Kaplan International English - Sydney

Kaplan Australia thuộc hệ thống trường quốc tế Kaplan, một trong những nhà cung cấp giáo dục hàng đầu thế giới, giúp hàng triệu sinh viên trên toàn thế giới đạt được mục tiêu giáo dục và nghề nghiệp mỗi năm. Trường Kaplan cam kết cung cấp giáo dục chất lượng cao và phúc lợi sinh viên. Trường Kaplan được công nhận bởi nhiều tổ chức giáo dục trên thế giới như Hội đồng Anh tại Vương quốc Anh, ACCET tại Mỹ, NEAS tại Úc, NZQA tại New Zealand, ACELS tại Ireland và Languages Canada tại Canada. Các chương trình và dịch vụ của chúng tôi được giám sát thường xuyên để đảm bảo trải nghiệm học tập của bạn vừa thành công vừa thú vị


Tên trường: KAPLAN – International English
Loại trường: Trường Anh Ngữ
Địa chỉ:

  • Adelaide – South Australia
  • Brisbane | Cairns – Queensland
  • Melbourne – Victoria
  • Perth – Western Australia
  • Sydney | Sydney, Manly – New South Wales

Website: http://www.kaplaninternational.com/

CHƯƠNG TRÌNH HỌC


SYDNEYMANLY - Sydney


-    English for Academic Purposes
-    Intensive English Course
-    Intensive Academic Semester
-    IELTS Preparation
-    Cambridge Exam Preparation
-    Intensive Business English
-    Internship
-    English for Academic Purposes
-    Intensive English Course
-    Intensive Academic Semester
-    IELTS Preparation
-    Cambridge Exam Preparation
-    Intensive English Evening Classes
 

HỌC PHÍ SYDNEY

Chương Trình Học Số tuần học Học phí tuần Tổng học phí
Intensive English Course
Intensive Business English
2 – 12
13 – 23
24
$AUD 425
$AUD 415
$AUD 405
$AUD 850 – $AUD 5,100
$AUD 5,395 – $AUD 9,545
$AUD 9,720
IELTS Preparation 2 – 12
13 – 23
24
$AUD 425
$AUD 415
$AUD 405
$AUD 850 – $AUD 5,100
$AUD 5,395 – $AUD 9,545
$AUD 9,720
English for Academic Purposes 10   $AUD 4,250
Cambridge Exam Preparation 8
10
12
  $AUD 3,400
$AUD 4,250
$AUD 5,100
Intensive Academic Semester (6 tháng) 24   $AUD 9,425
Intensive Academic Semester (5 tháng) 20   $AUD 7,880

HỌC PHÍ MANLY

Chương Trình Học Số tuần học Học phí tuần Tổng học phí
Intensive English Course 2 – 12
13 – 23
24
$AUD 425
$AUD 415
$AUD 405
$AUD 850 – $AUD 5,100
$AUD 5,395 – $AUD 9,545
$AUD 9,720
Intensive English Evening 2 – 12
13 – 23
24
$AUD 320
$AUD 310
$AUD 300
$AUD 640 – $AUD 3,840
$AUD 4,030 – $AUD 7,130
$AUD 7,200
IELTS Preparation 2 – 12
13 – 23
24
$AUD 425
$AUD 415
$AUD 405
$AUD 850 – $AUD 5,100
$AUD 5,395 – $AUD 9,545
$AUD 9,720
Cambridge Exam Preparation 8
10
12
  $AUD 3,400
$AUD 4,250
$AUD 5,100
Intensive Academic Semester (6 tháng) 24   $AUD 9,425
Intensive Academic Semester (5 tháng) 20   $AUD 7,880

THỜI GIAN NHẬP HỌC SYDNEY 

Chương Trình HọcThời Gian Nhập Học
Intensive English CourseMỗi Thứ Hai
Intensive Business English
IELTS Preparation
English for Academic PurposesTháng 1, Tháng 4, Tháng 7
Cambridge Exam Preparation   Tháng 1, Tháng 4, Tháng 6, Tháng 10
Intensive Academic Semester (6 tháng)Tháng 1, Tháng 2. Tháng 3. Tháng 4, Tháng 5, Tháng 6, Tháng 7, Tháng 8, Tháng 9, Tháng 10
Intensive Academic Semester (5 tháng)   

THỜI GIAN NHẬP HỌC MANLY

Chương Trình HọcThời Gian Nhập Học
Intensive English CourseMỗi Thứ Hai
Intensive Business English 
IELTS Preparation
Cambridge Exam PreparationTháng 1, Tháng 4, Tháng 10
Intensive Academic Semester (6 tháng)Tháng 1, Tháng 2. Tháng 3. Tháng 4, Tháng 5, Tháng 6, Tháng 7, Tháng 8, Tháng 9, Tháng 10
Intensive Academic Semester (5 tháng)   

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC

Trước khi đăng ký khóa học, học sinh sẽ được trường Kaplan kiểm tra trình độ Anh Ngữ. Dựa trên kết quả của bài kiểm tra và nhu cầu học tập của học sinh, trường Kaplan sẽ sắp xếp lớp phù hợp trình độ của từng học sinh.

Kaplan International English Entry Requirements
 

Share In
Các tin liên quan