Western Sydney Institute - TAFE NSW

Western Sydney Institute – TAFE NSW cung cấp các chương trình đào tạo từ chứng chỉ Certificate III, Certificate IV đến Diploma, Advanced Diploma của nhiều ngành học khác nhau. Học sinh có thể đăng ký học theo từng khóa riêng lẻ hoặc theo gói nhiều chương trình.


Đặc biệt, Nirimba College cung cấp chương trình đào tạo bậc đại học:

 • Bachelor of Early Childhood Education & Care

Các ngành học tại các cơ sở của Western Sydney Institute – TAFE NSW

BLACKTOWN COLLEGE

 • Accounting
 • Business Administration
 • Human Resource Management
 • Human Resource
 • Management
 • Information Technology Networking
 • Information Technology Support (Database Support)
 • Information, Digital Media & Technology
 • Network Security
 • Web-based Technologies (Design & Development)
 • Skills for Career Pathways
 • Tertiary Preparation

BLUE MOUNTAINS COLLEGE

 • Conservation & Land Management
 • Horticulture
 • Natural Area Restoration
 • Beauty Services
 • Information Technology
 • Information Technology Support (Database Support)
 • Information Technology System Administration
 • Information, Digital Media & Technology
 • Web-based Technologies (Design & Development)
 • Website Development
 • Tertiary Preparation

MOUNT DRUITT COLLEGE

 • Beauty Services
 • Beauty Therapy
 • Hairdressing
 • Salon Management
 • Computer Systems Technology
 • Digital & Interactive Games (Programming)
 • Digital Media Technologies
 • Information Technology (Systems Development)
 • Information Technology Networking
 • Information Technology System Administration
 • Information, Digital Media & Technology
 • Software Development
 • Website Development
 • Tertiary Preparation

NEPEAN COLLEGE – KINGSWOOD CAMPUS

 • Accounting
 • Aged Care
 • Early Childhood Education & Care
 • Health Service Assistance (Assisting in Nursing Work in Acute Care)
 • Nursing
 • Design Fundamentals
 • Graphic Design
 • Interior Design
 • Information Technology Support (Database Support)
 • Information Technology Support (Network Communications)
 • Information Technology System Administration
 • Information, Digital Media & Technology
 • Interactive Digital Media

NIRIMBA COLLEGE

 • Bricklaying / Blocklaying
 • Building & Construction (Building)
 • Building Design
 • Carpentry
 • Civil Construction Design
 • Community Service Work
 • Early Childhood Education & Care
 • Information Technology
 • Information Technology Support (Database Support)
 • Information, Digital Media & Technology

RICHMOND COLLEGE

 • Horse Industry Management (Performance Horse)
 • Horse Industry Operation (Performance Horse)
 • Horse Industry Practice (Performance Horse)
 • Racing (Advanced Stablehand) (Thoroughbred)
 • Racing (Stablehand) (Thoroughbred)
 • Racing (Trackrider)
 • Veterinary Nursing
 • Landscape Design
 • Information Technology
 • Information Technology Support (Database Support)
 • Information Technology Support (Network Communications)
 • Information Technology Support (Services Desk)
 • Information Technology System Administration
 • Information, Digital Media & Technology
 • Web-based Technologies (Design & Development)
 • Website Development

THE HILLS COLLEGE – CASTLE HILL CAMPUS

 • Accounting
 • Aged Care
 • Health Service Assistance (Assisting in Nursing Work in Acute Care)
 • Information Technology Networking
 • Information Technology Support (Database Support)
 • Information Technology Support (Network Communications)
 • Information Technology Support (Services Desk)
 • Information, Digital Media & Technology

THE HILLS COLLEGE – BAULKHAM HILLS CAMPUS

 •  Business Administration
 • Management

THỜI GIAN NHẬP HỌC

2 kỳ: Tháng 2, Tháng 7

HỌC PHÍ

Học phí Certificate, Diploma và Advance Diploma tại các cơ sở Northern Sydney Institute dao động từ $AUD 4,900 - $AUD 27,000 tùy theo từng khóa học và thời lượng học.

Bachelor of Early Childhood Education & Care | 4 năm | $AUD 48,000

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC

 • Tùy theo từng ngành, từng loại bằng cấp sẽ có yêu cầu đăng ký nhập học khác nhau.
 • Điều kiện đăng ký cơ bản nhất:
  • Hoàn thành lớp 10 hoặc lớp 12
  • Chứng chỉ Anh Ngữ: IELTS 5.5, TOEFL iBT 46

 
 

 

Share In
Các tin liên quan