Holmes Institute - Sydney

Holmes Institute là một trong những trường tư lớn nhất của Úc, có các cơ sở đặt tại Melbourne, Sydney, Brisbance, Gold Coast va Cairns. Thành lập năm 1963, trường đào tạo các chương trình Anh văn cao đẳng, đại học và thạc sỹ thuộc lĩnh vực kinh doanh như Quản trị, Marketing, Kế toán, Thương mại quốc tế, Công nghệ thông tin và Quản trị khách sạn.

Hơn 45 năm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, trường Holmes đã thực sự tạo nên danh tiếng đáng tin cậy, được biết đến như là nhà cung cấp giáo dục chất lượng cao và sẽ giúp bạn có được những kỹ năng cần thiết đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng.


Tên trường: Holmes Institute
Loại trường: Học viện dân lập
Địa chỉ:

 • Sydney Campus – New South Wales
 • Melbourne Campus – Victoria
 • Brisbane Campus, Cairns Campus, Gold Coast Campus – Queensland

Website: http://www.holmes.edu.au

CÁC KHÓA HỌC

CHƯƠNG TRÌNH ANH NGỮ ELICOS

1.    General English
2.    Business English
3.    English for Academic Purposes
4.    High School Preparation
5.    IELTS Preparation

CHƯƠNG TRÌNH TRUNG HỌC

1.    Year 11 Sydney
2.    Year 12 Sydney

CHƯƠNG TRÌNH CHỨNG CHỈ

1.    Diploma of Management
2.    Certificate IV in Business
3.    Diploma of Accounting
4.    Diploma of Hospitality
5.    Certificate IV in Commercial Cookery
6.    Certificate III in Patisserie
7.    Diploma of Software Development

CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN

1.    Bachelor of Business – Major in: Marketing, Management, International Business
2.    Bachelor of Professional Accounting
3.    Bachelor of Fashion & Business

CHƯƠNG TRÌNH THẠC SỸ

1.    Graduate  Diploma in Business
2.    Master of Business Administration
3.    Master of Professional Accounting

 Holmes pathway

HỌC PHÍ

CHƯƠNG TRÌNH ANH NGỮ ELICOS

Chương trình học Học phí / tuần
General English $AUD 345
Business English $AUD 345
English for Academic Purpose $AUD 345
IELTS Preparation $AUD 345
High School Preparation $AUD 365

CHƯƠNG TRÌNH TRUNG HỌC

Học phí / năm $AUD 15,900
Phí Ở $AUD 14,640
Phí Khác $AUD 1,920
Tổng phí ước lượng $AUD 32,460

CHƯƠNG TRÌNH CHỨNG CHỈ

Chương trình học
Thời gian học
Học phí
Diploma in Accouting 40 tuần $AUD 12,500
Dip. of Information Technology 40 tuần $AUD 12,500
Dip. in Hospitality 74 tuần $AUD 22,500
Certificate IV in Hospitality (Commercial Cookery) 64 tuần $AUD 15,500
Certificate IV in Hospitality (Patisserie) 48 tuần $AUD 14,500
Certificate IV in Business 20 tuần $AUD 6,250
Dip. of Management 20 tuần $AUD 6,250

CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN 

Chương trình học
Thời gian học
Học phí / năm
Bachelor of Business 3 năm 6 học kỳ $AUD 16,800
Bachelor of Professional Accounting 3 năm 6 học kỳ $AUD 16,800
Diploma of Business Management 1 năm 2 học kỳ $AUD 16,800
Bachelor of Fashion & Business 3 năm 6 học kỳ $AUD 19,600
Phí Bảo Hiểm Sức Khỏe 1 năm $AUD 571
Phí Ăn Ở (Sydney & Melbourne) 1 năm $AUD 13,440
Tổng phí ước lượng (Sydney & Melbourne) 1 năm $AUD 30,811 – $AUD 33,611

CHƯƠNG TRÌNH THẠC SỸ 

Chương trình học
Thời gian học
Học phí / năm
Graduate Diploma in Business 1 năm 2 học kỳ $AUD 17,600
Master of Business Administration 1.5 năm 3 học kỳ $AUD 17,600
Master of Professional Accounting 1.5 năm 3 học kỳ $AUD 17,600
Phí Bảo Hiểm Sức Khỏe 1 năm $AUD 571
Phí Ăn Ở (Sydney & Melbourne) 1 năm $AUD 13,440
Tổng phí ước lượng (Sydney & Melbourne) 1 năm $AUD 31,611

THỜI GIAN NHẬP HỌC

 • CHƯƠNG TRÌNH ANH NGỮ ELICOS:
  • Mỗi thứ Hai hàng tuần
 • CHƯƠNG TRÌNH TRUNG HỌC:
  • Tháng 2, Tháng 4, Tháng 7, Tháng 10
 • CHƯƠNG TRÌNH CHỨNG CHỈ:   
  • Tháng 2, Tháng 3, Tháng 4, Tháng 6. Tháng 7. Tháng 8, Tháng 10, Tháng 11
 • CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN:
  • 3 kỳ: Tháng 3, Tháng 7, Tháng 10
 • CHƯƠNG TRÌNH THẠC SỸ:
  • 3 kỳ: Tháng 3, Tháng 7, Tháng 10

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC

 • CHƯƠNG TRÌNH ANH NGỮ ELICOS:
  • Dựa trên điểm và khả năng Anh Ngữ của từng học sinh
 • CHƯƠNG TRÌNH TRUNG HỌC:
  • Hoàn tất lớp 10
  • Chứng chỉ Anh Ngữ: IELTS 5.5
 • CHƯƠNG TRÌNH CHỨNG CHỈ:
  • Chứng chỉ Anh Ngữ: IELTS 5.5
 • CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN:
  • Chứng chỉ Anh Ngữ: IELTS 6.0
 • CHƯƠNG TRÌNH THẠC SỸ:
  • Chứng chỉ Anh Ngữ: IELTS 6.5

 

Share In
Các tin liên quan