ÚcVisa 870 - Bảo Lãnh Cha Mẹ Qua Úc Sinh Sống Tạm Thời 3 Năm / 5 Năm

Bắt đầu từ 01/07/2019. Visa 870 cho phép con cái (thường trú nhân hoặc quôc tịch Úc) bảo lãnh cha mẹ qua Úc sinh sống tạm thời. Thời gian sinh sống tại Úc 3 năm hoặc 5 năm (có thể gian hạn tới 10 năm).

Visa Du Lịch Dài Hạn Thăm Con Ở Úc

Cha mẹ của công dân Úc, thường trú nhân hoặc công dân New Zealand đủ điều kiện có thể được cấp thị thực nhập cảnh nhiều lần với thời gian lưu trú tối đa 12 tháng với thời hạn visa tối đa lên đến:

Visa du lịch Úc – có người thân bảo lãnh (diện 600)

Đây là loại visa dành riêng cho những người muốn đi du lịch hoặc thăm thân nhân Úc (không phải đi công tác hoặc chữa bệnh) có người bảo lãnh bên Úc.

Visa du lịch – thăm thân nhân Úc (diện 600)

Đây là loại visa dành cho những người muốn đi Úc du lịch, thăm gia đình, bạn bè.

Visa công tác ngắn hạn Úc (diện 456)

Từ ngày 23/03/2013 loại visa này được chuyển sang diện 400 (Subclass 400)

Đây là loại visa dành cho những người muốn đi Úc công tác, họp hội nghị, đàm phán với đối tác...

Share In