Murdoch University

Murdoch University là một trong bốn trường đại học công lập tại thành phố Perth, Western Australia. Trường cung cấp hơn 170 chương trình đào tạo bậc đại học và cao học cùng với các chương trình đào tạo ngắn hạn của các lĩnh vực như: Nghê thuật, Kinh doanh, Giáo dục, Y Tế, Kỹ thuật, Luật, Khoa Học. Trường có các khuôn viên được đặt tại Tây Úc như khuôn viên South Street, khuôn viên Rockingham, khuôn viên Peel…


Tên trường: Murdoch University
Loại trường: Trường đại học công lập
Địa chỉ: Perth – Western Australia
Website: http://www.murdoch.edu.au/

CHƯƠNG TRÌNH HỌC CHÍNH

Murdoch University cung cấp hon 80 chương trình đào tạo bằng cử nhân, và hơn 90 chương trình đào tạo bằng thạc sỹ, tiến sỹ và các chương trình đào tạo ngắn hạn khác.

BẬC ĐẠI HỌC

1.    Accounting
2.    Animal Science
3.    Asian Studies
4.    Australian Indigenous Studies
5.    Banking
6.    Biological Science
7.    Biomedical Science
8.    Biotechnology
9.    Business Information System
10.    Business Law
11.    Chemical & Metallurgical Engineering
12.    Chemistry
13.    Chiropractic Science
14.    Cognitive Neuroscience & Health Psychology
15.    Communication & Media Studies
16.    Community Development
17.    Computer Science
18.    Conservation & Wildlife Biology
19.    Criminology
20.    Cyber Forensics Information Security & Management
21.    Early Childhood & Primary Education
22.    Economics
23.    Primary Education
24.    Education Undergraduate
25.    Electrical Power Engineering
26.    Engineering
27.    Engineering Technology
28.    Environmental Engineering
29.    Environmental Management
30.    Environmental Science
31.    Exercise Physiology
32.    Finance
33.    Forensic Biology & Toxicology
34.    Games Art & Design
35.    Games Software Design & Production
36.    Games Technology
37.    History
38.    Hospitality & Tourism Management Commerce
39.    Human Resource Management
40.    Industrial Computer System Engineering
41.    Instrumentation & Control Engineering
42.    Interactive Digital Design
43.    International Aid & Development
44.    International Business
45.    Internetworking & Security
46.    Journalism
47.    Law
48.    Legal Studies
49.    Management
50.    Marine Science
51.    Marketing
52.    Mathematics & Statistics
53.    Mineral Science
54.    Mobile & Web Application Development
55.    Molecular Biology
56.    Movement Science
57.    Nursing
58.    Philosophy
59.    Physics & Nanotechnology
60.    Politics & International Studies
61.    Psychology
62.    Public Relations
63.    Renewable Energy Engineering
64.    Screen Production
65.    Security Terrorism & Counterterrorism
66.    Social & Developmental Psychology
67.    Sociology
68.    Sport & Health Science
69.    Sustainable Development
70.    Tourism & Events Management
71.    Veterinary Science

BẬC CAO HỌC


Graduate Diploma / Certificate:

1.    Asian Studies
2.    Australian Migration Law & Practice
3.    Business Administration
4.    Chinese Law
5.    Community Development
6.    Consultancy Psychology
7.    Counseling
8.    Development Studies
9.    Education
10.    Education Secondary
11.    Energy & Environment
12.    Energy Studies
13.    Environmental Assessment & Management
14.    Environmental Science
15.    Extractive Metallurgy
16.    Health Care Management
17.    Human Resource Management
18.    Information Technology
19.    Internetworking & Security
20.    Psychology
21.    Public Policy & Management
22.    Sustainability Development
23.    Education Tertiary & Adult
24.    Theology
25.    Web Communication

Master Degree

1.    Clinical Psychology
2.    Organizational Psychology
3.    Business Administration
4.    Communication Management
5.    Community Development
6.    Counseling
7.    Development Studies
8.    Education
9.    Education Research
10.    Engineering
11.    Environmental Science
12.    Health Care Management
13.    Human Resource Management
14.    Information Technology
15.    International Affairs
16.    Law by Research
17.    Professional Accounting
18.    Public Policy and Management
19.    Renewable Energy
20.    Sustainability
21.    Teaching
22.    Conservation Medicine
23.    Veterinary Surveillance

Doctor Degree

1.    Philosophy
2.    Education
3.    Information Technology
4.    Clinical Psychology
5.    Organizational Psychology
6.    Veterinary Medical Science

 HỌC PHÍ

BẬC ĐẠI HỌC
Học phí$AUD 23,205
Phí Ăn Ở    $AUD 16,800
Phí sách vở$AUD 600
Tổng phí ước lượng$AUD 40,605
BẬC CAO HỌC
Học phí$AUD 13,020
Phí Ăn Ở$AUD 16,800
Phí sách vở$AUD 600
Tổng phí ước lượng$AUD 30,420

THỜI GIAN NHẬP HỌC

2 kỳ: Tháng 2, Tháng 7

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC

  • Bằng Tốt Nghiệp THPT điểm 8.0
  • Chứng chỉ Anh Ngữ: TOEFL pBT 550, TOEFL iBT 80, IELTS 6.0.
  • Ngoài ra, điều kiện của chương trình đào tạo bằng Bachelor of Nursing là IELTS 6.5 và của Bachelor of Veterinary Science là 7.0
     
Share In
Các tin liên quan