The University of Southern Queensland - Sydney Education Centre

Canterbury Education Group là một hệ thống trường nằm tại thành phố Sydney và Brisbane liên kết đại học University of Southern Queensland. Tập đoàn giáo dục Canterbury với hơn 12 năm kinh nghiệm giảng dạy cung cấp các chương trình đào tạo Hướng Nghiệp, Anh văn, Đại học với chất lượng cao và học phí hợp lý.


The University of Southern Queensland Sydney Education Centre là trường liên kết giữa University of Southern Queensland và Canterbury Institute of Technology.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC CHÍNH

The University of Southern Queensland – Sydney Education Centre cung cấp các chương trình học sau:

 • Diploma of Business Administration – DPBA
 • Bachelor of Business (IT Management) – BBUS
 • Bachelor of Business Administration – BBAD
 • Bachelor of Commerce – BCOM
 • Bachelor of Information Technology – BITC
 • Master of Information Systems – MIST & MISX
 • Master of Professional Accounting – MP12 & MPAE
 • Master of Business Administration – MBAD
 • Graduate Certificate of Business – PCBS
 • Master of Business Administration & Master of Professional Accounting – MBPA
 • Graduate Diploma of Business (in Information System | Accounting) – GDBS

HỌC PHÍ

Chương trình họcThời gian họcTổng Học Phí
Diploma of Business Administration – DPBA1 năm$AUD 18,400
Bachelor of Business (IT Management) – BBUS3 năm$AUD 55,200
Bachelor of Business Administration – BBAD3 năm$AUD 55,200
Bachelor of Commerce – BCOM3 năm$AUD 55,200
Bachelor of Information Technology – BITC3 năm$AUD 55,200 – $AUD 57,600
Master of Information Systems – MIST & MISX2 năm$AUD 29,400 – $AUD39,600
Master of Professional Accounting – MP12 & MPAE2 năm$AUD 31,200 – $AUD 41,600
Master of Business Administration – MBAD2 năm$AUD 31,200 – $AUD 41,600
Graduate Certificate of Business – PCBS6 tháng$AUD 10,400
Master of Business Administration & Master of Professional Accounting – MBPA2 năm$AUD 41,600
Graduate Diploma of Business
(in Information System | Accounting) – GDBS
6 tháng$AUD 20,800

THỜI GIAN NHẬP HỌC

2 kỳ: Tháng 2, Tháng 7

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC

 • Đối với chương trình Diploma, Bachelor, đòi hỏi chứng chỉ Anh Ngữ: IELTS 5.5, TOEFL 525, TOEFL cBT 213, TOEFL iBT 70
 • Đối với chương trình Graduate Certificate | Diploma, Master, đòi hỏi chứng chỉ Anh Ngữ IELTS 6.0, TOEFL 550, TOEFL cBT 213, TOELF iBT 80
Share In
Các tin liên quan