Giới Thiệu về New Zealand

Một năm học ở New Zealand hợp với năm dương lịch. Tốt nhất là xin trường và ghi danh sớm để bạn có nhiều thời gian xin thị thực và những thứ khác.

Tại New Zealand, học sinh được giảng dạy trong một môi trường nói tiếng Anh. Bạn sẽ chia sẻ các lớp học với người bản xứ New Zealand và được khuyến khích tham gia tất cả các hoạt động của học tập. New Zealand hoạt động trên nền tảng của hệ thống Anh. Bằng cấp được công nhận ở nước ngoài, vì vậy bạn có thể chuyển trường giữa các trường ở New Zealand hoặc trường ở các nước nói tiếng Anh khác.Trường Trung Học

Các trường trung học có 4 học kỳ, mỗi kỳ 10 tuần, bắt đầu vào tháng 2 và kết thúc vào giữa tháng 12. Một số bằng cấp trong 3 năm cuối của trường trung học được đánh giá dựa trên bài tập cả năm, vì vậy bạn có thể không được ghi danh trễ.
 
Có 3 kỳ nghỉ vào tháng 4, 7 và 9. Mỗi kỳ 2 tuần. Học từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 08:45 đến 15:15, với một giờ nghỉ ăn trưa. Thể thao và các hoạt động ngoại khóa khác diễn ra sau giờ học và vào các buổi sáng thứ bảy.
 
Đa số trường trung học là trường công. Một số là trường tư hoặc "nữa công nữa tư" và có thể là trường năm / nữ. Trung học New Zealand là cho học sinh từ 13 đến 19 tuổi (lớp 9 đến lớp 13). Học sinh lớp 11 đến 13 học theo National Certification of Educational Achievement (NCEA)
 
 
Trường Đại Học
 
Mỗi trường đại học có thời khóa biểu riêng, nhưng nói chung 1 năm được chia thành 2 học kỳ khoảng 12 tuần một học kỳ, với kỳ nghỉ 2 tuần trong học kỳ và nghỉ 6 tuần ở giữa năm. Năm học bắt đầu vào cuối tháng 2 hoặc đầu tháng 3 và kết thúc vào tháng 10. Hầu hết các khóa học là "cả năm" cho 2 học kỳ, nhưng một số các khóa học chỉ học một học kỳ. Đôi khi có thể bắt đầu học vào tháng 7. 
 
Lớp học học từ thứ Hai đến thứ Sáu, với các thư viện và một số dịch vụ hỗ trợ khác mở vào cuối tuần. Kỳ thi đôi khi diễn ra vào ngày Thứ Bảy. Một số trường đại học cung cấp các khóa học hè từ tháng 11 đến tháng 2 để rút ngắn thời gian để hoàn thành bằng cử nhân.
 
Trường đại học New Zealand là học theo dạng "nghiên cứu" và là trường công. Họ cùng cấp các khóa học từ giấy chứng nhận đến tiến sĩ
 
 
Viện Công Nghệ và Trường Cao Đẳng
 
Viện công nghệ và trường cao đẳng có hai học kỳ - tháng 2 đến tháng 6 và tháng 7 đến tháng 11 - với các ngày nghỉ tương tự như các trường trung học. Một số khóa học nửa năm bắt đầu vào tháng 7. 
 
Viện công nghệ và trường cao đẳng New Zealand là trường công và cung cấp các khóa học tương đương với các trường đại học. Họ cung cấp khóa học tư chứng chỉ và một số có khoa học cử nhân và sau đại học
 
 
Chương Trình Dự Bị
 
Hiều trường đại học và một số trung học cung cấp chương trình dự bị, là chương giới thiệu hệ thống giáo dục New Zealand và các khóa học hữu ích cho sinh viên học tiếp đại học
 
 
Cơ Sở Đào Tạo Tư Nhân
 
Hầu hết chạy trên một thời gian biểu tương tự như các tổ chức đại học nhà nước. Các cơ sở đào tạo tư nhân đều phải đăng ký với New Zealand Qualifications Authority
 
 
Trường Dạy Ngôn Ngữ khai giảng quanh năm.
 
Các khóa học của họ có thể ngắn nhất là 1 hoặc 2 tuần hoặc kéo dài một năm học và các lớp học học từ thứ Hai đến thứ Sáu. Đôi khi có những hoạt động ngoại khóa và đi chơi vào cuối tuần. 
 
Nhiều sinh viên quốc tế ghi danh học tiếng Anh trước khi chính thức vào học các khóa học. Sau khi học xong tiếng Anh thì họ thường học chương trình dự bị ngắn hạn hoặc học pre-university orientation
 

Hệ Thống Giáo Dục của New Zealand
 
Hệ thống giáo dục New Zealand
 
 
Bản Đồ New Zealand
 
New Zealand chủ yếu gồm 2 đảo: Bắc và Nam. Thủ đô là Wellington và thành phố lớn nhất là Auckland 
 

 

Share In
Các tin liên quan