Murdoch Secondary College

Murdoch Secondary College là trường trung học tư ngay trên khuôn viên trường đại học Murdoch University tại Perth, Wester Australia. Trường cung cấp chương trình đào tạo từ cấp lớp 7 đến lớp 12, chương trình dự bị đại học WAUFP và chương trình Anh Ngữ với nhiều chương trình học ngoại khóa, phát triển kỹ năng, phát triển tính cách và tiềm năng của học sinh.


Tên trường: Murdoch Secondary College
Loại trường: Trường trung học tư
Địa chỉ: Perth – Western Australia
Website: http://www.murdochcollege.wa.edu.au/

CHƯƠNG TRÌNH HỌC CHÍNH

Murdoch Secondary College cung cấp chương trình đào tạo từ cấp lớp 7 đến lớp 12 và chương trình dự bị đại học – Western Australian University Foundation Program WAUFP.

HỌC PHÍ

Học phí$AUD 20,500
Phí Ăn Ở (Homestay)$AUD 14,400
Phí Bảo Hiểm Y Tế$AUD 507
Phí Khác$AUD 1,500
Tổng phí ước lượng$AUD 36,907

THỜI GIAN NHẬP HỌC

4 kỳ: Tháng 1, Tháng 4, Tháng 7, Tháng 10
 

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC

  • Điều kiện đăng ký vào lớp 11 của trường: IELTS 5.0, TOEFL 500
  • Điều kiện đăng ký vào lớp 12 của trường: IELTS 5.5, TOEFL 525, TOELF iBT 195
     

 

Share In
Các tin liên quan