CanadaCơ hội làm việc tại Canada và sau 2 năm được thành thường trú nhân

Đi cả nguyên gia đình. Người vợ hoặc chồng đi cùng được giấy phép làm việc bất cứ ngành nghề nào (open work permit) và các người con phụ thuộc được giấy phép học tập (study permit) miễn phí.

Các Bước Hướng Dẫn Di Dân Tay Nghề Canada

Trước hết, bạn phải xác định minh có đạt điều kiện của một trong những diện di dân tay nghề không?
 • Có kết quả trình độ ngôn ngữ (tiếng Anh/Pháp) chưa?
 • Nếu bằng cấp của bạn không phải do Canada cấp, bạn có kết quả thẩm định bằng cấp chưa?
  • Không bắt buộc phải thẩm định nếu bạn có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc tại Canada HOẶC
  • Kinh nghiệm làm việc của bạn thuốc Skill Tarde. Nhưng luôn luôn tốt cho hồ sơ của bạn nếu có thẩm định
 • Nghề nghiệp của bạn có nằm trong danh sách NOC và kinh nghiệm làm việc của bạn có giống như NOC miêu tả?

Diện Federal Skilled Workers Program

Các Yếu Tố Được Đánh Giá:
 • Độ Tuổi
 • Trình Độ Học Vấn
 • Kinh Nghiệm Làm Việc
 • Có hoặc Không Có Thư Xác Nhận Cung Cấp Việc Làm (Job Offer)
 • Trình Độ Tiếng Anh hoặc/và Tiếng Pháp
 • Khả Năng Thích Nghi

Diện Federal Skilled Trade Program

Điều Kiện
 • Sinh sống ngoài tỉnh Quebec
 • Đạt trình độ yêu cầu về tiếng Anh hoặc tiếng Pháp cho mỗi kỹ năng (speaking, reading, writing and listening)
 • Trong 5 năm qua, có ít nhất hai năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian (nếu là bán thời gian thì phải có tổng thời lượng tương đương) và ngành nghề đó phải năm trong danh sách NOC và thuộc Skill Level B
 • Kinh nghiệm làm việc phải đáp ứng các yêu cầu được nêu trong NOC có thư cam kết tuyển dụng bạn làm việc toàn thời gian ít nhất 1 năm của công ty bên Canada hoặc ngành nghề của bạn có giấy chứng nhận được cấp bởi chính phủ Canada

Diện Canadian Experience Class

Yêu Cầu Tối Thiểu
Để hội đủ điều kiện di dân diện Canada Experience Class, bạn phải có: ít nhất 12 tháng công tác có tay nghề ở Canada trong ba năm qua. Việc làm phải là:
 • Toàn thời gian hoặc thời lượng tương đương cho part-time
 • Có kinh nghiệm làm việc tại Canada và làm việc cho công ty / cơ quan đàng hoàng
 • Đạt trình độ ngôn ngữ cần thiết cho công việc của bạn cho mỗi kỷ năng ngôn ngữ. writing, reading, listening, speaking
 • Dự kiến sẽ sống bên ngoài tỉnh Quebec

 • Việc tự kinh doanh và kinh nghiệm làm việc thu được trong khi bạn là sinh viên không được tính.

Diện Đề Cử Bởi Tỉnh hoặc Lãnh Thổ

Hầu hết các tỉnh và vùng lãnh thổ ở Canada đều có thể đề cử người nhập cư thông qua Chương trình Provincial Nominee Program (PNP). Những người di dân này phải có kỹ năng, trình độ học vấn và kinh nghiệm làm việc để đóng góp cho nền kinh tế của tỉnh hoặc vùng lãnh thổ và muốn sống ở đó.

Mỗi tỉnh và lãnh thổ có sự lựa chọn và tiêu chuẩn riêng biệt cho chương trình PNP của họ. Ví dụ: có tỉnh chọn sinh viên, doanh nhân và có tỉnh thì chọn công nhân lành nghề...Hãy kiểm tra trang web của tỉnh và lãnh thổ mà bạn quan tâm để biết thêm chi tiết.

National Occupational Classification (NOC)

NOC là một hệ thống được sử dụng bởi Chính phủ Canada để phân loại công việc (nghề). Công việc được phân nhóm dựa trên tính chất và nhiệm vụ của công việc.

Nhiều chương trình nhập cư của Canada sử dụng hệ thống này để quyết định kinh nghiệm làm việc của đương đơn có tương thích hay không. Ai muốn nhập cư Canada theo diện tay nghề trước hết phải đối chiếu bảng NOC để xem kinh nghiệm làm việc của mình thuộc NOC Skill Type 0, Skill Level A hoặc B.

Hệ Thống Xếp Hạng và Thang Điểm - The Comprehensive Ranking System (CRS)

Hệ thống xếp hạng toàn diện - The Comprehensive Ranking System (CRS) là một hệ thống tính điểm dựa trên thông tin cung cấp của đương đơn rồi xếp hạng cho đương đơn trong Express Entry Pool.

CRS đánh giá các thông tin của đương đơn như sau:


Bảng Đối Chiếu Trình Độ CLB với IELTS Cho Tiếng Anh

CLB là viết tắt của Canadian Language Benchmarks. Canada dung hệ thống này để đánh giá trình độ ngôn ngữ của bạn. Nhưng đối với Viết Nam, chúng ta quen biết nhiều hơn với hệ thống IELTS. Sau đây là bang đối chiếu giữa CLB và IELTS

Share In