The Hotel School Sydney

The Hotel School Sydney là học viện đào tạo ngành khách sạn du lịch, hợp tác giữa trường Southern Cross University và công ty Mulpha Australia, một công ty lớn trong lĩnh vực khách sạn. The Hotel School Sydney được thành lập vào năm 1989 , cung cấp chương trình đào tạo bằng Cử Nhân – Bachelor of Business in Hotel Management, và bằng thạc sỹ - Master of International Tourism & Hotel Management. Sự kết hợp hoàn hảo giữa kiến thức từ trường Southern Cross University và kết nối thực tiễn từ công ty Multa Australia đã tạo cho sinh viên một môi trường học tập chuyên nghiệp và đầy sáng tạo.


Tên trường: The Hotel School Sydney
Loại trường: Trường Đại Học Dân Lập
Địa điểm: Sydney – New South Wales
Website: http://hotelschool.scu.edu.au/

CHƯƠNG TRÌNH HỌC CHÍNH

The Hotel School Sydney cung cấp chương trình đào tạo trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, du lịch…

  • Bachelor of Business in Hotel Management (3 năm học)
  • Master of International Tourism & Hotel Management (2 năm học)

HỌC PHÍ

  • Học phí của Bachelor tại trường là $AUD 21,440 / năm
  • Học phí của Master tại trường là $AUD 20,880 / năm
  • Phí sách vở là $AUD 1,200

THỜI GIAN NHẬP HỌC

3 kỳ: Tháng 2, Tháng 6, Tháng 10

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC

BẰNG CỬ NHÂN

  • Hoàn thành lớp 12
  • Chứng chỉ Anh Ngữ: IELTS 6.0, không có môn nào dưới 5.5

BẰNG THẠC SỸ

  • Chứng chỉ Anh Ngữ: IELTS 6.5


 

Share In
Các tin liên quan