Thông Tin Về Xét Duyệt Visa Du Học Úc

Áp dụng Từ 01 tháng 07 năm 2016, chỉ có một loại visa du học cho du học sinh không phân biệt ngành học - visa du học (subclass 500). KHÔNG còn các loại visa du học 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576


Sự thay đổi này nhằm mục đích đơn giản hóa việt xét duyệt visa du học, gọi tắt là SSVF (Simplified Student Visa Framework)

Theo SSVF:

  • Tất cả các sinh viên quốc tế chỉ xin visa du học subclass 500 bất kể ngành học nào

  • Nộp đơn trực tuyến

  • Có một cơ chế mới để đánh giá về nguy cơ nhập cư bất hợp pháp (immigration risk), dựa trên đó mà đưa ra các yêu cầu về khả năng tiếng Anh và tài chính mà sinh viên phải đáp ứng cho việc xin visa du học

Yêu cầu quan trọng đối với visa du học (subclass 500)

Genuine Temporary Entrant (GTE) – Tính Trung Thực Lưu Trú Tạm Thời

GTE xem xét liệu những trường hợp cá nhân của học sinh chỉ ra rằng họ chỉ có ý định lưu trú tạm thời tại Úc, chẳng hạn như lịch sử di trú của họ, hoàn cảnh và điều kiện nào khuyến khích học sinh trở về quê nhà.

Đăng ký học của khóa học hợp lệ

Sinh viên quốc tế phải ghi danh vào một khóa học hợp lệ và phải có thư nhập học (CoE) khi xin visa

Năng lực tài chính và trình độ tiếng Anh

Tất cả các sinh viên quốc tế phải có đủ tiền để trang trải học phí và chi phí sinh hoạt tại Úc. Tuy sinh viên được phép làm việc nhưng họ không nên dựa vào thu nhập đó để trang trải học phí và chi phí sinh hoạt.

Là một phần của quá trình xin visa, dựa trên sự
đánh giá về nguy cơ nhập cư bất hợp pháp (immigration risk) chúng tôi có thể yêu cầu học sinh cung cấp bằng chứng về khả năng tài chính và trình độ tiếng Anh.

Sức khỏe và nhân cách (không tiền án tiền sự)

Sinh viên quốc tế phải có nhân cách tốt và thông qua một cuộc kiểm tra sức khỏe và bắt buộc phải có bảo hiểm sức khỏe cho sinh viên - Overseas Student Health Cover (OSHC)

Các trường hợp được miễn chứng minh trình độ tiếng Anh

  • Đăng ký học tiểu học và trung học
  • Học các khóa học nghiên cứu sau đại học (postgraduate research courses)
  • Học sinh chỉ đăng ký học khóa tiếng Anh
  • Học sinh đã từng hoàn tất các khóa học 5 năm tại các nước Úc, Canada, New Zealand, Nam Phi hoặc Ireland
  • Trong vòng 2 năm qua, học sinh đã hoàn tất trung học hoặc chứng chỉ Cert IV hoặc cao hơn tại Úc

 

Share In
Các tin liên quan