Visa công tác hoặc du lịch Mỹ

Nếu đương đơn được thân nhân hay người quen ở Mỹ bảo lãnh thì cần có thư của người bảo lãnh trình bày lý do đương đơn đến Mỹ


Nếu đương đơn được cơ quan cử đi công tác thì phải có các quyết định tiếp nhận, đề bạt chứng minh chức năng, nhiệm vụ, thời gian đương đơn công tác tại công ty và lý do đi công tác ở Mỹ của đương đơn, ai sẽ đài thọ các khoản chi phí cho chuyến đi. Nếu đương đơn được thân nhân hay người quen ở Mỹ bảo lãnh thì cần có thư của người bảo lãnh trình bày lý do đương đơn đến Mỹ, các bằng chứng về tài chính chứng minh người bảo lãnh có đủ tiền để tài trợ toàn bộ chi phí chuyến đi và các khoản chi phí khác của đương đơn (hóa đơn đóng thuế/xác nhận của ngân hàng).

Mỗi đương đơn phải có lịch trình cho chuyến đi của mình kèm theo các chi tiết như: địa chỉ, số điện thoại, người cần liên lạc tại mỗi thành phố mình sẽ đến.

Thông thường, đương đơn nào được thông báo chấp thuận sau cuộc phỏng vấn sẽ được cấp visa trong vòng 02 ngày làm việc. Tuy nhiên, các biện pháp an ninh tăng cường đồng nghĩa với việc rất nhiều đơn xin visa phải đợi xét duyệt trong nhiều tuần. Nhằm tránh bất cứ vấn đề nào có thể xảy ra vào giờ chót đương đơn nên nộp hồ sơ ít nhất sáu tuần trước ngày dự định đi Mỹ. Ðương đơn không nên sắp xếp bất kỳ kế hoạch cố định nào trước khi nhận được visa.

VISA CHỮA BỆNH

Trong trường hợp cần chữa bệnh khẩn cấp, đương đơn có thể xin hẹn phỏng vấn thông qua các thủ tục xin phỏng vấn khẩn cấp. Ngoài ra, đương đơn phải trình bày những giấy tờ sau:
 
 + Chẩn đoán toàn diện (chụp X-quang, xét nghiệm, v.v.) của bác sĩ Việt Nam;

 + Biên bản chẩn đoán riêng biệt của một bác sĩ Việt Nam khác;

 + Thư của một bệnh viện hoặc một bác sĩ Việt Nam nói rõ bệnh không thể chữa trị ở Việt Nam;

 + Thư của bác sĩ ở Mỹ mô tả các chữa trị cần thiết, thời gian cần thiết để bệnh nhân hồi phục, bệnh nhân có cần nhập viện và cần các chữa trị tiếp theo không;

 + Thư của bệnh viện tiếp nhận ở Mỹ cho biết cách thức chữa trị và các phí tổn bệnh viện liên quan;
 
+ Bằng chứng có đủ bảo hiểm y tế để thanh toán chi phí chữa bệnh, hoăc cam kết tài trợ của người chịu trách nhiệm về tài chính cho chi phí đi lại và chữa bệnh trong thời gian ở Mỹ;
 
+ Hóa đơn thuế trong ba năm gần nhất của người/những người chịu trách nhiệm về tài chính.

VISA QUÁ CẢNH

Visa quá cảnh được cấp để đương đơn quá cảnh ngay lập tức và liên tục qua lãnh thổ Mỹ, có nghĩa là đương đơn phải bố trí phương tiện vận chuyển để đi tiếp ngay qua lãnh thổ Mỹ. Đương đơn phải cung cấp lịch trình và vé để chứng minh mình sẽ đi tiếp ngay.

Những dữ kiện trong trang mạng này chỉ là những thông tin tổng quát. Luật pháp được thay đổi thường xuyên và mỗi trường hợp cá nhân đều khác nhau. Vì vậy chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu quý vị dùng những dữ kiện của chúng tôi mà tự túc làm giấy tờ.

Xin hãy liên lạc với văn phòng chúng tôi để được tư vấn cụ thể.

Share In
Các tin liên quan