Perth Institute of Business and Technology - PIBT

Perth Institute of Business and Technology – PIBT là học viện thuộc tập đoàn Navitas, tập đoàn cung cấp giáo dục được công nhận toàn cầu. PIBT hợp tác với Edith Cowan University thiết kế chương trình học chuyển đổi liên kết từ PIBT trực tiếp vào Edith Cowan University. MIBT mang đến cho học sinh phương pháp học tập theo nhu cầu riêng, hỗ trợ về mặt giảng dạy để học sinh có thể thành công trong học tập cũng như hòa nhập vào môi trường văn hóa của trường Edith Cowan University và của nước Úc.


Tên trường: Perth Institute of Business and Technology
Loại trường: Học viện dự bị cao đẳng, đại học
Địa chỉ: Perth – Western Australia
Website: http://www.pibt.wa.edu.au/

CHƯƠNG TRÌNH HỌC CHÍNH

PiBT cung cấp chương trình học sau:

1.    Chương trình Diploma

 • Business
 • Communication & Creative Industries
 • Computing IT
 • Hotel Management
 • Engineering Studies
 • Health Studies

2.    Chương trình Foundation

 • Certificate IV Tertiary Preparation Program

3.    Chương trình Pre-Master

 • Postgraduate Qualifying Program

4.    Chương trình Anh Ngữ

 • English Course
 • Diploma & Mixed English
 • Academic English
 • University English Bridging Course (UEBC)
 • Direct Entry Program (DEP)

PIBT Pathway

HỌC PHÍ

Chương trình học Thời gian học Học Phí
Certificate IV 2 – 3 học kỳ AUD$ 17,800
Tertiary Access 1 học kỳ AUD$ 8,900
Dip. Of Business 2 – 3 học kỳ AUD$ 23,400
Dip. Of Hotel Management 2 – 3 học kỳ AUD$ 23,400
Advanced Dip. Of Business 1 học kỳ AUD$ 11,700
Dip. Of Computing / IT 2 – 3 học kỳ AUD$ 22,200
Dip. Of Communications & Creative Industry 2 – 3 học kỳ AUD$ 21,600
Dip. Of Engineering Studies 2 – 3 học kỳ AUD$ 22,800
Dip. Of Health Studies 2 – 3 học kỳ AUD$ 23,400

Ngoài ra, phí sinh hoạt ăn ở tại Western Australia khoảng từ AUD$ 18,000 – AUD$20,000 / năm

THỜI GIAN NHẬP HỌC

3 kỳ: Tháng 2, tháng 6, tháng 10

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC

Chương trình học Học Lực
IETLS TOEFL
Certificate IV Hoàn thành lớp 11 5.0 (không điểm nào dưới 4.5) 61 (không điểm nào dưới 15)
Diploma Hoàn thành lớp 12 với điểm trung bình 6.0 5.5 (không điểm nào dưới 5.0) 71 (không điểm nào dưới 15)
Post-Graduate Qualifying Program Bằng tốt nghiệp đại học 6.0 (không điểm nào dưới 6.0) 80 (không điểm nào dưới 17)

 Khi hoàn thành chương trình học tại PiBT, sinh viên có thể tiếp tục học chuyển tiếp vào năm 2 của trường Edith Cowan University, một trong 4 trường đại học công lập tại Thành phố Perth.

 

Share In
Các tin liên quan