Di Dân Thương Mại Canada Diện Doanh Nhân (Entrepreneurs)

Chương trình đề cử bởi tỉnh NEW BRUNSWICK

Là một chương trình di dân do Chính phủ tỉnh New Brunswick đề cử các doanh nhân giàu kinh nghiệm, sẵn sàng thành lập, vận hành và chủ động quản lý một doanh nghiệp và sinh sống tại New Brunswick

*** Đặc biệt của chương trình này ***

1. Có direct PR khi tới Canada (thường trú dân vĩnh viễn). Khác với những chương trình khác là phải qua bước Work Permit, thực hiện việc mở doanh nghiệp một thời gian rồi mới có thể xin PR.

2. Nếu trường hợp khách hàng qua tới New Brunswick mà không đủ khả năng thực hiện được business plan của mình, thì sẽ bị mất cọc $CAD100,000. Không ảnh hưởng PR. Thời gian xét đơn từ 12-21 tháng.


Canada Map

Điều kiện như sau:

  • Trong độ tuổi 22 - 55 
  • Sở hữu tài sản tối thiểu $CAD600,00
  • Đầu tư ít nhất $CAD250,000 tại New Brunswick 
  • Đạt tối thiểu 65 điểm. Theo bản tính điểm như sau:
 Độ Tuổi Điểm
 22 - 34 5  
 35 - 50 10 
 51 - 55

 

 Trình Độ Ngôn Ngữ  CLB  Độc  Viết  Nghe  Nói Điểm Tối Đa 
 Tiếng Anh
 
 CLB 7+ 5 5 5 5  
20
 
 CLB 6 4
 CLB 5  3  3 3 3
 Tiếng Pháp  CLB 5+       5  5

 

 Trình Độ Học Vấn

Hoàn tất ít nhất một chường trình thời gian 2 năm sau trung học

 Điểm Điểm Tối Đa 
 Bằng Thạc Sĩ / Tiến Sĩ   25   
 25
 
 Bằng Đại Học  20 
 Bằng Cao Đẳng   15 

 

Kinh Nghiệm Sở Hữu Doanh Nghiệp Số Năm Kinh Nghiệm Điểm  Điểm Tối Đa 
Sở hữu tối thiểu 33.3% doanh nghiệp, tham gia điều hành và là người đưa ra quyết định hàng ngày, quản lý ít nhất 2 nhân viên 10 năm trong 10 năm qua  20   
 
 20
 
 
 
 
6 - 9 năm trong 10 năm qua  18 
3 năm trong 5 năm qua  15 
Kinh Nghiệm Quản Lý Cấp Cao  Số Năm Kinh Nghiệm  Điểm 
Là người quản lý cấp cao, tham gia điều hành và đưa ra quyết định hàng ngày, quản ly ít nhất 2 nhân viên 
 
10 năm trong 10 năm qua   12 
6 - 9 năm trong 10 năm qua  10 
5 năm trong 5 năm qua  5 

 

 Yếu Tố Kế Hoạch Kinh Doanh Điểm Điểm Tối Đa 
Ứng viên sẽ chuyển 10 năm sở hữu doanh nghiệp hoặc kinh nghiệm quản lý cấp cao cho cùng ngành và lĩnh vực tại New Brunswick  3  15
 
Ứng viên sẽ thành lập hoặc mua một doanh nghiệp trong một ngành công nghiệp trọng điểm 3
Kinh doanh nằm bên ngoài Fredericton, Saint John và Moncton  3
Chi phí hợp lệ lớn hơn $500,000 CAD, hoặc  4
Chi phí hợp lệ trong khoảng từ $351,000 CAD đến $499,000 CAD, hoặc   3
Chi phí hợp lệ trong khoảng từ 250.000 CAD đến 350.000 CAD  2
Ứng viên đã xác định các thị trường mục tiêu cho doanh nghiệp có trụ sở tại New Brunswick và  2*
Ứng viên có kiến thức về các đạo luật, quy định và điều lệ, và 
Ứng viên đã xác định các nguồn lực kinh doanh có liên quan 
Kinh doanh sẽ tăng cường nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa công nghệ;  2*
Kinh doanh sẽ chuyển kiến thức chuyên môn đến New Brunswick;  
Kinh doanh sẽ thu hút các hoạt động kinh doanh mới đến New Brunswick; 
Kinh doanh sẽ liên kết New Brunswick với các thị trường toàn cầu và chuỗi giá trị 

 *Bạn phải đáp ứng ít nhất hai điều kiện

Các yếu tố thích ứng của vợ / chồng  Điểm  Điểm Tối Đa 
Hoàn thành chương trình học toàn thời gian ít nhất một năm tại một cơ sở giáo dục sau trung học được công nhận ở New Brunswick sau 17 tuổi và có giấy phép học tập hợp lệ, HOẶC LÀ  5 5
Hoàn thành ít nhất sáu tháng làm việc toàn thời gian liên tục ở New Brunswick 
Đạt tiêu chuẩn tối thiểu CLB 5 bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp ở cả bốn kỹ năng  5

 

Quy Trình

Bước 1 Bước  2  Bước  3
Nộp bản bầy tỏ quan tâm (EOI - Express of Interest) cho tỉnh New Brunswick trong đó thể hiện kinh nghiệm, sở trường, lý do bạn muốn di dân đến New Brunswick v.v.   Viên chức của chương trình di dân diện doanh nhân của Tỉnh New Brunswick sẽ chọn lọc và gửi thư mới cho ứng viên có điểm cao nhất và có khái niệm kinh doanh mang lợi ích tôt cho tỉnh.  Sau khi được thư mới, ứng viên nộp một bộ đơn xin đầy đủ.
Bước 4 Bước 5 Bước 6 
Sau khi được tỉnh New Brunswick chấp thuận, ứng viên đóng $CAD100,000 tiền cọc cho cam kết thực hiện việc kinh doanh tại New Brunswirck của minh.  Ứng viên nộp đơn tới Bộ Di Trú Canada để xin Visa thường trú dân (PR) Được cấp visa và gia đình định cự tại tỉnh New Brunswick. Thực hiện việc kinh doanh như cam kết và 1 năm sau được hoàn trả $CAD100,000 tiền cam kết.

 

 

Share In
Các tin liên quan