KHÁCH HÀNG CÓ VISA GẦN ĐÂY NHẤT

  + Ngày 11/07/2014 Chúc mừng nguyễn Triều Đại (1978) được visa du lịch Úc diện có người thân bảo lãnh
  + Ngày 11/07/2014 Chúc mừng Ngô Hữu Thanh Tâm (1974) có visa định cư Úc diện hôn thê
  + Ngày 08/07/2014 Chúc mừng cô Ngô Thị Vinh (1956) được visa du lịch Mỹ
  + Ngày 03/07/2014 Chúc mừng cô Huỳnh Tịnh Trang (1964) được visa du lịch Canada thời hạn 6 năm nhập cảnh nhiều lần
  + Ngày 25/06/2014 Chúc mừng Huỳnh Cần Hưng (1960) được visa du lịch Mỹ (sau khi chúng tôi lấy được visa du lịch canada)
  + Ngày 23/06/2014 Chúc mừng gia định chị Lưu Ly Thao (1974), Nguyễn Hải Sơn (1974), Nguyễn Hoàng Duy (2006) và Nguyễn Hoàng Long (2002) được visa du lịch Úc
  + Ngày 13/06/2014 Huỳnh Cần Hưng (1960) được visa du lịch Canada
  + Ngày 13/06/2014 Chúc mừng Phạm Phú Tân (2000) được visa du học Mỹ
  + Ngày 10/06/2014 Chúc mừng Hà Anh (1949) và cháu Lữ Tỷ Hân (2004) được visa du lịch Úc
  + Ngày 05/06/2014 Trương Phụng Nhi (1983) được visa du lịch Úc
  + Ngày 05/06/2014 Chúc mừng Đặng Thị Sơn Bảo (1943) đươc visa du lịch Pháp
  + Ngày 02/06/2014 Chúc mừng Lạc Tuyết Linh (1988) được visa hôn thê Mỹ
  + Ngày 30/05/2014 Chúc mừng Phạm Huệ Phương (1985) được visa hôn thê Mỹ
  + Ngày 23/05/2014 Chúc mừng Huỳnh Thị Trang (1962) cùng con Trương Huỳnh Phú (2004) được visa du lịch Úc
  + Ngày 22/05/2014 Chúc mừng Nguyễn Thị Phúc (1953) được visa du lịch Úc
  + Ngày 19/05/2014 Chúc mừng Quách Ngọc Huê (1965) được visa du lịch Mỹ
  + Ngày 15/05/2014 Chúc mừng Văn Thị Kiều Trang (1989) được visa du lịch Mỹ
  + Ngày 14/05/2014 Chúc mừng Nguyễn Trần Vinh Bảo (1980) cùng 2 con Nguyễn Vinh Bạch (2007) và Nguyễn Ngoc Minh Khuê (2008) được visa Úc diện người phụ thuộc visa du học của vợ
  + Ngày 12/05/2014 Chúc mừng Nguyễn Thị Bích Trân (1988) được visa du học Úc
  + Ngày 12/05/2014 Chúc mừng Dương Tú Linh (1958) được visa du lịch thăm thân Úc
  + Ngày 12/05/2014 Chúc mừng Võ Thị Diễm Phương (1990) được visa định cư Úc diện 101 - Cha bảo lãnh con
  + Ngày 12/05/2014 Chúc mừng cô Từ Em Em (1968) và 2 con phụ thuộc Huỳnh Phước Thiên (1993) và Huỳnh Mỹ Yến (2002) được visa định cư Úc diện hôn thê
  + Ngày 09/05/2014 Chúc mừng cô Đinh Phương Thúy (1964) được visa du lịch thăm thân Pháp
  + Ngày 09/05/2014 Chúc mừng cô Phạm Thị Lan (1962) được visa du lịch Mỹ
  + Ngày 07/05/2014 Chúc mừng cô Thi Bửu Liên (1967) được visa du lịch Mỹ
  + Ngày 18/04/2013 Chúc mừng Lê Phú Nhanh (1966) được visa du lịch Úc
  + Ngày 18/04/2014 Chúc mừng cô Thạch Mỹ Ngọc (1952) được visa du lịch Canada (đã từng rớt 2 lần do tự làm hồ sơ)
  + Ngày 18/04/2014 Chúc mừng Trịnh Bích Lệ (1967) được visa định cư diện con bảo lãnh cha mẹ 143
  + Ngày 08/04/2014 Chúc mừng cô Thang Lệ Nga (1959) được visa du lịch New Zealand
  + Ngày 31/03/2014 Chúc mừng Tiêu Thị Kim Châu (1983) được visa định cư Úc diện hôn nhân (miễn phỏng vấn và được visa subclass 100)Share In