MỘT SỐ KHÁCH HÀNG CÓ VISA GẦN ĐÂY NHẤT

  + Ngày 08/10/2014 Chúc mừng Âu Lệ Huỳnh (1983) được visa du học Úc
  + Ngày 01/10/2014 Chúc mừng Kỷ Hoa Mỹ (1947) được visa du lịch Úc
  + Ngày 01/10/2014 Chúc mừng Lu Tam Hủ (1955) được visa du lịch Úc
  + Ngày 23/09/2014 Chúc mừng Phạm Ngọc Thùy Linh (1995) được visa du học Mỹ
  + Ngày 23/09/2014 Chúc mừng Hàng Nhẫn (1946) được visa du lịch Mỹ
  + Ngày 19/09/2014 Chúc mừng Văn Tấn Quốc (1964) được visa du lịch Úc thăm thân
  + Ngày 16/09/2014 Chúc mừng Trần Siêu Bình (1986) được visa du lịch Canada thăm em đang du học
  + Ngày 12/09/2014 Chúc mừng Nguyễn Thu Thảo (1989) được visa định cư Canada
  + Ngày 12/09/2014 Chúc mừng chị Nguyễn Thị Nhân (1965) được visa định cư Mỹ
  + Ngày 12/09/2014 Chúc mừng anh Hồ Văn San (1970) và chị Phan Kim Thu (1975) được visa du lịch Úc (thăm con đang du học)
  + Ngày 28/08/2014 Chúc mừng anh chị Lục Văn Xương (1962), Tăng Quế Hoa (1968) được visa dài hạn du lịch Canada thăm con du học
  + Ngày 28/08/2014 Chúc mừng chị Cao Thị Hưng (1959) được visa định cư diện hôn nhân Úc
  + Ngày 27/08/2014 Chúc mừng Nguyễn Đỗ Minh Thiện (1995) được visa du học Mỹ
  + Ngày 26/08/2014 Chúc mừng chị Trần Phước Anh Thu (1971) được visa định cư Mỹ diện hôn thê
  + Ngày 26/08/2014 Chúc mừng gia đình Võ Minh Thông (1987), Nguyễn Thanh Hiền (1987), Võ Hoàng Yến (2009) và Võ Hoàng Vy (2012) được visa du lịch Mỹ
  + Ngày 20/08/2014 Chúc mừng cô Huỳnh Thị Dừa (1952) được visa hôn thê Úc
  + Ngày 15/08/2014 Chúc mừng Hồ Ngọc Ân (1992) được visa định cư Úc diện hôn nhân
  + Ngày 15/08/2014 Chúc mừng Trần Thế Đệ (1961) được visa du lịch Mỹ đi thăm người bạn
  + Ngày 13/08/2014 Chúc mừng chị Trương Thị Như Hoa (1967) được visa định cư Úc diện hôn nhân
  + Ngày 06/08/2014 Chúc mừng Giang Bùi Căn (1971) được visa Úc diện Skilled Worker
  + Ngày 06/08/2014 Chúc mừng Châu Bửu Trân (1969) được visa du lịch Mỹ
  + Ngày 28/07/2014 Chúc mừng Lục Thiệu Giai (1997) được visa du học Canada
  + Ngày 28/07/2014 Chúc mừng Nguyễn Thị Hồng Nhung (1977) cùng con Phạm Nhật An Châu (2009) được visa du lịch Mỹ
  + Ngày 28/07/2014 chúc mừng Trần Yến Bình (1964) được visa du lịch dài hạn Canada
  + Ngày 25/07/2014 Chúc mừng Lưu Tuyết Vân (1996) được visa du học Canada
  + Ngày 11/07/2014 Chúc mừng nguyễn Triều Đại (1978) được visa du lịch Úc diện có người thân bảo lãnh
  + Ngày 11/07/2014 Chúc mừng Ngô Hữu Thanh Tâm (1974) có visa định cư Úc diện hôn thê
  + Ngày 08/07/2014 Chúc mừng cô Ngô Thị Vinh (1956) được visa du lịch Mỹ
  + Ngày 03/07/2014 Chúc mừng cô Huỳnh Tịnh Trang (1964) được visa du lịch Canada thời hạn 6 năm nhập cảnh nhiều lần
  + Ngày 25/06/2014 Chúc mừng Huỳnh Cần Hưng (1960) được visa du lịch Mỹ (sau khi chúng tôi lấy được visa du lịch canada)Share In