Tại sao chọn du học Úc?

Ở Úc, bạn có quyền tự do để lựa chọn một con đường phù hợp với mục tiêu cụ thể của bạn. Hiện có hàng ngàn các khóa học cung cấp cho bạn lựa chọn .

Cho dù bạn chọn khóa gì, bạn sẽ trải nghiệm một nền giáo dục độc đáo. Học tập tại Úc khuyến khích tư duy sáng tạo (innovative), sáng kiến và độc lập suy nghĩ (creative and indepentent thinking). Bạn sẽ học làm việc theo nhóm, giao tiếp hiệu quả với người khác và để phát triển các kỹ năng thực tế và khả năng trí tuệ mà bạn cần cho sự thành công toàn cầu.


 Quan trọng nhất, bạn sẽ học làm thế nào để sử dụng sáng kiến ​​của bạn. Giáo viên của bạn sẽ khuyến khích bạn suy nghĩ giải pháp cho các vấn đề thực tế. Sau khi tốt nghiệp, trình độ chuyên môn của bạn sẽ là điều kiện tìm kiếm bởi người sử dụng lao động của Úc và quốc tế.

 
Hệ thống giáo dục Úc có một danh tiếng quốc tế mạnh mẽ và được biết đến với cấu trúc hiệu quả và phát triển chính sách đổi mới. Nhiều quốc gia mong muốn cải thiện hệ thống giáo dục đều sang Úc để được tư vấn.
 
Úc cũng là một trong những nơi tốt nhất để sống. Là một đất nước trẻ, sống động và thân thiện trong đó học sinh có thể sinh sống, học tập và phát triển. Vì vậy, nếu bạn muốn có một nền giáo dục chất lượng và một lối sống tốt, Úc là nơi lựa chọn đúng.

Úc là nước phát triển cao, là nền kinh tế lớn thứ 13 thế giới và có thu nhập bình quân đầu người cao thứ năm của thế giới. Chi tiêu quân sự của Úc là lớn thứ 13 của thế giới. Với chỉ số phát triển con người cao thứ hai trên toàn cầu, Úc xếp hạng cao trong nhiều so sánh quốc tế, chẳng hạn như chất lượng cuộc sống, giáo dục, y tế, tự do kinh tế, và bảo vệ các quyền tự do dân sự và quyền chính trị. Úc là một thành viên của G20, OECD, WTO, APEC, Liên hợp quốc, Khối Commonwealth, ANZUS, và Diễn đàn đảo Thái Bình Dương (Pacific Islands Forum).

Australia Map

Share In
Các tin liên quan