MỘT SỐ KHÁCH HÀNG CÓ VISA GẦN ĐÂY NHẤT

  Chúc mừng cô Huỳnh Thục Ái (1951) được visa du lịch Mỹ
  Chúc mừng em Âu Gia Bảo (2004) được visa du học Canada và mẹ Dương Diễm Văn (1978) được visa du lịch Canada đi cùng con
  Chúc mừng Lương Siu Phán (1965) được visa du lịch New Zealand
  Chúc mừng Dương Văn Dũng (1975) được visa du lịch Úc thăm con du học
  Chúc mừng gia đình anh chị Huỳnh Quốc Cường (1979), Trịnh Tục Quạn (1979), Huỳnh Cẩm Thành (2011), Huỳnh Cẩm Nguyên (2007) và ông bà Huỳnh Sen (1956), Diệp Tú Hương (1950) được visa du lịch Úc
  Chúc mừng Tô Tú Ngọc (1959) được visa định cư Mỹ
  Chúc mừng Trần Thu Trà (1977) được visa định cư Úc diện hôn thê
  Chúc mừng cô Mai Thị Mộng Thu (1954) được visa du lịch Úc
  Chúc mừng Lâm Dĩnh Hân (1995) được visa định cư Úc diện hôn thê (miễn phỏng vấn) 
  Chúc mừng Lương Kỷ Ân (1976) được visa du lịch Canada (cảm ơn lãnh sự Canada giúp đỡ xét duyệt hồ sơ nhanh)
  Chúc mừng cô chú Mai Thị Thêm (1955) Nguyễn Văn Lượng (1954) được visa định cư Úc diện con bảo lãnh cha mẹ
  Chúc mừng chú Châu Chảy (1951) được visa du lịch Úc
  Chúc mừng Lưu Quyền (1967) được visa du lịch Canada dài hạn (từng bị từ chối do dịch vụ khác lam hồ sơ)
  Chúc mừng Dương Thị Phương Nghiệp (1987) được visa định cư Úc diện hôn thê trong vòng 6 tháng
  Chúc mừng cô chú Huỳnh Mỹ Trinh (1962) Lưu Trí Dân (1962) được visa du lịch Úc
  Chúc mừng cô chú Giang Thoại Lang (1966) Ngô Văn Thiện (1961) được visa du lịch Canada
  Chúc mừng Tạ Hương (1954) được visa du lịch Canada
  Chúc mừng Ngô Liễu San (1969) được visa thăm thân Canada
  Chúc mừng gia đình chị Xiu Bích Hà (1974) Cún Say Váy (1974) và con Cún Chạt Cẩm (2006) được visa du lịch Mỹ
  Chúc mừng La Phụng Liên (1971), La Triệu Long (1964) được visa du lịch Úc
  Chúc mừng Trần Mỹ Linh (1981) được visa định cư Mỹ diện hôn thê
  Chúc mừng chị Trương Thị Thu Thảo (1968) và con Nguyễn Dũng Chinh (1999) được visa định cư Úc diện con bao lãnh cha mẹ (143)
  Chúc mừng Mai Thị Dương (1990) được visa định cư Úc
  Chúc mừng Giang Tuyết Lan (1967) được visa du lịch Mỹ
  Chúc mừng chị Nguyễn Thị Phượng (1974) được visa định cư Canada
  Chúc mừng Lâm Quế Vinh (1954) được visa du lịch Đức
  Chúc mừng Tạ Tô Muội (1944) được visa du lịch Canada 
  Chúc mừng Châu Ngọc Quần (1960) được visa du lịch Úc 
  Chúc mừng vợ chồng Phùng Kiết Hưng (1951) Trương Quảng Triều (1951) được visa du lịch Canada
  Chúc mừng Lý Chí Thuận (1975) được visa du lịch Canada
  Chúc mừng Lâm Minh Thanh Thúy (1972) được visa du lịch Canada
  Chúc mừng Trần Ngọc Thụy (1995) được visa du học Úc
  Chúc mừng Lâm Đạt Minh (1995) được visa du học Úc
  Chúc mừng Lý Chí Cần (1962) được visa du lịch Canada
  Chúc mừng Tiêu Hà Nữ (1971) và con Huỳnh Thục Ân (1995) được visa du lịch Úc
  Chúc mừng vộ chồng Phan Thị Cúc (1967) Mai Thành Thảo (1969) được visa du lịch Úc thăm con đang du học
   Chúc mừng Lâm Thị Tám (1944) được visa du lịch Úc
  Chúc mừng Lâm Gia Lương (1972) được visa du lịch Úc thăm con đang du học
 
Chúc mừng Trác Tú Văn (1966) Âu Như Quỳnh (2003) Âu Như Ngọc (2003) được visa du lịch Mỹ
 
Chúc mừng Võ Thị Cẩm Vân (1989) được visa du lịch Canada
 
Chúc mừng Huỳnh Kim Thủy (1965) được visa du lịch Mỹ
 
Chúc mừng Sỉ Tiểu Linh (1956) được visa du lịch Úc
 
Chúc mừng Huỳnh Thị Dừa (1952) được visa du lịch Úc
 
Chúc mừng Đinh Phương Thúy (1964) được visa du lịch Mỹ 
 
Chúc mừng Võ Thị Tố Như (1997) được visa du học Úc
 
Chúc mừng Lý Cẩm Hồng (1990) được visa diện người vợ đi cùng với chồng du học Úc
 
Chúc mừng Huỳnh Thanh Hoàng (1966) và con Huỳnh Thúy Vi (1994) được visa định cư Úc
 
Chúc mừng Tiêu Mỹ Linh (1975) được visa định cư Úc diện hôn nhân
 
Chúc mừng Hà Bảo Liên (1984) được visa du lịch Úc
 
Chúc mừng Huỳnh Kiến Sanh (1962) được visa du lịch Úc
 
Chúc mừng gia đình Lợi Tô Há (1959), Lý Thục Hằng (1959) và con gái Lợi Bội Phân (1996) được visa du lịch Úc
 
Chúc mừng Nguyễn Thị Hoài Nghĩa (1972) và mẹ Lữ Thị Dung (1974) được visa du lịch Úc
 
Chúc mừng Đào Minh (1965) được visa du lịch Úc
 
Chúc mừng Nguyễn Hải Kiều (1998) được visa du học Úc
 
Chúc mừng gia đình Cún Say Vấy (1974), Xiu Bích Hà (1974) và con Cún Chạt Cẩm (2006) được visa du lịch Canada
 
Chúc mừng gia đình chú Đoàn Anh Tuấn (1956) cô Nguyễn Thị Tuyết (1956) và con Đoàn Anh Thư (1991) được visa định cư Úc diện con bảo lãnh cha mẹ
 
Chúc mừng Phạm Thị Hoa (1962) được visa du lịch Úc (từng bị từ chối vài lần do tự làm hồ sơ) 
 
Chúc mừng Dương Quốc Thành (1969) được visa du lịch Úc
 
Chúc mừng cô Nguyễn Thị Nguyệt (1953) được visa du lịch Úc
 
Chúc mừng Lâm Thế Quang (2000) được visa du học Úc
 
Chúc mừng Tăng Tuyết Hồng (1968) được visa du lịch Úc (từng bị từ chối visa 2 lần do tự mình làm hồ sơ)
  Chúc mừng Vũ Bảo Trúc (1959) được visa du lịch Mỹ 
 
Chúc mừng Võ Ngọc Anh Thư (1989) được visa định cư Canada hiện hôn nhân. (được cấp visa trong vòng 4 tháng)
  Chúc mừng cô Lương Hảo (1953) và cô Hả Mỹ Ngọc (1958) được visa du lịch Canada
 
Chúc mừng Vương Lệ Quyên (1998) được visa du học Mỹ
 
Chúc mừng Nguyễn Thị Thúy Vi (2001) được visa du học Úc
 
Chúc mừng Lưu Diễn Phu (1990) được visa định cư Canada diện hôn nhân (được cấp visa trong vòng 4 tháng)
 
Chúc mừng gia đình La Chân Nghi (1980) Lang Kiến Chánh (1978) Lang Chí Hoằng (2009) được visa du lịch Mỹ 
 
Chúc mừng Phan Thanh Dũng (1984) và con Phan Thanh Ngân (2012) được visa phụ thuộc du học Úc
 
Chúc mừng gia đình Tô Chí Hùng (1979) Lê Thị Mỹ Linh (1980) Tô Chí Nguyễn (2000) Tô Thị Mộng Cầm (2008) được visa du lịch Úc
 
Chúc mừng Hùng Tố Bích (1958) được visa du lịch Mỹ
 
Chúc mừng gia đình Huỳnh Chí Hùng (1984) Huỳnh Mỹ Kim (2008) và Nguyễn Thị Trang (1985) được visa định cư Mỹ
 
Chúc mừng Mạch Ngọc Mai (1969) được visa định cư Canada
 
Chúc mừng gia đình Lương Xuân Hương (1972) Diệc Hùng (1968) và Diệc Vĩ Đạt (1995) được visa định cư Mỹ
 
Chúc mừng Trần Đăng Khoa (1988) được visa du học Mỹ
 
Chúc mừng Mai Thị Minh Trang (1970) được visa du lịch Úc
 
Chúc mừng cô chú Nguyễn Thị Bích Hạnh (1956) Phạm Văn Hùng (1965) được visa du lịch Úc
 
Chúc mừng Lý Lập Trụ (1973) Tô Thị Huệ (1975) được visa du lịch Úc (từng 2 lần bị từ chối do tự mình làm hồ sơ)
 
Chúc mừng Nguyễn Thị Xuân (1958) được visa du lịch Úc
 
Chúc mừng Lư Nhận Ý (1982) được visa đinh cư Mỹ diện hôn thê
 
Chúc mừng Huỳnh Đình Đức (1966) Trần Thị Thịnh (1964) được visa định cư Mỹ
 
Chúc mừng cô Lưu Bảo Kinh (1952) được visa du lịch Mỹ
 
Chúc mừng Hà Thường Phong (1971) được visa du lịch Úc
 
Chúc mừng Nguyễn Thị Hoài Đức (1978) được visa định cư Úc diện hôn thê
 
Chúc mừng Lê An Diễm Phúc (1990) được visa định cư Úc diện hôn nhân
 
Chúc mừng cô chú Nguyễn Thị Yến (1952) Nguyễn Khánh Trường (1950) được visa định cư Mỹ
 
Chúc mừng em Liu Mỹ Phương (1993) va Lưu Bội Bội (1995) được visa du lịch Hàn Quốc
 
Chúc mừng Châu Thiếu Huệ (1987) được visa định cư Úc diện hôn thê
 
Chúc mừng Trần Quang Văn Khôi (1991) được visa định cư Úc diện hôn thê
 
Chúc mừng cô Văn Muối (1956) được visa du lịch Mỹ
 
Chúc mừng Từ Cẩm Thiêm (1965), Lư Tô Nữ (1953) và Từ Gia Bửu (1992) được visa du lịch Canada
 
Chúc mừng Trương Nguyễn Yến Phương (2000) được visa định cư Úc diện cha bảo lãnh con. Cảm ơn lãnh sự Úc đã xử lý hồ sơ trong vòng 4 tháng để cha con được đoàn tụ sớm
 
Chúc mừng Ban Quan Minh (1951) được visa du lịch Canada
 
Chúc mừng Lý Minh Tuấn (1967) được visa du lịch Úc
 
Chúc mừng Trương Viễn Dân (1960) được visa du lịch Canada
 
Chúc mừng Trần Hoàng Tú (1987) được visa định cư Úc diện hôn thê
 
Chúc mừng Trường Xuân Mộc (1971) được visa du lịch Canada. Cảm ơn lãnh sự Canada giúp đỡ xét duyệt trong vòng 2 ngày
 
Chúc mừng Lê Minh Trí (1971) được visa du lịch Úc
 
Chúc mừng Si Tiểu Linh (1956) được visa du lich Úc
 
Chúc mừng Nguyễn Thế Hùng (2003) được student pass du học Singapore

Giới thiệu công ty

Trung Tâm Tư Vấn Du Học & Định Cư Quốc Tế IMEC được thành lập bởi đội ngũ chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về luật di trú và từ nước ngoài về trực tiếp điều hành và tư vấn, thụ lý hồ sơ xin visa các nước cho quý vị. Cùng với các đối tác có văn phòng tại nước ngoài có chứng chỉ hành nghề chính thức, trung tâm chúng tôi cung cấp các dịch vụ từ A-Z cho quý vị như: tư vấn, nghiên cứu hồ sơ, chuẩn bị bộ hồ sơ xin visa, phiên dịch giấy tờ, luyện phỏng vấn, đặt vé máy bay, đưa đón phi trường, gia hạn visa, thu xếp chỗ ở, hỗ trợ xin việc làm v.v… Chúng tôi chuyên giúp đỡ hoàn tất thủ tục xin visa các loại, bao gồm:VISA ĐỊNH CƯ

Visa Định Cư theo diện: vợ chồng, hôn phu/thê, cha mẹ, con cái, con nuôi, anh/chị em, người thân độc nhất v.v…

 + Đặc biệt đối với diện vợ chồng/hôn thê, quý vị nên liên hệ chúng tôi càng sớm càng tốt. Chúng tôi sẽ huớng dẫn quý vị chuẩn bị những chứng cứ một cách hoàn hảo nhất và luyện phỏng vấn để quý vị được tự tin hơn khi trả lời phỏng vấn tại Lãnh Sự Quán. “Không có hôn nhân giả hoặc thật, chỉ có bộ hồ sơ được chuẩn bị hoàn hảo hay không hoàn hảo. Nếu bộ sơ hoàn hảo, quý vị sẽ được cấp visa”.

 + Ngoài ra, chúng tôi cũng giúp đỡ quý vị xin GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT HÔN trong thời gian ngắn nhất. Người bảo lãnh không cần khám sức khỏe và làm giấy “công hàm” tại nước ngoài, vừa tốn thời gian vừa lãng phí tiền bạc. Chúng tôi sẽ giúp đỡ cho hai người đi khám sức khỏe và hoàn ký được giấy chứng nhận kết hôn sớm nhất và dễ dàng nhất.

 
VISA DI DÂN TAY NGHỀ

Di dân tay nghề Úc & Canada không cần người bảo lãnh. Đây là diện visa định cư, không phải diện visa ‘hợp tác lao động’ hoặc visa công tác. Đây là chương trình ít được người Việt Nam biết đến mặc dù rất nhiều người đã hội đủ điều kiện.

Sau khi nghiên cứu và thẩm định, nếu quý vị đủ điều kiện, chúng tôi sẽ hoàn tất bộ hồ sơ để gia đình quý vị có được visa một cách nhanh nhất.

Đặc biệt: chúng tôi sẽ hỗ trợ thu xếp ăn ở, tìm việc làm và ghi danh cho con cái của quý vị để được đi học miễn phí tại Úc hoặc Canada.

VISA DI DÂN THƯƠNG MẠI ÚC

Di dân thương mại Úc rất được nhiều chủ doanh nhân hoặc nhân viên cấp cao của các nước Châu Á lân cận ưa chuộng với chính sách di dân 'ưu ái' của Bộ Di Trú Úc. Đương đơn không cần biết tiếng Anh và không cần đầu tư trước khi được cấp visa; sau khi đến Úc, đương đơn có  thời gian là 2 năm để đầu tư hoặc góp vốn vào một doanh nghiệp Úc. Sau khi đưa gia đình đến Úc, đương đơn có thể tạm thời quay về Việt Nam để quản lý doanh nghiệp ở Việt Nam. 

Nước Úc thường được người Châu Á chọn để di dân vì rất gần Châu Á nên việc đi lại rất dễ dàng và múi giờ chênh lệch chỉ từ 3-4 tiếng; khí hậu ôn hòa; môi trường không ô nhiễm và quan trọng nhất là nước Úc là một trong những nước nói tiếng Anh an toàn nhất thế giới.

Chuyên viên chúng tôi sẽ nghiên cứu, xem xét trường hợp của quý vị xem có đủ điều kiện hay không. Nếu đủ điều kiện, chúng tôi sẽ tiến hành thủ tục xin visa. Sau khi có visa và đến Úc, văn phòng tại Úc của chúng tôi sẽ tư vấn và giúp đỡ quý vị tìm nguồn đầu tư thích hợp cho quý vị và xin trường học cho con cái quý vị để được đi học miễn phí.

VISA DU HỌC

Giúp đỡ du học sinh hoàn thành thủ tục từ A-Z từ việc vạch ra kế hoạch cho tương lai, chọn trường thích hợp nhất cho du học sinh, chứng minh tài chính, hoàn tất bộ hồ sơ xin visa, luyện phỏng vấn, mua vé máy bay, đưa đón phi trường. Ngoài ra, để du học sinh khỏi bở ngỡ ngay khi xuống máy bay, chúng tôi có đối tác bên nước ngoài để thu xếp ăn ở, hướng dẫn mở tài khoản, đón xe buýt, cách đi lại v.v… Theo dõi quá trình học tập và giúp đỡ chuyển trường nếu có nhu cầu.

Giúp đỡ quý phụ huynh xin visa thăm con một cách nhanh nhất.

VISA DU LỊCH/CÔNG TÁC

Tư vấn và hoàn tất bộ hồ sơ sau khi xem xét quý vị có đủ điều kiệu hay không. Tùy theo mỗi nước, chúng tôi sẽ luyện phỏng vấn cho quý vị để xin được visa đi du lịch một lần hoặc nhiều lần. Lưu ý: viên chức Lãnh Sự luôn xem đương đơn như đang có ý định định cư cho đến khi đương đơn chứng minh được điều ngược lại. Cho nên, việc chuẩn bị một bộ hồ sơ hoàn hảo là rất quan trọng.

Ngoài ra, chúng tôi còn giúp đỡ quý vị đặt vé máy bay, đưa đón phi trường và gia hạn visa cho quý vị tại nước ngoài nếu có nhu cầu.

Văn phòng chính:

Trung Tâm Tư Vấn Du Học & Định Cư Quốc Tế IMEC 
International Migration & Education Center (IMEC)

日 出 留 學 移 民 公 司
660 Nguyễn Trãi, P11, Q5 TPHCM
ĐT: (84-28) 3853 9099 (4 lines)
FAX: (84-28) 3853 9088
Email: info@tuvanquocte.com
Website: www.tuvanquocte.com
Google Map: https://goo.gl/maps/6ZUi3Ho7LC92

 

Share In
Các tin liên quan