Thông Tin Quan Trọng Cần Biết Cho Sinh Viên Quốc Tế Diện F và M

I-20 là gì?
Là giấy chấp nhận nhập học được cấp bởi trường thông qua hệ thống của Bộ An Ninh Nội Địa Hoa Kỳ (United States Department of Homeland Security)

Phí SEVIS I-901 là gì?
Là lệ phí $200 bát buộc phải đóng (không hoàn trả) cho cơ quan An Ninh Nội Địa Hoa Kỳ cho hệ thống kiểm soát và theo dõi trạng thái lưu trú của du học sinh


Các thông tin cần phải chú ý trên I-20:

 • Thông tin cá nhân như: Họ tên, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, nơi sinh, tên trường. Nếu có sai sót, phải nhờ nhà trường cấp lại cái khác
 • không được sửa chữa, tẩy xóa, nếu không I-20 sẽ vô hiệu. Nếu tự ý sửa chữa hoặc bổ sung, thì học sinh ấy sẽ bị Sở Di trí trục xuất khỏi nước Mỹ
 • Phải có chữ ký của người phụ trách của nhà trường
 • Học sinh phải ký và ghi ngày. Nếi học sinh dưới 18 tuổi, phải có chữ ký của cha mẹ hoặc người giám hộ, địa chỉ và ngày ký
 • Khi có nhu cầu ra khỏi và trở về Mỹ, Học sinh phải xin được chữ ký của người phụ trách của văn phòng học sinh quốc tế và người đó ký vào trang 3 trên I-20. Chữ ký này có hiệu lực trong vòng 1 năm và nhập cảnh 1 lần
 • Trên trang 1 của I-20, ở góc trên bên phải có chữ SEVIS và số bắt đầu là chữ N đó là số SEVIS của học sinh. Dựa vào số này, bộ Di Trú và Bộ An Ninh Nội Địa Hoa Kỳ có thể theo dõi trạng thái của học sinh
   

Những điều học sinh cần tuân thủ:

 • Không được đi làm nếu không có sự chấp thuận
 • Nếu được làm việc thì không đuợc quá 20 giờ 1 tuần
 • Phải thông báo cho Bộ Di Trú trong vòng 10 ngày nếu có thay đổi địa chỉ chổ ở
 • Không được nhập cảnh Mỹ trước 30 ngày nhập học ghi trên I-20
 • Sau khi hoàn thành khóa học, phải rời khoải Mỹ trong vòng 60 ngày
   

Những giấy tờ cần thiết để chứng minh tình trạng hợp pháp ở Mỹ:

 • Passport còn hiệu lực
 • I-20 còn hiệu lực (vẫn còn là học sinh toàn thời gian)
 • Visa Mỹ có hoặc hết hạn
 • Tờ khai xuất nhập cảnh I-94
   

Những giấy tờ phải có khi nhập cảnh Mỹ:

 • Passport còn hiệu lực ít nhất 6 tháng sau thời gian lưu trú dự định ở Mỹ
 • I-20
 • Visa tương ứng với I-20 Biên nhận đóng phí I-901 SEVIS T
 • ờ khai xuất nhập cảnh I-94 (điền đầy đủ thông tin)
 • Tờ khai hải quan CF-6059 (điền đầy đủ thông tin)

  Sau khi mọi giấy tờ và thủ tục hợp lệ, quan chức hải quản sẽ đóng dấu vào I-20 và I-94 (trên đó ghi rõ diện nhập cảnh và thời gian được phép lưu trú) và trả lại giấy tờ liên quan cho bạn. Bạn phải giữ kỷ tất cả giấy tờ.

 

Share In
Các tin liên quan