Sydney Institute - TAFE NSW

Sydney TAFE’s English Centre – SITEC tại Sydney cung cấp các chương trình Anh Ngữ nhằm giúp học sinh nâng cao khả năng Anh Ngữ của mình, đáp ứng điều kiện đăng ký nhập học, nhanh chóng thích nghi với môi trường học tập và sinh hoạt tại Sydney. Và các khóa học Certificate, Diploma và Bachelor Degree.


Các chương trình học bao gồm

 • English Language Program
 • Routine English Languages Skills
 • Advanced English for Further Study (Adv-EFS)
 • English for Academic Purposes (EAP)
 • English Preparation for High School
Chương trình học
Thời gian học
Học Phí / tuần
English Language Program5 – 52 tuần$AUD 300 -$AUD 340
Routine English Languages Skills5 – 30 tuần$AUD 300 -$AUD 340
Adv-EFS5 – 25 tuần$AUD 300 -$AUD 340
EAP5 – 20 tuần$AUD 300 -$AUD 340
English Preparation for High School20 tuần$AUD 350

CHƯƠNG TRÌNH HỌC CHÍNH

Sydney Institute – TAFE NSW cung cấp các chương trình đào tạo từ chứng chỉ Certificate III, Certificate IV đến Diploma, Advanced Diploma của nhiều ngành học khác nhau. Học sinh có thể đăng ký học theo từng khóa riêng lẻ hoặc theo gói nhiều chương trình.

Đặc biệt, Sydney Institute – TAFE NSW còn cung cấp 4 chương trình đào tạo bậc đại học:

 • Associate Degree of Accounting – Campus: St. George & Ultimo
 • Bachelor of Applied Finance (Financial Planning) – Campus: St George
 • Bachelor of Design (Interior Design) – Campus: Design Centre Enmore
 • Bachelor of 3D Art & Animation – Campus: Design Centre Enmore

Các ngành học tại các cơ sở của Sydney Institute – TAFE NSW

ULTIMO COLLEGE

 • Accounting
 • Advertising
 • Applied Fashion Design & Technology
 • Aged Care
 • Beauty Therapy
 • Building Design
 • Building & Construction (Building)
 • Business
 • Business (Public Relations)
 • Business (Administration)
 • Community Services Work
 • Captive Animals
 • Civil Construction Design
 • Electronics & Communications Engineering
 • Events
 • Engineering Drafting
 • Engineering (Mechanical)
 • Engineering – Technical (Mechanical)
 • Engineering Technology (Electrical)
 • Electronics Technology
 • Engineering Design (Structural Specialization)
 • Floristry
 • Fashion Design
 • Fashion Design Industry Practice
 • Guiding
 • Human Resource Management
 • Human Resource
 • Hairdressing
 • Health Services Assistance (Assisting in Nursing Work in Acute Care)
 • Hospitality
 • Hospitality (Commercial Cookery)
 • Hospitality (Patisserie)
 • International Business
 • International Trade
 • Information Technology (Network Security)
 • Information Technology (Networking)
 • Information Technology (Network Administration)
 • Information Technology (Software Development)
 • Information Technology (Programming)
 • Information Technology (Web Development)
 • Information Technology (Web-based Technologies – Design & Development)
 • Laboratory Technology (Food Testing)
 • Laboratory Technology (Pathology Testing)
 • Laboratory Technology (Biological & Environmental Testing)
 • Laboratory Techniques
 • Marketing
 • Music
 • Music Business
 • Nursing
 • Nutrition & Dietetic Assistance
 • Property Services (Valuation)
 • Property Services (Real Estate)
 • Photoimaging
 • Retail Baking
 • Sound Production
 • Surveying
 • Spatial Information Services
 • Surveying & Spatial Information Services
 • Small Business Management
 • Tertiary Preparation
 • Technical Production
 • Travel & Tourism
 • Tourism
 • Travel
 • Veterinary Nursing

DESIGN CENTRE ENMORE

 • Design for Live Production Theatre & Events
 • Design
 • Design (Graphic Design)
 • Graphic Design Illustration
 • Graphic Design
 • Interior Design
 • Interior Design & Decoration
 • Interactive Digital Media
 • Jewellery & Object Design
 • Production Design & Innovation
 • Product Design
 

PETERSHAM COLLEGE

 • Accounting
 • Business
 • Human Resource
 • Children’s Services (Early Childhood Education & Care)
 • Screen & Media (Journalism)
 • Information Technology (Network Administration)
 • Information Technology (Software Development)
 • Information Technology (Programming)
 • Interpreting Korean
 • Translating Korean
 • Interpreting Mandarin
 • Translating Mandarin

RANDWICK COLLEGE

 • Accounting
 • Business
 • Marketing
 • Children’s Services (Early Childhood Education & Care)
 • Dental Technology
 • Dental Assisting (Oral Health Education)
 • Interactive Digital Media
 • Screen & Media
 • Remedial Massage
 • Aromatherapy
 • Fitness

ST. GEORGE COLLEGE

 • Building & Construction (Building)
 • Financial Planning
 • Accounting
 • Business
 • Management
 • Property Services (Real Estate)
 • Design (Graphic Design)
 • Fashion Design
 • Skills for Career Development
 • Aged Care
 • Nursing
 • Health Services Assistance (Assisting in Nursing Work in Acute Care)
 • Information Technology (System Administration)
 • Information Technology Support (Service Desk)
 • Information Technology (Database Design & Development)
 • Information Technology (System Analysis & Design)
 • Information Technology Support (Database Support)
 • Community Services Work

SUTHERLAND COLLEGE

 • Children’s Service (Early Childhood Education & Care)
 • Sports & Recreation Administration
 • Community Services Work

THỜI GIAN NHẬP HỌC

2 kỳ: Tháng 2, Tháng 7

HỌC PHÍ

Học phí các khóa học Certificate, Diploma và Advance Diploma tại các cơ sở Northern Sydney Institute dao động từ $AUD 4,200 - $AUD 38,160 tùy theo từng khóa học và thời lượng học

Associate Degree of Accounting   2 năm$AUD 26,000
Bachelor of Applied Finance (Financial Planning)3 năm$AUD 36,000
Bachelor of Design (Interior Design)3 năm$AUD 52,800
Bachelor of 3D Art & Animation3 năm$AUD 48,000

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC

 • Tùy theo từng ngành, từng loại bằng cấp sẽ có yêu cầu đăng ký nhập học khác nhau.
 • Điều kiện đăng ký cơ bản nhất:
  • Hoàn thành lớp 10 hoặc lớp 12
  • Chứng chỉ Anh Ngữ: IELTS 5.5, TOEFL iBT 46

 

Share In
Các tin liên quan