Strathfield College

Strathfield College (SC) được thành lập năm 1990. Mỗi năm Cao Đẳng Strathfield đã có những bước tiến để cải thiện và vượt các tiêu chuẩn công nghiệp. Trong năm 2013 Strathfield College được công nhận sự xuất sắc và được trao giải thưởng bởi hiệp hội English Australia (EA) bởi chất lượng giảng dạy cũng như sự lãnh đạo trong học tập của trường.


Tên trường: Strathfield College
Loại trường: Trường Cao Đẳng Dạy Nghề
Địa chỉ: Sydney, NSW
Website: http://sc.nsw.edu.au/

CHƯƠNG TRÌNH HỌC CHÍNH

Strathfield College là một trường cao đẳng cung cấp các khóa học Tiếng Anh chất lượng quốc tế và các chương trình dạy nghề hàng đầu với nhiều cơ hội liên thông lên các trường Đại học của Úc.

Các khóa Tiếng Anh

 • Tiếng Anh Tổng Quát General English (tất cả các level)
 • Tiếng Anh Học Thuật EAP
 • IELTS Preparation
 • High School Preparation Program

Các khóa cao đẳng nghề

 • Certificate IV in Accounting
 • Diploma of Accounting
 • Advanced Diploma of Accounting
 • Diploma of Business Administration
 • Advanced Diploma of Business
 • Diploma of Management
 • Certificate IV Information Technology
 • Diploma of Information Technology
 • Diploma of Website Development
 • Advanced Diploma of Information Technology Project Manageme
 • Certificate IV in Marketing
 • Advanced Diploma of Marketing
 • Advanced Diploma of Marketing
 • Certificate III in Guiding
 • Diploma of Hospitality

 HỌC PHÍ

Các khóa tiếng Anh
Thời gian học
Học phí
General English (All levels)Tối đa 50 tuầnAUD 415/ tuần
EAP12 tuầnAUD 415/ tuần
IELTS PreparationTối đa 12 tuầnAUD 415/ tuần
High School Preparation Program15 đến 45 tuầnAUD 415/ tuần
Các khóa Cao đẳng Nghề
Thời gian học
Học phí
Certificate IV in Accounting38 tuầnAUD 7,500
Diploma of Accounting26 tuầnAUD 6,000
Advanced Diploma of Accounting26 tuầnAUD 7,000
Diploma of Business Administration52 tuầnAUD 12,000
Advanced Diploma of Business52 tuầnAUD 14,000
Diploma of Management52 tuầnAUD 12,000
Certificate IV Information Technology52 tuầnAUD 10,000
Diploma of Information Technology52 tuầnAUD 12,000
Diploma of Website Development52 tuầnAUD 12,000
Advanced Diploma of Information Technology Business Analysis52 tuầnAUD 14,000
Advanced Diploma of Information Technology Project Management52 tuần   AUD 14,000
Certificate IV in Marketing52 tuần   AUD 10,000
Advanced Diploma of Marketing52 tuầnAUD 14,000
Diploma of Travel and Tourism52 tuầnAUD 10,000
Certificate III in Guiding26 tuầnAUD 5,000
Diploma of Hospitality52 tuầnAUD 12,500

 THỜI GIAN NHẬP HỌC

 

 • Các khóa học tiếng Anh khai giảng thứ hai hàng tuần.
 • Các khóa học Cao đẳng Nghề khai giảng hàng tháng.

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC

 • IELTS 5.5

CƠ HỘI LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC

Sau khi hoàn thành các khóa học tại Strathfield College , học sinh có cơ hội liên thông lên các trường đại học của Úc vui long tham khảo thông tin của bảng thông tin dưới đây.

Bằng cấp tại Strathfield CollegeTên trường đại học có cơ hội liên thôngĐịa điểm
Bằng cấp tại trường Đại học
Advanced Diploma of AccountingUNIVERSITY OF TECHNOLOGY SYDNEY www.uts.edu.auSydneyBachelor Of Business
Advanced Diploma of AccountingAUSTRALIAN HIGHER EDUCATION aih.nsw.edu.au/aih/SydneyBachelor Of Accounting
Majors - Marketing, Information Systems, Procurement and Supply, HR Management
Diploma of AccountingUNIVERSITY OF NEWCASTLE www.newcastle.edu.au Newcastle, NSWMaster of Professional Accounting
Advanced Diploma of BusinessAUSTRALIAN HIGHER EDUCATION aih.nsw.edu.au/aih/au SydneyBachelor Of Business
Advanced Diploma of AccountingUNIVERSITY OF NEWCASTLE www.newcastle.edu.au Newcastle, NSWMaster of Professional Accounting
Advanced Diploma of MarketingAUSTRALIAN HIGHER EDUCATION aih.nsw.edu.au/aih/au SydneyBachelor Of Business
Diploma of AccountingUNIVERSITY OF TECHNOLOGY SYDNEY www.uts.edu.au SydneyBachelor Of Business
Diploma of AccountingAUSTRALIAN HIGHER EDUCATION aih.nsw.edu.au/aih/au SydneyBachelor Of Accounting
Diploma of Business AdministrationAUSTRALIAN HIGHER EDUCATION aih.nsw.edu.au/aih/au SydneyBachelor Of Business
Diploma of Information TechnologyUNIVERSITY OF TECHNOLOGY SYDNEY www.uts.edu.au SydneyBachelor Of Science In Information Technology Or Bachelor Of Science In Information Technology Professional Practice
Diploma of Website DevelopmentUNIVERSITY OF TECHNOLOGY SYDNEY www.uts.edu.au SydneyBachelor Of Science In Information Technology Or Bachelor Of Science In Information Technology Professional Practice
Advanced Diploma of IT Business Analysis   UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SYDNEY www.uts.edu.au SydneyBachelor Of Science In Information Technology Or Bachelor Of Science In Information Technology Professional Practice
Advanced Diploma of IT Project ManagementUNIVERSITY OF TECHNOLOGY SYDNEY www.uts.edu.au SydneyBachelor Of Science In Information Technology Or Bachelor Of Science In Information Technology Professional Practice


 

Share In
Các tin liên quan