Chính Phủ Úc hoàn phí Visa du học sinh và Visa 462 (du lịch kết hợp làm việc)

Phí Visa du học được chính phủ Úc hoàn trả nếu:

  • Nhập cảnh Úc với thị thực này từ ngày 19/01/2022 đến 19/03/2022
  • Tiền phí visa du học nhận lại là AUD$630/đương đơn chính

Phí Visa 462 (làm việc kết hợp du lịch) được chính phủ Úc hoàn trả nếu:

  • Nhập cảnh Úc với thị thực này từ ngày 19/01/2022 đến 19/04/2022
  • Tiền phí visa nhận lại là AUD$495/đương đơn chính

Để được nhận tiền, các bạn phải hoàn thành đơn điền và nộp cho chính phủ Úc trước ngày 31 tháng 12 năm 2022.Share In
Các tin liên quan