UTS - Insearch

Insearch là trường dự bị đại học của trường University of Technology, Sydney. Insearch cung cấp các chương trình đào tạo Anh Ngữ, Foundation và Diploma chuyển tiếp trực tiếp lên các khóa học Bachelor tại University of Technology, Sydney.


Univeristy of Technology, Sydney – UTS là một trường đại học công lập tại Sydney, Úc. Được thành lập vào năm 1988, UTS đã nhanh chóng xây dựng được danh tiếng quốc tế vì sự vượt trội trong hoạt động giảng dạy, định hướng nghề nghiệp và nghiên cứu thực tiễn, UTS được xếp hạng trong top 500 và hạng 17 của Úc, theo Bảng Xếp Hạng Chát Lượng Trường Đại Học Thế Giới.

UTS là một trong những trường lớn nhất ở Úc với hơn 150 chương trình cử nhân và 180 chương trình sau đại học ở các ngành Kinh doanh, Truyền thông, Thiết kế, Kiến trúc và Xây dựng, Giáo dục, Kỹ thuật, Công nghệ Thông tin, Quốc tế học, Luật, Điều dưỡng, Hộ sinh và Y tế, Dược, Khoa học. Hiện trường có hai cơ sở là Cơ sở thành phố Sydney và Cơ sở ở Kuring-gai (Lindfield, New South Wales)

Tên trường: University of Technology, Sydney – Insearch
Loại trường: Dự Bị Đại Học
Địa chỉ: Sydney – New South Wales
Website: http://www.insearch.edu.au

CHƯƠNG TRÌNH HỌC CHÍNH

University of Technology, Sydney – Insearch cung cấp các chương trình học sau

ENGLISH PROGRAM

 • General English
 • Academic English Levels AE1 – AE5
 • IELTS Preparation Course

UTS FOUNDATION STUDIES – Standard Program & Accelerated Program

 • Business
 • Communication
 • Design & Architecture
 • Engineering
 • Information Technology
 • Science

UTS DIPLOMA PROGRAM – Standard Diploma & Accelerated Diploma & Extended Diploma 

 • Business
 • Communication
 • Design & Architecture
 • Engineering
 • Information Technology
 • Science

Các Pathways của UTS Insearch

Insearch Pathway

HỌC PHÍ

Chương trình học
Thời gian học
Học phí
ENGLISH COURSE
General English5 tuần | 1 cấp độ$AUD 485 | tuần
Academic English10 tuần | 1 cấp độ
IELTS Preparation5 tuần
UTS FOUNDATION STUDIES
Standard3 kỳ$AUD 28,500
Accelerated2 kỳ$AUD 21,000
UTS DIPLOMA PROGRAMS
Standard3 kỳ$AUD 27,000
Accelerated2 kỳ$AUD 27,000
Extended4 kỳ$AUD 34,500

THỜI GIAN NHẬP HỌC

Tháng 2, Tháng 5, Tháng 9

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC

Chương trình họcIELTSTOEFL iBT
ENGLISH PROGRAMS
GENERAL ENGLISH
 • Level 1
 • Level 2
 • Level 3   

3.0 (không điểm nào dưới 2.5)
3.5 (không điểm nào dưới 3.0)
3.5 (không điểm nào dưới 3.5)

-
-
-
ACADEMIC ENGLISH
 • AE1
 • AE2
 • AE3
 • AE4
 • AE5

4.0 (không điểm nào dưới 3.5)
4.5 (không điểm nào dưới 4.0)
5.0 (không điểm nào dưới 4.5)
5.5 (không điểm nào dưới 5.0)
6.0 (không điểm nào dưới 5.0)

-
35
45
55
75

 

Chương trình học
Học lực
IELTS
TOEFL
pBTcBTiBT
UTS FOUNDATION STUDIES
Standard ProgramHoàn thành lớp 11 Điểm TB 6.05.5 (không điểm nào dưới 5.0)52519771
Accelerated ProgramHoàn thành lớp 11
Điểm TB 6.5
DIPLOMA COURSES
Standard DiplomaHoàn thành lớp 12
Điểm TB 6.7
6.0 (6.0 trong môn viết)
 
550
 
213
 
80
 
Accelerated DiplomaHoàn thành lớp 12
Điểm TB 6.7
Extended DiplomaHoàn thành lớp 12 Điểm TB 6.75.5 (không điểm nào dưới 5.0)52519771


 

Share In
Các tin liên quan