University Of New Haven

University of New Haven là trường đại học dân lập được thành lập vào năm 1920 tại West Haven, Connectinut. Với quan điểm sinh viên là trung tâm cùa trường, University of New Haven đã thiết kế và phát triển các khóa học, chương trình phù hợp với từng sinh viên, chuẩn bị cho sinh viên một kiến thức toàn diện nhất trước khi sinh viên bước vào cuộc sống và làm việc.


Tên trường: University of New Haven
Loại Trường: Trường Đại Học Dân Lập
Địa Điểm: West Haven – New Haven county – Connecticut

CHƯƠNG TRÌNH ANH NGỮ CHUYÊN SÂU:

University of New Haven có cung cấp chương trình Anh Ngữ chuyên sâu nhằm giúp các du học sinh có thể đáp ứng điều kiện đăng ký học các khóa học chính của trường, nhanh chóng thích nghi với môi trường học tập và sinh hoạt tại khuôn viên trường.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC CHÍNH BẬC ĐẠI HỌC:

1.    Accounting
2.    Art
3.    Biology
4.    Biotechnology
5.    Chemical Engineering
6.    Chemistry
7.    Civil Engineering
8.    Communication
9.    Computer Engineering
10.    Computer Science
11.    Criminal Justice
12.    Dental Hygiene
13.    Digital Art and Design
14.    Economics
15.    Education
16.    Electrical Engineering
17.    Environmental Science
18.    Finance
19.    Fire Protection Engineering
20.    Fire Science
21.    Forensic Science
22.    Graphic Design
23.    Hotel and Restaurant Management
24.    Interior Design
25.    Marketing
26.    Music Industry
27.    Music & Sound Recording
28.    Nutrition & Dietectics
29.    Psychology
30.    System Engineering
31.    Tourism & Event Management
32.    ….

CHƯƠNG TRÌNH HỌC CHÍNH BẬC THẠC SỸ:

1.    Business Administration
2.    Cellular and Molecular Biology
3.    Community Psyachology
4.    Computer Science
5.    Criminal Justice
6.    Electrical Engineering
7.    Engineering and Operations Management
8.    Environment Science
9.    Emergency Management
10.    Fire Science
11.    Forensic Science
12.    Healthcare Administration
13.    Human Nutrition with a concentration in Nutritional Genomics
14.    Industrial Engineering
15.    Industrial / Organizational Psychology
16.    Labor Relations
17.    Management of Sport Industries
18.    Mechanical Engineering
19.    National Security
20.    Network Systems
21.    Public Administration

CHƯƠNG TRÌNH HỌC CHÍNH BẬC TIẾN SỸ:

1.    Criminal Justice

THỜI GIAN NHẬP HỌC:

2 kỳ: Mùa Xuân (Tháng 1), Mùa Thu (Tháng 8)

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC:

Chứng chỉ Anh Ngữ: TOEFL iBT 80, IELTS 6.5

HỌC PHÍ:

 ĐẠI HỌCCAO HỌC
Học Phí$33,330$14,832
Phí Nhà Ở$14,310$12,000
Phí Sách Vở$1,000$750
Phí chung (Bảo Hiểm Y Tế)$2,900$1,491
Phí công nghệ & phí cao học $135
Tổng phí ước lượng$51,540$29,208

HỌC BỔNG BẬC ĐẠI HỌC:

 1. Presidential Scholarship ($16,000 - $20,000 hằng năm):
  1. Điểm học cấp Trung Học Phổ Thông GPA: 3.0 / 4.0
  2. SAT 1200 hoặc ACT 26
 2. Distinguished Scholarship Awards ($12,000 - $14,000 hằng năm)
  1. Điểm học Trung Học Phổ Thông GPA: 3.0 / 4.0
  2. SAT 1050 hoặc ACT 23
 3. International Student Awards and Charger Awards ($6,000 - $10,000 hằng năm)
  1. Điểm học Trung Học Phổ Thông GPA: 2.7 / 4.0
  2. TOEFL iBT 75 or IELTS 6.0

HỌC BỔNG BẬC CAO HỌC:

Trường khuyến khích các du học sinh bậc cao học đăng ký vào các khóa Research hoặc Graduate Assistantship. Khi được chấp nhận vào các chương trình này, du học sinh có thể nhận học bổng trị giá 50% học phí.

Share In
Các tin liên quan