KHÁCH HÀNG CÓ VISA GẦN ĐÂY NHẤT

  + Ngày 18/04/2013 Chúc mừng Lê Phú Nhanh (1966) được visa du lịch Úc
  + Ngày 18/04/2014 Chúc mừng cô Thạch Mỹ Ngọc (1952) được visa du lịch Canada (đã từng rớt 2 lần do tự làm hồ sơ)
  + Ngày 18/04/2014 Chúc mừng Trịnh Bích Lệ (1967) được visa định cư diện con bảo lãnh cha mẹ 143
  + Ngày 08/04/2014 Chúc mừng cô Thang Lệ Nga (1959) được visa du lịch New Zealand
  + Ngày 31/03/2014 Chúc mừng Tiêu Thị Kim Châu (1983) được visa định cư Úc diện hôn nhân (miễn phỏng vấn và được visa subclass 100)
  + Ngày 31/03/2014 Chúc mừng cô Trần Thị Kim Xuyến (1953) và em Nguyễn Mai Linh (1996) được visa định cư Úc diện con bảo lãnh cha mẹ 143
  + Ngày 31/03/2014 Chúc mừng Nguyễn Đặng Quỳnh Như (1985) được visa du lịch Úc trong khi đang chờ đợi xét duyệt visa định cư Úc diện hôn thê
  + Ngày 31/03/2014 Chúc mừng Ngụy Xuân Hồng (1987) được visa du lịch Thụy Sĩ
  + Ngày 26/03/2014 Chúc mừng Lương Muối (1963) được visa du lịch Úc
  + Ngày 26/03/2014 Chúc mừng gia đình cô chú Lê Thị Tuyết Mai (1957), Châu Kim Lam (1958), Châu Hoàng Oanh (1989) được visa định cư Úc diện con bảo lãnh cha mẹ 173
  + Ngày 19/03/2014 Chúc mừng Huỳnh Trí Đức (1951) và Phan Hảo (1954) được visa du lịch Úc
  + Ngày 13/03/2014 Chúc mừng Nguyễn Đình Thạch Vũ (1978) được visa du học Úc
  + Ngày 06/03/2014 Chúc mừng Tiêu Bội Lan (1986) được visa Mỹ diện hôn thê
  + Ngày 05/03/2014 Chúc mừng Nguyễn Thị Xuân (1954) được visa du lịch Canada - thời hạn visa 8 năm ra vào nhiều lần
  + Ngày 05/03/2014 Chúc mừng Võ Thị Tuyết Nga (1981) được visa định cư Úc diện hôn thê
  + Ngày 03/03/2014 Chúc mừng cô Lê Thị Hồng (1965) được visa du lịch thăm thân Úc
  + Ngày 21/02/2014 Chúc mừng Nguyễn Ngọc Đoan Trang (1980) đưọc visa du học Thạc Sĩ
  + Ngày 17/02/2014 Chúc mừng Nguyễn Hùng Cường (1965) được visa thăm thân Úc - Cảm ơn lãnh sự Úc đã xét duyệt hồ sơ gấp trong 5 ngày
  + Ngày 15/01/2013 Chúc mừng Bùi Nguyễn Tuyết Mai (1988) được visa định cư Úc diện hôn thê
  + Ngày 03/01/2014 Chúc mừng cô Lâm Thị Tám (1944) được visa du lịch Úc
  + Ngày 31/12/2013 Chúc mừng cô Dương Liên (1954) được visa du lịch Úc thăm bạn
  + Ngày 23/12/2013 Chúc mừng Lương Tuyết Nhi (1995) được visa du học Mỹ
  + Ngày 20/12/2013 Chúc mừng cô Lý Mỹ Huệ (1956) được siêu visa Canada
  + Ngày 18/12/2013 Chúc mừng em Đậu Đăng Duy (2001) được visa du học Úc và mẹ Đỗ Thị Mai Lan (1970) được visa giám hộ
  + Ngày 9/12/2013 Chúc mừng Mang Quốc Dũng (1991) được visa du học Canada
  + Ngày 9/12/2013 Chúc mừng Trần Thi Thi (1994) được visa du học Mỹ
  + Ngày 9/12/2013 Chúc mừng Lê Thị Bảo Duyên (1997) được visa du học Úc
  + Ngày 06/12/2013 Chúc mừng cô Huỳnh Muối (1953) được visa du lịch New Zealand
  Ngày 26/11/2013 Chúc mừng cô Đinh Thị Ngọc Xinh (1963) được visa du lịch Canada
  + Ngày 26/11/2013 Chúc mừng Văn Thị Kiều Ngân (1991) được visa định cư CanadaShare In