CanadaDi Dân Thương Mại Canada Diện Nhà Đầu Tư, Doanh Nhân và Người Lao Động Tự Do

(Investors, entrepreneurs and self-employed persons) Chương trình di dân thương mại nhằm mục đích thu hút những người kinh doanh có kinh nghiệm đến Canada để góp phần phát triển nền kinh tế Canada.

Có các diện sau đây:

Di Dân Thương Mại Canada Diện Doanh Nhân (Entrepreneurs)

Chương trình đề cử bởi tỉnh NEW BRUNSWICK

Là một chương trình di dân do Chính phủ tỉnh New Brunswick đề cử các doanh nhân giàu kinh nghiệm, sẵn sàng thành lập, vận hành và chủ động quản lý một doanh nghiệp và sinh sống tại New Brunswick

*** Đặc biệt của chương trình này ***

1. Có direct PR khi tới Canada (thường trú dân vĩnh viễn). Khác với những chương trình khác là phải qua bước Work Permit, thực hiện việc mở doanh nghiệp một thời gian rồi mới có thể xin PR.

2. Nếu trường hợp khách hàng qua tới New Brunswick mà không đủ khả năng thực hiện được business plan của mình, thì sẽ bị mất cọc $CAD100,000. Không ảnh hưởng PR. Thời gian xét đơn từ 12-21 tháng.

Di Dân Canada Diện Chủ Sở Hữu và Điều Hành Nông Trại / Nông Trường

Chương Trình Đề Cử Bởi Tỉnh SASKATCHEWAN

Chính phủ tỉnh Saskatechewan đề cử những người có kinh nghiệm sở hữu và điều hành trang trại (trồng trọt hoặc chăn nuôi) đến sinh sống.

Ưu điểm của chương trình này:
- Trực tiếp có visa thường trú nhân (PR)
- Vợ chồng, con cái đọc thân dưới 22 tuổi được đi cùng
- KHÔNG cần nộp 'Bản bầy tỏ quan tâm' (EOI)
- KHÔNG cần thư mời làm việc
- KHÔNG ràng buộc trình độ ngoài ngữ (tiếng Anh / tiếng Pháp)
- KHÔNG ràng buộc trình độ học vấn


Di Dân Thương Mại Canada Diện Người Lao Động Tự Do (Self-employed)

Chương trình Người Lao Động Tự Do (Self-Employed) nhằm mục đích thu hút các ứng viên có ý định và có khả năng để trở thành lao động tự do ở Canada. Người lao động tự do phải có:
  • kinh nghiệm liên quan và ý định cũng như khả năng để đóng góp đáng kể cho đời sống văn hóa hay thể thao của Canada hoặc
  • kinh nghiệm trong quản lý nông trại và có ý định cũng như khả năng để mua và quản lý một trang trại ở Canada.

Di Dân Canadan Theo Diện Được Đề Cử Bởi Tỉnh hoặc Lãnh Thổ

Người di cư đến Canada theo Chương trình đề cử bởi tỉnh phải chứng minh họ có những kỹ năng, trình độ giáo dục và kinh nghiệm làm việc cần thiết để đóng góp cho nền kinh tế tỉnh hoặc vùng lãnh thổ.

Ứng viên phải được đề cử bởi một tỉnh của Canada hoặc vùng lãnh thổ. Bởi vì tiêu chí đề cử của tỉnh được xác định bởi các tỉnh và vùng lãnh khác nhau, họ có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Xin vui lòng kiểm tra thong tin của tỉnh hoặc vùng lãnh thổ phù hợp để tìm thông tin mới nhất.

Share In