Hệ Thống Giáo Dục Hoa Kỳ

Giáo dục ở Hoa Kỳ chủ yếu là công lập, kiểm soát và tài trợ đến từ ba cấp độ: liên bang, tiểu bang, và địa phương. Giáo dục trẻ em là bắt buộc. Ngoài ra có rất nhiều cơ sở giáo dục đại học (công và tư) trong cả nước. Tiêu chuẩn về giáo dục và thử nghiệm thường được quyết định bởi chính quyền tiểu bang.

USA Region Map


Độ tuổi giáo dục bắt buộc khác nhau đối với từng tiểu bang. Nó bắt đầu từ tuổi 5-8 và kết thúc từ tuổi 14-18. Trong hầu hết các trường công và tư, giáo dục được chia thành ba cấp độ: trường tiểu học (elementry school), trung học (middle school, đôi khi được gọi là junior high school), và trường trung học (high school, đôi khi được gọi là secondary education). 
 
Trong hầu hết các trường học ở các cấp, các trẻ em được chia theo nhóm tuổi theo lớp, từ mẫu giáo đến lớp 12. Độ tuổi của học sinh ở các lớp khác nhau một chút theo khu vực. Giáo dục sau trung học, thường được gọi là "college" ở Hoa Kỳ thường được quản lý cách biệt với hệ thống trường tiểu học và trung học.
 
Năm học Mỹ theo truyền thống bắt đầu vào cuối tháng Tám hoặc ngày sau khi Ngày Lao động vào tháng Chín, sau khi nghỉ hè. 
 
Trường Công và Trường Tư
 
Tại Hoa Kỳ, nhà nước và chính quyền địa phương chịu trách nhiệm chính cho giáo dục. Bộ Giáo dục Liên bang đóng một vai trò quan trọng trong tiêu chuẩn thiết lập và tài chính trong ngành giáo dục.
 
Hệ thống trường công lập được hỗ trợ bởi nhà nước, địa phương và tài trợ của chính phủ liên bang. Bởi vì một phần lớn kinh phí của trường đến từ thuế của địa phương, tài nguyên và cơ sở vật chất các trường công có sự khác nhau. Sĩ số lớp học cũng thay đổi theo huyện. Quyết định chương trình giảng dạy trong các trường công được thực hiện chủ yếu ở cấp địa phương và tiểu bang, chính phủ liên bang ít có can thiệp. 
 
Hệ thống trường công lập lớn nhất tại Hoa Kỳ ở New York, nơi mà hơn một triệu học sinh được giảng dạy trong 1.200 trường công. Bởi vì kích thước to lớn của nó - hệ thống trường công của New York có ảnh hưởng đến việc xác định tiêu chuẩn và các tài liệu, chẳng hạn như sách giáo khoa của cả nước.
 
Các trường tư ở Hoa Kỳ bao gồm trường học giáo xứ (liên kết với giáo phái tôn giáo), các trường phi lợi nhuận độc lập, và trường tư thục phi lợi nhuận. Các trường tư tính phí khác nhau tùy thuộc vào vị trí địa lý, chi phí của nhà trường, và nguồn tài trợ.
 
Trường tư có nhiệm vụ khác nhau: Cho học sinh có năng khiếu, học sinh khuyết tật học tập hoặc các nhu cầu đặc biệt khác, hoặc sinh viên với các đảng phái tôn giáo. Một số phục vụ cho các gia đình tìm kiếm một ngôi trường nhỏ, với một môi trường nuôi dưỡng, hỗ trợ. Không giống như các hệ thống trường công, trường tư không chịu sự ràng buộc của pháp luật là phải nhận học sinh. Nhập học vào một số các trường tư thường chọn lọc cao. Các trường tư cũng có khả năng vĩnh viễn trục xuất sinh viên liên tục ngang bướng, mà khả năng này không có ở trường công.
 
Các trường tư có lợi thế là lớp học nhỏ, dưới hai mươi học sinh trong lớp tiểu học, và sự chú ý đến cá nhân học sinh nhiều hơn và học trong môi trường cạnh tranh hơn.
 
Chương Trình Trung Học
 
Nói chung, ở cấp trung học, phạm vi học rộng và không tập trung học chuyên một môn nào. Học sinh phải học một số môn bắt buộc nhưng cũng có thể chọn học thêm các môn khác để thực hiện đầy đủ giờ học yêu cầu của họ.
 
Sau đây là những môn bắt buộc của trung học:
  • Khoa học (sinh học, hóa học và vật lý)
  • Toán (đại số, hình học, thống kê, pre-calculus, calculus)
  • Tiếng Anh (văn học, nhân văn, composition, tiếng nối v.v.)
  • Khoa học xã hội (lịch sử, chính phủ, kinh tế)
  • Giáo dục thể chất
Nhiều tiểu bang đòi hỏi môn học "sức khỏe" trong đó học sinh học về giải phẫu học, dinh dưỡng, first aid, sexuality, nhận thức về ma túy và birth control.
 
Đại Học và Cao Đẳng
 
Giáo dục sau trung học tại Hoa Kỳ được gọi là College hoặc University và thường là hệ 4 năm. Toàn Hoa Kỳ có 4.495 college, university, và junior college(2008).
 
Các trường khác nhau trong khả năng cạnh tranh và danh tiếng của họ, thông thường, trường có uy tín nhất là trường tư. 
 
Các tiêu chí tuyển sinh nghiêm khắc và dựa vào điểm các khóa học của trung học, điểm trung bình, và điểm kiểm tra (Chẳng hạn như các bài kiểm tra SAT hoặc ACT). Hầu hết các trường cao đẳng cũng xem xét các yếu tố cá nhân học sinh như các hoạt động ngoại khóa, bài luận cá nhân, và cuộc phỏng vấn.
 
Bằng đại học được gọi là bằng Cử Nhân (Bachelor Degree) cho một  chuyên ngành gọi là major. Bằng cấp chuyên môn như luật, y học, dược phẩm, và nha khoa, được cung cấp như sau đại học sau khi có ít nhất ba năm đại học hoặc sau khi lấy bằng cử nhân tùy thuộc vào chương trình.
 
Một số học sinh lựa chọn trường cao đẳng cộng đồng (community college) để học 2 năm trước khi học tiếp một trường cao đẳng hoặc đại học khác. Trong hầu hết các tiểu bang, trường cao đẳng cộng đồng được điều hành bởi một bộ phận của trường đại học hoặc theo quận. Sau hai năm học, bằng cấp của trường cao đẳng cộng đồng là Associate of Arts (AA) hoặc bằng Associate of Science (AS). 
 
 
Sơ Đồ Giáo Dục Của Hoa Kỳ
Sơ Đồ Giáo Dục Hoa Kỳ
Share In
Các tin liên quan