MỘT SỐ KHÁCH HÀNG CÓ VISA GẦN ĐÂY NHẤT

  + Ngày 07/09/2015 Chúc mừng Lu Chí Vinh (1957) được visa định cư Úc diện chăm sóc người thân
  + 04/09/2015 Chúc mừng gia đình Lim Mỹ Ngân (1984) được visa định cư Úc diện đầu tư thương mại 188
  + Ngày 25/08/2015 Chúc mừng Tô Ngọc San (1965) được visa định cư Úc
  + Ngày 25/08/2015 Chúc mừng gia đình Hồng Khiểm (1945), Trần Kim Yến (1970), Trần Thổ Vinh (2000) và Trần Tuấn Thành (2004) được visa du lịch Canada
  + Ngày 24/08/2015 Chúc mừng Tăng A Tài (1950) được visa du lịch thăm thân Thụy Sỹ
  + Ngày 20/08/2015 Chúc mừng Tô Mỹ Hồng (1988) và Yong Daying (1979) được visa công tác Đức
  + Ngày 11/08/2015 Chúc mừng Nguyễn Thị Yến Trang (1997) được visa du học Úc
  + Ngày 11/08/2015 Chúc mừng Trương Lệ Khanh (1965) được visa du lịch Úc (cảm ơn lãnh sự Úc cấp visa khẩn)
  + Ngày 04/08/2015 Chúc mừng Chung Bội Nhi (1996) được visa du học Mỹ
  + Ngày 03/08/2015 Chúc mừng Nguyễn Phúc Hậu (1981) được visa du học Úc
  + Ngày 29/07/2015 Chúc mừng Shy Cẩm Nguyên (1996) được visa du học Đài Loan
  + Ngày 24/07/2015 Chúc mừng vợ chồng chú Bùi Văn Nam (1948), Đỗ Thị Hằng (1957) được visa du lịch Úc 6 tháng để chăm sóc con gái vừa sanh con
  + Ngày 17/07/2015 Chúc mừng Giang Thị Minh Tâm (1949) được visa du lịch Mỹ
  + Ngày 13/07/2015 Chúc mừng em Dương Tuyên (2000) được Student Pass du học Singapore
  + Ngày 09/07/2015 Chúc mừng Trần Thị Ngọc (1957) được visa định cư Canada
  + Ngày 08/07/2015 Chúc mừng Hồ Quốc Tuấn (1962) và con Hồ Ái Mỹ (1999), Hồ Huy Khoa (2000) được visa du lịch Mỹ
  Ngày 07/07/2015 Chúc mừng Huỳnh Kiết Trinh (1955), Huỳnh Bội Trinh (1960) được visa du lịch Đài Loan
  + Ngày 03/07/2015 Chúc mừng Phan Thị Yến (1957), Hồng Khiểm (1945) và hai cháu Trần Thổ Vinh (2000), Trần Tuấn Thành (2004) được visa du lịch Mỹ
  + Ngày 03/07/2015 Chúc mừng Trần Kim Yến (1970) được visa định cư Canada diện hôn nhân
  + Ngày 02/07/2015 Chúc mừng Lý Gia Diều (1988) được visa du lịch Úc thăm bà nội
  + Ngày 30/06/2015 Chúc mừng chị Trần Thị Ngọc (1957) được visa du lịch Mỹ thăm bạn
  + Ngày 17/06/2015 Chúc mừng Nguyễn Thị Thu Hà (1957) được visa định cư Canada
  + Ngày 08/06/2015 Chúc mừng Châu Thiếu Châu (1956) được visa du lịch Đài Loan
  + Ngày 03/06/2015 Chúc mừng Lâm Thiếu Vân (1960) và mẹ Huỳnh Kim (1935) được visa du lịch Thụy Sĩ
  + Ngày 30/05/2015 Chúc mừng Giang Dương Huệ Quân (1962) được visa du lịch Úc
  +Ngày 25/05/2015 Chúc mừng Chung Bích Vân (1982) được visa định cư Úc
  + Ngày 22/05/2015 Chúc mừng gia đình chị Trần Huệ Mẫn (1978), chồng Tạ Thoại Sanh (1976) và con Tạ Uyển San (2006) được visa du lịch Canada
  + Ngày 11/05/2015 Chúc mừng Nguyễn Hoàng Kim Quyên (1983) được visa du lịch Úc thăm bạn trai
  + Ngày 07/05/2015 Chúc mừng Nguyễn Huỳnh Ý Nhi (1992) được visa du học Úc
  + Ngày 02/05/2015 chúc mừng gia đình chị Tăng Ngọc Sang (1967) được visa định cư MỹShare In