MỘT SỐ KHÁCH HÀNG CÓ VISA GẦN ĐÂY NHẤT

  Chúc mừng cô Huỳnh Thục Ái (1951) được visa du lịch Mỹ
  Chúc mừng em Âu Gia Bảo (2004) được visa du học Canada và mẹ Dương Diễm Văn (1978) được visa du lịch Canada đi cùng con
  Chúc mừng Lương Siu Phán (1965) được visa du lịch New Zealand
  Chúc mừng Dương Văn Dũng (1975) được visa du lịch Úc thăm con du học
  Chúc mừng gia đình anh chị Huỳnh Quốc Cường (1979), Trịnh Tục Quạn (1979), Huỳnh Cẩm Thành (2011), Huỳnh Cẩm Nguyên (2007) và ông bà Huỳnh Sen (1956), Diệp Tú Hương (1950) được visa du lịch Úc
  Chúc mừng Tô Tú Ngọc (1959) được visa định cư Mỹ
  Chúc mừng Trần Thu Trà (1977) được visa định cư Úc diện hôn thê
  Chúc mừng cô Mai Thị Mộng Thu (1954) được visa du lịch Úc
  Chúc mừng Lâm Dĩnh Hân (1995) được visa định cư Úc diện hôn thê (miễn phỏng vấn) 
  Chúc mừng Lương Kỷ Ân (1976) được visa du lịch Canada (cảm ơn lãnh sự Canada giúp đỡ xét duyệt hồ sơ nhanh)
  Chúc mừng cô chú Mai Thị Thêm (1955) Nguyễn Văn Lượng (1954) được visa định cư Úc diện con bảo lãnh cha mẹ
  Chúc mừng chú Châu Chảy (1951) được visa du lịch Úc
  Chúc mừng Lưu Quyền (1967) được visa du lịch Canada dài hạn (từng bị từ chối do dịch vụ khác lam hồ sơ)
  Chúc mừng Dương Thị Phương Nghiệp (1987) được visa định cư Úc diện hôn thê trong vòng 6 tháng
  Chúc mừng cô chú Huỳnh Mỹ Trinh (1962) Lưu Trí Dân (1962) được visa du lịch Úc
  Chúc mừng cô chú Giang Thoại Lang (1966) Ngô Văn Thiện (1961) được visa du lịch Canada
  Chúc mừng Tạ Hương (1954) được visa du lịch Canada
  Chúc mừng Ngô Liễu San (1969) được visa thăm thân Canada
  Chúc mừng gia đình chị Xiu Bích Hà (1974) Cún Say Váy (1974) và con Cún Chạt Cẩm (2006) được visa du lịch Mỹ
  Chúc mừng La Phụng Liên (1971), La Triệu Long (1964) được visa du lịch Úc
  Chúc mừng Trần Mỹ Linh (1981) được visa định cư Mỹ diện hôn thê
  Chúc mừng chị Trương Thị Thu Thảo (1968) và con Nguyễn Dũng Chinh (1999) được visa định cư Úc diện con bao lãnh cha mẹ (143)
  Chúc mừng Mai Thị Dương (1990) được visa định cư Úc
  Chúc mừng Giang Tuyết Lan (1967) được visa du lịch Mỹ
  Chúc mừng chị Nguyễn Thị Phượng (1974) được visa định cư Canada
  Chúc mừng Lâm Quế Vinh (1954) được visa du lịch Đức
  Chúc mừng Tạ Tô Muội (1944) được visa du lịch Canada 
  Chúc mừng Châu Ngọc Quần (1960) được visa du lịch Úc 
  Chúc mừng vợ chồng Phùng Kiết Hưng (1951) Trương Quảng Triều (1951) được visa du lịch Canada
  Chúc mừng Lý Chí Thuận (1975) được visa du lịch Canada
  Chúc mừng Lâm Minh Thanh Thúy (1972) được visa du lịch Canada
  Chúc mừng Trần Ngọc Thụy (1995) được visa du học Úc
  Chúc mừng Lâm Đạt Minh (1995) được visa du học Úc
  Chúc mừng Lý Chí Cần (1962) được visa du lịch Canada
  Chúc mừng Tiêu Hà Nữ (1971) và con Huỳnh Thục Ân (1995) được visa du lịch Úc
  Chúc mừng vộ chồng Phan Thị Cúc (1967) Mai Thành Thảo (1969) được visa du lịch Úc thăm con đang du học
   Chúc mừng Lâm Thị Tám (1944) được visa du lịch Úc
  Chúc mừng Lâm Gia Lương (1972) được visa du lịch Úc thăm con đang du học
 
Chúc mừng Trác Tú Văn (1966) Âu Như Quỳnh (2003) Âu Như Ngọc (2003) được visa du lịch Mỹ
 
Chúc mừng Võ Thị Cẩm Vân (1989) được visa du lịch Canada
 
Chúc mừng Huỳnh Kim Thủy (1965) được visa du lịch Mỹ
 
Chúc mừng Sỉ Tiểu Linh (1956) được visa du lịch Úc
 
Chúc mừng Huỳnh Thị Dừa (1952) được visa du lịch Úc
 
Chúc mừng Đinh Phương Thúy (1964) được visa du lịch Mỹ 
 
Chúc mừng Võ Thị Tố Như (1997) được visa du học Úc
 
Chúc mừng Lý Cẩm Hồng (1990) được visa diện người vợ đi cùng với chồng du học Úc
 
Chúc mừng Huỳnh Thanh Hoàng (1966) và con Huỳnh Thúy Vi (1994) được visa định cư Úc
 
Chúc mừng Tiêu Mỹ Linh (1975) được visa định cư Úc diện hôn nhân
 
Chúc mừng Hà Bảo Liên (1984) được visa du lịch Úc
 
Chúc mừng Huỳnh Kiến Sanh (1962) được visa du lịch Úc
 
Chúc mừng gia đình Lợi Tô Há (1959), Lý Thục Hằng (1959) và con gái Lợi Bội Phân (1996) được visa du lịch Úc
 
Chúc mừng Nguyễn Thị Hoài Nghĩa (1972) và mẹ Lữ Thị Dung (1974) được visa du lịch Úc
 
Chúc mừng Đào Minh (1965) được visa du lịch Úc
 
Chúc mừng Nguyễn Hải Kiều (1998) được visa du học Úc
 
Chúc mừng gia đình Cún Say Vấy (1974), Xiu Bích Hà (1974) và con Cún Chạt Cẩm (2006) được visa du lịch Canada
 
Chúc mừng gia đình chú Đoàn Anh Tuấn (1956) cô Nguyễn Thị Tuyết (1956) và con Đoàn Anh Thư (1991) được visa định cư Úc diện con bảo lãnh cha mẹ
 
Chúc mừng Phạm Thị Hoa (1962) được visa du lịch Úc (từng bị từ chối vài lần do tự làm hồ sơ) 
 
Chúc mừng Dương Quốc Thành (1969) được visa du lịch Úc
 
Chúc mừng cô Nguyễn Thị Nguyệt (1953) được visa du lịch Úc
 
Chúc mừng Lâm Thế Quang (2000) được visa du học Úc
 
Chúc mừng Tăng Tuyết Hồng (1968) được visa du lịch Úc (từng bị từ chối visa 2 lần do tự mình làm hồ sơ)
  Chúc mừng Vũ Bảo Trúc (1959) được visa du lịch Mỹ 
 
Chúc mừng Võ Ngọc Anh Thư (1989) được visa định cư Canada hiện hôn nhân. (được cấp visa trong vòng 4 tháng)
  Chúc mừng cô Lương Hảo (1953) và cô Hả Mỹ Ngọc (1958) được visa du lịch Canada
 
Chúc mừng Vương Lệ Quyên (1998) được visa du học Mỹ
 
Chúc mừng Nguyễn Thị Thúy Vi (2001) được visa du học Úc
 
Chúc mừng Lưu Diễn Phu (1990) được visa định cư Canada diện hôn nhân (được cấp visa trong vòng 4 tháng)
 
Chúc mừng gia đình La Chân Nghi (1980) Lang Kiến Chánh (1978) Lang Chí Hoằng (2009) được visa du lịch Mỹ 
 
Chúc mừng Phan Thanh Dũng (1984) và con Phan Thanh Ngân (2012) được visa phụ thuộc du học Úc
 
Chúc mừng gia đình Tô Chí Hùng (1979) Lê Thị Mỹ Linh (1980) Tô Chí Nguyễn (2000) Tô Thị Mộng Cầm (2008) được visa du lịch Úc
 
Chúc mừng Hùng Tố Bích (1958) được visa du lịch Mỹ
 
Chúc mừng gia đình Huỳnh Chí Hùng (1984) Huỳnh Mỹ Kim (2008) và Nguyễn Thị Trang (1985) được visa định cư Mỹ
 
Chúc mừng Mạch Ngọc Mai (1969) được visa định cư Canada
 
Chúc mừng gia đình Lương Xuân Hương (1972) Diệc Hùng (1968) và Diệc Vĩ Đạt (1995) được visa định cư Mỹ
 
Chúc mừng Trần Đăng Khoa (1988) được visa du học Mỹ
 
Chúc mừng Mai Thị Minh Trang (1970) được visa du lịch Úc
 
Chúc mừng cô chú Nguyễn Thị Bích Hạnh (1956) Phạm Văn Hùng (1965) được visa du lịch Úc
 
Chúc mừng Lý Lập Trụ (1973) Tô Thị Huệ (1975) được visa du lịch Úc (từng 2 lần bị từ chối do tự mình làm hồ sơ)
 
Chúc mừng Nguyễn Thị Xuân (1958) được visa du lịch Úc
 
Chúc mừng Lư Nhận Ý (1982) được visa đinh cư Mỹ diện hôn thê
 
Chúc mừng Huỳnh Đình Đức (1966) Trần Thị Thịnh (1964) được visa định cư Mỹ
 
Chúc mừng cô Lưu Bảo Kinh (1952) được visa du lịch Mỹ
 
Chúc mừng Hà Thường Phong (1971) được visa du lịch Úc
 
Chúc mừng Nguyễn Thị Hoài Đức (1978) được visa định cư Úc diện hôn thê
 
Chúc mừng Lê An Diễm Phúc (1990) được visa định cư Úc diện hôn nhân
 
Chúc mừng cô chú Nguyễn Thị Yến (1952) Nguyễn Khánh Trường (1950) được visa định cư Mỹ
 
Chúc mừng em Liu Mỹ Phương (1993) va Lưu Bội Bội (1995) được visa du lịch Hàn Quốc
 
Chúc mừng Châu Thiếu Huệ (1987) được visa định cư Úc diện hôn thê
 
Chúc mừng Trần Quang Văn Khôi (1991) được visa định cư Úc diện hôn thê
 
Chúc mừng cô Văn Muối (1956) được visa du lịch Mỹ
 
Chúc mừng Từ Cẩm Thiêm (1965), Lư Tô Nữ (1953) và Từ Gia Bửu (1992) được visa du lịch Canada
 
Chúc mừng Trương Nguyễn Yến Phương (2000) được visa định cư Úc diện cha bảo lãnh con. Cảm ơn lãnh sự Úc đã xử lý hồ sơ trong vòng 4 tháng để cha con được đoàn tụ sớm
 
Chúc mừng Ban Quan Minh (1951) được visa du lịch Canada
 
Chúc mừng Lý Minh Tuấn (1967) được visa du lịch Úc
 
Chúc mừng Trương Viễn Dân (1960) được visa du lịch Canada
 
Chúc mừng Trần Hoàng Tú (1987) được visa định cư Úc diện hôn thê
 
Chúc mừng Trường Xuân Mộc (1971) được visa du lịch Canada. Cảm ơn lãnh sự Canada giúp đỡ xét duyệt trong vòng 2 ngày
 
Chúc mừng Lê Minh Trí (1971) được visa du lịch Úc
 
Chúc mừng Si Tiểu Linh (1956) được visa du lich Úc
 
Chúc mừng Nguyễn Thế Hùng (2003) được student pass du học Singapore

Du học Đài LoanNhiều Lý Do Nên Du Học Đài Loan

Đài Loan đã công nghiệp hóa một cách nhanh chóng trong nửa cuối của thế kỷ 20, và điều này được mệnh danh là “Thần kỳ Đài Loan” (台灣奇蹟) . Đài loan cùng với Hàn Quốc, Hồng Kông và Singapore được gọi là bốn con rồng châu Á.

Năm 2008 thu nhập quốc dân đầu người đã lên tới 33.000 đô là Mỹ, Chỉ số Phát triển Con người (HDI) cũng tương đương với các nước phát triển. HDI của Đài Loan năm 2007 là 0,943 (xếp thứ 27), và 0,868 năm 2010 (xếp thứ 18) theo cách tính mới của Liên Hiệp Quốc.

Hệ Thống Giáo Dục Đài Loan

Học tập dưới bất kì hình thức nào đều là một sự đầu tư cho tri thức. Với sự phát triển chóng mặt của nền kinh tế thị trường, với sự hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, tri thức thực sự là sức mạnh, là vũ khí sắc bén để con người nắm bắt cơ hội, phát triển sự nghiệp của mình.

Vì thế, Đài Loan đã đầu tư rất lớn về hệ thống giáo dục, cụ thể như sau:

Các Trường Dạy Tiếng Hoa Tại Đài Loan

Bạn có thể đến Đài Loan để tham gia các khóa học Tiếng Hoa gắn hạn (3 tháng) và dài hạn

Đại Học Quốc Lập Cheng Chi 國立政治大學

Đại Học Quốc Lập Cheng Chi 國立政治大學

Tên tiếng Anh: National Chengchi University (NCCU). Năm 1927 trường được thành lập tại thành phố Đài Bắc, với tiền thân là trường Nghiệp vụ Đảng Trung Ương, trực thuộc Quốc Dân Đảng Trung Quốc. Trường từng là cái nôi chính trong công cuộc bồi dưỡng lãnh đạo và công nhân viên chức các ban ngành chính phủ.

Trường Đại Học Quốc Gia Đài Loan 國立台灣大學

Trường Đại Học Quốc Gia Đài Loan 國立台灣大學

Đại Học Quốc gia Đài Loan - National Taiwan University (NTU) là một trường Đại Học công lập tại thành phố Đài Bắc, Đài Loan. Trường đại học được thành lập vào năm 1928 trong thời kỳ đô hộ của Nhật được gọi là Đại học Taihoku (Taipei) Imperial. Sau khi chiến tranh thế giới thứ II kết thúc, chính phủ của nước Cộng hòa Trung Quốc tổ chức lại và đổi tên thành Đại học Quốc gia Đài Loan vào ngày 15 tháng 11 năm 1945.

National Cheng Kung University,NCKU  國立成功大學

National Cheng Kung University,NCKU 國立成功大學

Cheng Kung National University (NCKU), nằm ở thủ đô cổ kính và văn hóa Đài Nam tại Đài Loan, là một trong những trường đại học nghiên cứu hàng đầu của Đài Loan và một nhà lãnh đạo trong việc thúc đẩy hợp tác công nghiệp. Với hơn 1.200 giảng viên, 22.000 sinh viên và 140.000 cựu sinh viên trên tòan thế giới, trường được biết đến với môn kỹ thuật, khoa học, y học, quản lý, lập kế hoạch và thiết kế.

Trường Đại học Quốc Gia Sun Yat-Sen 國立中山大學

Trường Đại học Quốc Gia Sun Yat-Sen 國立中山大學

Trường Đại học Quôc gia Sun Yat-Sen (NSYSU) được thành lập năm 1980 tại Kaohsiung và trở thành một trong những trường đại học phát triển nhanh nhất tại Đài Loan và châu Á. NSYSU đã cố gắng để theo đuổi sự xuất sắc trong giảng dạy và nghiên cứu và đã nhận được tài trợ hào phóng từ Bộ Giáo dục theo "mục tiêu cho kế hoạch trường Đại học hàng đầu".

Trường Đại Học Tung Hai 東海大學

Trường Đại Học Tung Hai 東海大學

Trường được thành lập vào năm 1955 và nằm trên cao nguyên của núi Tatu tại Đài Trung. Nó được biết đến là một trường đa dạng, phong phú về cơ sở vật chất và có một khuôn viên rông lớn xinh đẹp. Với khuôn viên rộng lớn (1,333,096 feet) đẹp như tranh vẽ và các điểm mốc của nó, cung cấp một môi trường lý tưởng để tiến hành giảng dạy và nghiên cứu.


Trường Đại Học Kainan 開南大學

Trường Đại Học Kainan 開南大學

Trường được thành lập vào năm 1971 với tên gọi là học viện Kainan Commercial & Technical. Năm 1990 trường được nâng cấp và đổi tên thành Đại học Kainan.

I-Shou University 義守大學

I-Shou University 義守大學

I-Shou University thành lập năm 1986 tại phía đông núi Quan Âm, huyện Cao Hùng, thành phố Đài Loan. Ông Lâm Nghĩa Thủ sáng lập trường để tưởng nhớ công ơn nuôi dưỡng của mẹ và biểu lộ tình yêu quê hương, nơi ông được sinh ra và lớn lên.

Đội ngũ giảng viên của trường đạt 87% trở lên có học vị giáo sư và tiến sỹ. Chất lượng giảng viên được đánh giá qua các đề án nghiên cứu và kinh nghiệm thực tế. Việc thiết kế và lên kế hoạch bài giảng luôn dựa trên nguyên tắc “lý thuyết đi đôi với thực hành, học trên lớp đi đôi với thực nghiệm”, khuyến khích giảng viên hướng dẫn học viên thực hiện các đề án nghiên cứu trong lĩnh vực theo học.

Đại học Chang Gung 長庚大學

Đại học Chang Gung 長庚大學

Đại học Chang Gung nằm ở thành phố Đào Viên, nơi có sân bay quốc tế Đào Viên, thuận tiện cho việc đi lại. Trường được thành lập vào tháng 4/1987 là một trường Đại học tư và chuyên giảng dạy trong chương trình y khoa, quản trị và kỹ thuật.

Năm 2013, Trường được xếp hạng 387 trong top những trường đại học hàng đầu trên thế giới, năm 2014, xếp thứ hạng số 81 trong top những trường đại học hàng đầu tại Châu Á.

Chang Jung Christian University (CJCU) 長榮大學

Chang Jung Christian University (CJCU) 長榮大學

Đại học Chang Jung được sáng vào năm 1993. Sỉ số học sinh của CJCU bao gồm hơn 9.000 sinh viên đại học và gần 1.000 sinh viên sau đại học. Hiện nay, trường đào tạo giảng dạy 5 chuyên ngành: Quản lý; Khoa học sức khỏe; Nhân văn và Khoa học xã hội; Thông tin và Kỹ thuật; và Thần học. Có 26 chương trình cử nhân, mười tám chương trình thạc sĩ, và một chương trình tiến sĩ.

Chaoyang University of Technology (CYUT) 朝陽科技大學

Chaoyang University of Technology (CYUT) 朝陽科技大學

Trường Đai học kỹ thuật Chaoyang được thành lập vào năm 1994. Trường hiện có 16.000 sinh viên. Trường chuyên đào tạo các chuyên ngành như: Quản trị, Khoa học và kỹ thuật, Khoa học Xã hội và Nhân văn, Thiết kế, Tin học.

Với những thành tích và chất lượng trong giảng dạy đã đạt được, CYUT đã liên tục phát triển và mở rộng với cấu trúc hiện tại có 5 học viện, 23 khoa, và 18 chương trình đào tạo sau đại học, trong đó có 5 chương trình đào tạo tiến sỹ.

Chung Shan Medical University 中山醫學大學

Chung Shan Medical University 中山醫學大學

Do việc thiếu hụt lực lượng các nha sĩ trong thời kỳ hậu chiến những năm 50 tại Đài Loan, Tiến sĩ Ju-Chuan Chou đã sáng lập ra trường Cao đẳng nha khoa Chung Shan (tiền thân của trường đại học Y Chung Shan) vào năm 1960 với mục đích đào tạo thêm nhiều nha sĩ. Trường được đặt tên theo tiến sĩ Sun Yat-Sen, tên hiệu là Chung – Shan. Sau nhiều nỗ lực, năm 1977, trường được bộ trưởng Giáo dục công nhận và thành trường cao đẳng Y học và Nha khoa Chung Shan. Năm 2001, trường được cải tổ lại thành trường đại học Y Chung Shan (CSMU).

Chung Yuan Christian University 中原大學

Chung Yuan Christian University 中原大學

Chung Yuan Christian University (CYCU), được thành lập vào năm 1955, nằm tại phía Bắc Taiwan. Là một trường Đại học đa ngành, với các trang thiết bị hiện đại phục vụ cho việc nghiên cứu và giảng dạy. Theo đánh giá của Essential Science Indicator (ESI), CYCU là trường đứng hàng đầu về lĩnh vực kỹ thuật trong hệ thống các trường Đại học dân lập và đứng thứ 5 trong hệ thống tất cả các trường đại học ở Đài Loan. Chất lượng giáo dục của CYCU cũng đã được chứng nhận thông qua việc trường đã nhận được rất nhiều giải thưởng và chứng nhận từ Bộ Giáo dục Đài Loan như “ National Teaching and Learning Excellence”.

Dayeh University 大葉大學

Dayeh University 大葉大學

Trường được thành lập năm 1990, là một trường đại học công nghiệp theo phong cách Đức. Lấy việc coi trọng cả “lý luận và thực tiễn”, “khoa học và nhân học” làm nền tảng, thông qua phương pháp kế thừa việc dạy học truyền thống với ứng dụng khoa học, trường đã và đang tiến hành đào tạo ra đội ngũ nhân tài giỏi về chuyên môn.

Feng Chia University 逢甲大學

Feng Chia University 逢甲大學

Trong thập niên 1950, trường được thành lập và lấy tên gọi là Cao Đẳng kỹ thuật và kinh doanh Feng Jia. Trường cao đẳng này đã được thành lập gần Núi Da-Tun ở phía bắc thành phố Đài Trung. Năm 1980, trường trở thành trường đại học.

Fu Jen Catholic University 輔仁大學

Fu Jen Catholic University 輔仁大學

Trường được thành lập năm 1925, Trường Fu Jen là một trường Công giáo tại Tân Bắc, Đài Loan. Khuôn viên của trường rộng 35 ha và tổng số học viên của trường hiện nay là 26.000 học sinh và liên kết với 311 trường Đại học trên thế giới (tính đến 2014).

Share In