MỘT SỐ KHÁCH HÀNG CÓ VISA GẦN ĐÂY NHẤT

  + Ngày 22/04/2015 Chúc mừng Trần Thị Hoài (1956) được visa du lịch Mỹ
  + Ngày 17/04/2015 Chúc mừng Đinh Phương Thúy (1964) được visa du lịch Mỹ
  + Ngày 17/05/2015 Chúc mừng em Lê Phú Trọng (2011) được visa du lịch Mỹ
  + Ngày 15/04/2015 Chúc mừng gia đình Dương Kim Phượng (1979) và 2 con Bao Duong Jun Yi (2002), Bao Duong Pei Rou (2014) được visa du lịch Mỹ
  + Ngày 15/04/2015 Chúc mừng gia đình Hồ Thái Hòa (1971), Hà Huỳnh Hồng Thu (1985) và con Hồ Hà Huỳnh Long (2013) được visa du lịch Mỹ
  + Ngày 08/04/2015 Chúc mừng cô Hứa Thế Trinh (1965) được visa du lịch Úc
  + Ngày 03/04/2015 Chúc mừng cô Từ Thục Anh (1965) được visa du lịch Canada
  + Ngày 30/04/2015 Chúc mừng Tăng Gia Liêm (1999) được visa du học Canada
  + Ngày 26/03/2015 Chúc mừng gia đình Tăng Chiêu Hải (1988), chị Tăng Nhiệm Linh (1980) và mẹ Vương Hạnh Phương (1963) được visa du lịch Úc
  + Ngày 23/03/2015 Chúc mừng Lê Nguyễn Ngọc Hà (1989) được visa định cư Úc diện hôn thê
  + Ngày 19/03/2015 Chúc mừng Lê Quí Thống (1998) được visa du học Úc
  + Ngày 11/03/2015 Chúc mừng Bùi Văn Đạt (1960) được visa định cư Úc diện con bảo lãnh cha mẹ 143
  + Ngày 05/03/2015 Chúc mừng Vũ Thùy Như Phụng (1992) được visa định cư Canada diện hôn nhân
  + Ngày 04/03/2015 Chúc mừng Lê Thị Thiên Trang (1991) được visa 476 (Skilled - Recognised Graduate)
  + Ngày 04/03/2015 Chúc mừng Nguyễn Thị Hoài Đức (1978) được visa du lịch Úc thăm bạn
  + Ngày 03/03/2015 Chúc mừng ông Trần Chấn Thành (1960) và vợ Tạ Tam Muội (1957) được visa du lịch Úc
  + Ngày 03/03/2015 Chúc mừng Hồ Thiên Ân (1987) và mẹ Nguyễn Thị Hoa (1954) được visa du lịch Úc
  +  Ngày 09/02/2015 Chúc mừng Trương Muối (1955) được visa du lịch Úc (từng bị từ chối do tự làm visa)
  + Ngày 03/02/2015 Chúc mừng Tô Lệ Nhiên (1988) được visa du học Úc
  + Ngày 02/02/2015 Chúc mừng Lâm Diệu Ký (1948) và Huỳnh Lục Nga (1951) được visa du lịch Canada dài hạn 10 năm
  + Ngày 26/01/2015 Chúc mừng Nguyễn Đặng Quỳnh Như (1985) được visa định cư Úc diện hôn thê
  + Ngày 23/01/2015 Chúc mừng cô Lê Thị Hồng (1965) được visa du lịch Úc
  + Ngày 22/01/2015 Chúc mừng cô Trương Minh Phấn (1965) được visa du lịch Đài Loan
  + Ngày 20/01/2015 Chúc mừng Lê Minh Nguyên (2000) được visa du học Canada
  + Ngày 20/01/2015 Chúc mừng Trần Ngọc Phương Thảo (1984), mẹ Trần Thị Bạch Vân (1950) và dì Trần thị Điểm (1941) được visa du lịch Mỹ
  + Ngày 18/01/2015 Chúc mừng chú Nguyễn Văn Ngọc được visa định cư Úc diễn con bảo lãnh cha mẹ
  + Ngày 06/01/2015 Chúc mừng Ngô Nguyệt Ánh (1964) được visa du lịch Úc
  + Ngày 05/01/2015 Chúc mừng Trần Mỹ Vân (1984) được visa định cư diện hôn nhân
  + Ngày 26/12/2014 Chúc mừng Đào Duy Thiện (1996) được visa du học Úc
  + Ngày 04/12/2014 Chúc mừng Lưu Mỹ Tiên (1985) được visa du lịch Đài LoanShare In