The University Of Western Australia

The University of Western Australia là trường đại học công lập được thành lập năm 1911 tại Tây Úc. UWA là một thành viên của Group of Eight – nhóm các đại học nghiên cứu hàng đầu nước Úc, thuộc top 100 trường Đại học hàng đầu thế giới. Ngoài ra, UWA còn là một trong hai trường duy nhất của Úc thuộc Worldwide University Network – Mạng lưới đối tác gồm 16 trường đại học nghiên cứu Châu Âu, Châu Phi, Châu Mỹ và Châu Á – Thái Bình Dương. UWA cung cấp các chương trình đào tạo bậc đại học và sau đại học của nhiều ngành, lĩnh vực như Thương Mại, Thiết Kế, Luật, Sức Khỏe…


Tên trường: The University of Western Australia
Loại trường: Trường đại học công lập
Địa chỉ: Perth – Western Australia:

 • Crawley Campus
 • UWA Claremont
 • UWA Albany

Website: http://www.uwa.edu.au/

CHƯƠNG TRÌNH ANH NGỮ CHUYÊN SÂU

The University of Western Australia cung cấp chương trình đào tạo Anh Ngữ chuyên sâu nhằm giúp các học sinh nâng cao trình độ Anh Ngữ, đạt và thỏa yêu cầu đăng ký nhập học các khóa chính của trường, nhanh chóng thích nghi với môi trường học tập và sinh hoạt tại Úc.

Các chương trình học

 • General English
 • Business English
 • English for Academic Purposes
 • IELTS Examination Preparation
 • Cambridge Examination Preparation
 • Academic English & Study Skills Bridging Course

Học Phi

Chương trình học
Thời gian học
Học Phí / Tuần
25 tiếng
20 tiếng
General English 5 – 45 tuần $AUD 420 $AUD 370
Business English 5 – 45 tuần $AUD 420 $AUD 370
English for Academic Purposes 5 – 45 tuần $AUD 420 $AUD 370
IELTS Examination Preparation 5 tuần $AUD 420 $AUD 370
Cambridge Examination Preparation 10 tuần $AUD 420 -
Academic English & Study Skills Bridging Course 10 | 20 tuần $AUD 490 -

Điều kiện đăng ký nhập học

 • Tùy theo trình độ anh ngữ và mục đích học tập, học sinh sẽ được hướng đến các khóa học phù hợp.
 • Riêng khóa học Academic English & Study Skills Bridging Course:
Academic English & Study Skills Bridging Course IELTS TOEFL iBT
20 tuần 5.5
(tất cả điểm trên 5.0)
58
(18 writing, 16 speaking, 12 listing & reading)
10 tuần 6.0
(tất cả điểm trên 5.5)
70
(20 writing, 19 speaking, 17 listing & 14 reading)

CHƯƠNG TRÌNH HỌC CHÍNH

The University of Western Australia cung cấp các chương trình đào tạo bậc Đại Học và Cao Học

BẬC ĐẠI HỌC

Bachelor of Arts

 • Anthropology & Sociology
 • Archaeology
 • Asian Studies
 • Chinese
 • Classics & Ancient History
 • Communication & Media Studies
 • English & Cultural Studies
 • European Studies
 • French Studies
 • Gender Studies
 • German Studies
 • History
 • History of Art
 • Human Geography & Planning
 • Indigenous Knowledge, History & Heritage
 • Indonesian
 • Italian Studies
 • Japanese
 • Korean Studies
 • Law & Society
 • Linguistics
 • Medieval & Early Modern Studies
 • Music – Music Studies
 • Music – Specialist Music Studies
 • Philosophy
 • Political Science & International Relations
 • Psychology in Society
 • Work & Employment Relations

Bachelor of Commerce

 • Accounting
 • Business Law
 • Economics
 • Finance
 • Human Resource Management
 • Management
 • Marketing

Bachelor of Design

 • Architecture
 • Integrated Design
 • Landscape Architecture
 • Fine Arts

Bachelor of Science

 • Aboriginal Health & Wellbeing
 • Agricultural Science
 • Anatomy & Human Biology
 • Applied Computing
 • Biochemistry & Molecular Biology
 • Biomedical Science
 • Botany
 • Chemistry
 • Computer Science
 • Conservation Biology
 • Engineering Science
 • Environmental Science
 • Exercise & Health
 • Genetics
 • Geography
 • Geology
 • Marine Science
 • Mathematics & Statistics
 • Microbiology & Immunology
 • Natural Resource Management
 • Neuroscience
 • Pathology & Laboratory Medicine
 • Pharmacology
 • Physics
 • Physiology
 • Population Health
 • Psychological Science
 • Quantitative Methods
 • Science Communication
 • Sport Science
 • Zoology

Bachelor of Philosophy (Honors)

BẬC CAO HỌC

Architecture, Landscape & Visual Arts

 • Research Degree:
  • Philosophy (Master | Doctor)
  • Architecture – Design (Master)
  • Fine Arts (Master)
  • Curatorial Studies in Fine Arts (Master) 
 • Professional Degree: 
  • Architecture (Master)
  • Landscape Architecture (Master) 
 • Coursework Degree:
  • Urban Design (Graduate Certificate | Graduate Diploma | Master)

Arts

 • Research Degree:
  • Philosophy (Master | Doctor)
  • Arts – Creative Writing (Master)
  • Japanese Studies (Master)
  • Music (Master)
  • Musical Arts (Doctor)
 • Coursework Degree:
  • Heritage Studies (Graduate Certificate | Graduate Diploma | Master)
  • International Development (Master)
  • International Journalism (Master)
  • International Relations (Graduate Certificate | Graduate Diploma | Master)
  • Medieval & Early Modern Studies (Master)
  • Professional Archaeology (Graduate Certificate | Graduate Diploma | Master)
  • Social Research Methods (Graduate Certificate | Graduate Diploma | Master)
  • Strategic Communication (Graduate Certificate | Graduate Diploma | Master)
  • Translation

Business

 • Research Degree:
  • Philosophy (Master | Doctor)
  • Business Administration (Doctor)
 • Coursework Degree:
  • Professional Accounting (Master)
  • Applied Finance (Master)
  • Business Administration (Master)
  • Business Information Management (Master)
  • Commerce (Master)
  • Economics (Master)
  • Human Resource & Employment Relations (Master)
  • Marketing (Master)
  • Sport & Recreation Management (Graduate Diploma)

Education

 • Research Degree:
  • Philosophy (Master | Doctor)
  • Education (Master | Doctor)
  • Educational Leadership (Master)
 • Professional Degree:
  • Teaching – Early Childhood (Master)
  • Teaching – Primary (Master)
  • Teaching – Secondary (Graduate Diploma | Master)
 • Coursework Degree:
  • Educational Leadership (Graduate Diploma | Master)
  • Education (Master)
  • Professional Education (Graduate Diploma)

Engineering, Computing & Mathematics

 • Research Degree:
  • Philosophy (Master | Doctor)
 • Professional Degree:
  • Professional Engineering (Master)
 • Coursework Degree:
  • Engineering in Oil & Gas (Master)
  • Information Technology (Master)

Law

 • Research Degree:
  • Philosophy (Master | Doctor)
  • Juridical Science (Doctor)
 • Professional Practice Degree:
  • Juris Doctor
 • Coursework Degree:
  • Chinese Business Law (Graduate Diploma)
  • Commercial & Resource Law (Graduate Diploma | Master)
  • International Commercial Law (Graduate Diploma | Master)
  • International Law (Graduate Diploma | Master)
  • Law (Graduate Diploma | Master)
  • Law, Policy & Government (Graduate Diploma | Master)
  • Legal Practice (Graduate Diploma)
  • Mining & Energy Law (Master)

Medicine, Dentistry & Health Sciences

 • Research Degree:
  • Philosophy (Master | Doctor)
  • Clinical Research (Master)
  • Health Professional Education (Master)
  • Podiatry (Doctor)
  • Rural & Remote Medicine (Master)
  • Advanced Social Work (Master)
  • Social Work (Doctor)
 • Professional Degree:
  • Dental Medicine (Doctor)
  • Medicine (Doctor)
  • Pharmacy (Master)
  • Podiatric Medicine (Doctor)
  • Social Work (Master)
 • Coursework Degree:
  • Clinical Dentistry (Doctor)
  • Dental Public & Primary Health (Graduate Diploma | Master)
  • Forensic Odontology (Graduate Diploma)
  • Health Professional Education (Graduate Certificate | Graduate Diploma | Master)
  • Health Science (Master)
  • Infectious Diseases (Graduate Diploma | Master)
  • Clinical Podiatry (Doctor)
  • Population Health Studies (Graduate Certificate)
  • Public Health (Master)
  • Rural & Remote Medicine (Graduate Certificate)
  • Advanced Social Work (Graduate Diploma)

Science

 • Research Degree:
  • Philosophy (Master | Doctor)
  • Forensic Science (Master)
  • Science (Master)
  • Exercise Science (Master)
 • Coursework Degree:
  • Agricultural Science (Master)
  • Anatomical Science (Graduate Diploma | Master)
  • Biological Arts (Master)
  • Biological Science (Master)
  • Biomedical Science (Master)
  • Biotechnology (Master)
  • Clinical Audiology (Master)
  • International Development (Master)
  • Ecotourism (Master)
  • Environmental Science (Master)
  • Forensic Science (Graduate Diploma | Master)
  • Geographic Information Science (Master)
  • Geoscience (Master)
  • Health Science (Master)
  • Human Biology (Graduate Diploma | Master)
  • Hydrogeology (Master)
  • Ore Deposit Geology (Master)
  • Physics (Master)
  • Clinical Neuropsychology (Graduate Diploma | Master)
  • Clinical Psychology (Graduate Diploma | Master)
  • Industrial & Organizational     Psychology (Master)
  • Exercise Rehabilitation (Graduate Diploma)
  • Exercise Science (Master)
  • Sport & Recreation Management (Graduate Diploma)
  • Work Health & Safety (Graduate Diploma)
  • Urban & Regional Planning (Master)

University of Western Australia Chart

University Of Western Australia Chart

HỌC PHÍ

 Chương trình họcThời gian học
Học phí
BẬC ĐẠI HỌC
Bachelor of Arts3 năm$AUD 27,000
Bachelor of Commerce3 năm$AUD 33,000
Bachelor of Design3 năm$AUD 31,500
Bachelor of Science3 năm$AUD 33,000
Bachelor of Philosophy (Honors)4 năm$AUD 35,000
BẬC CAO HỌC
RESEARCH DEGREE
Master Degree (Research)1.5 – 2 năm$AUD 27,500 – $AUD 47,000
Doctoral Degree3 – 4 năm$AUD 29,500 – $AUD 48,100
PROFESSIONAL DEGREE
Graduate Diploma1 năm$AUD 27,500
Master Degree (Professional)2 – 3 năm$AUD 27,200 – $AUD 41,500
Doctoral Degree3 – 4 năm$AUD 47,000 – $AUD 67,400
COURSEWORK DEGREE
Graduate Certificate0.5 năm$AUD 13,500 – $AUD 16,450
Graduate Diploma 0.5 – 1 năm$AUD 13,750 – $AUD 35,500
Master Degree (Coursework)1 – 2 năm$AUD 25,000 – $AUD 66,000
Doctoral Degree 3 – 4 năm$AUD 34,700 – $AUD 56,160

THỜI GIAN NHẬP HỌC

Tháng 2, Tháng 7

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC

Chương trình họcIELTSTWE (Test of Written English) + TOEFL pBT | cBTTOEFL iBT
TWETOEFL pBTTOEFL cBT
Điều kiện cơ bản
(cho hầu hết các khóa)
 6.5 (tất cả môn trên 6.0)4.5570230 82
GRADUATE CERTIFICATE
Health Professional Education7.0 (tất cả môn trên 6.5) 5600 - 100
GRADUATE DIPLOMA
Health Professional Education7.0 (tất cả môn trên 6.5)5600 - 100
Dental Studies
Dentistry
Forensic Odontology
7.0 (tất cả môn trên 7.0)5600 250100
Education 7.5
(Speaking & Listening 8.0
Các điểm khác trên 7.0)
 - -- -
MASTER DEGREE
Health Professional Education
Nursing Science
 7.0 (tất cả môn trên 6.5) 5 600 - 100
Manual Therapy
Social Work
 7.0 (tất cả môn trên 7.0)-
5
 -
 
-
600
-
100
Teaching 7.5
(Speaking & Listening 8.0
Các điểm khác trên 7.0)
 - - --
Pharmacy 7.5 (tất cả môn trên 7.0)- -- -
DOCTORAL DEGREE
Clinical Dentistry
Dental Medicine
Medicine
Podiatric Medicine   
 7.0 (tất cả môn trên 7.0) 5 600 250100
All LAW Degrees 7.5
(Reading & Writing 7.5
Listening & Speaking 7.0)
 5 623263106


 

Share In
Các tin liên quan