳ: Tháng 2, Tháng 6, Tháng 10

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC

Chương trình học Học Lực
IETLS TOEFL pBT
TOEFL iBT
Murdoch University Preparation Course Hoàn thành lớp 11 5.0 500 59
Diploma Hoàn thành lớp 12 5.5 530 71
Advanced Diploma Hoàn thành lớp 12 6.0 531 72

 

Share In
Các tin liên quan